Hivatalos közlemények közzététele

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

A hivatalos közleményeket a portugál hivatalos közlöny honlapján (Diário da República Eletrónico) teszik közzé.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

Diário da República két sorozatból áll. Az 1. sorozat az alábbi közzétételeket tartalmazza:

 1. alkotmányos törvények
 2. nemzetközi egyezmények, a kapcsolódó elnöki rendeletek, kötelező erejű eszközök letétbe helyezési értesítései (különösen a megerősítő eszközök), valamint egyéb, az ilyen egyezményekhez kapcsolódó értesítések
 3. sarkalatos törvények, törvények, törvényerejű rendeletek és regionális jogalkotási rendeletek
 4. a köztársasági elnök rendeletei
 5. a Nemzetgyűlés határozatai
 6. a portugál államfő képviselőinek az Azori-szigetek és Madeira elnökének és regionális kormánya tagjainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó rendeletek
 7. a nemzetgyűlés, az államtanács és az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseinek eljárási szabályzatai
 8. az alkotmánybíróság határozatai és nyilatkozatai azzal kapcsolatban, hogy a törvényt a Diário da República 1. sorozatában kell közzétenni
 9. a legfelsőbb bíróság és a számvevőszék jogegységesítő határozatai, és a legfelsőbb közigazgatási bíróság azon határozatai, amely törvény alapján általánosan kötelező erővel bír
 10. népszavazások és köztársasági elnöki, népgyűlési, az autonóm régiók jogalkotó közgyűléseit érintő, valamint az európai parlamenti választások eredményei, a vonatkozó jogszabályok szerint
 11. a köztársasági elnök lemondó üzenete
 12. a kormányprogramot elutasító indítvány, valamint bizalmi és bizalmatlansági indítvány
 13. az államtanácsnak az Alkotmány 145. cikke a)–e) pontjaiban foglaltak szerinti véleményei és bármely olyan egyéb véleménye, amellyel kapcsolatban az államtanács a közzététel mellet határoz
 14. egyéb kormányrendeletek
 15. a miniszterek tanácsának állásfoglalásai és az általános rendelkezéseket tartalmazó miniszteri végrehajtási rendeletek
 16. az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseinek állásfoglalásai és a területi szabályozó rendeletek
 17. egyéb, fent nem említett bíróságok határozatai, amelyek a törvény alapján általánosan kötelező erővel bírnak
 18. a nemzetgyűlés és az autonóm régiók jogalkotói közgyűlése tagjainak lemondására vagy mandátuma megszűnésére vonatkozó nyilatkozatok.

Az egyéb, a 2. sorozatban megjelentetendő jogszabályok mellett a 2. sorozat az alábbiakat tartalmazza:

 1. a kormány tagjainak rendeletei
 2. helyhatósági választások eredménye
 3. a közszolgálatok költségvetései, amelyeknek a törvény a Diário da Repúblicában való közzétételétét írja elő, és a pénzeszközök átruházására vonatkozó nyilatkozatok.

Diário da República 2. sorozatában közzétett jogszabályok az alábbiak lehetnek: megállapodás, bejelentés, döntőbírósági határozat, mérleg, kollektív megállapodás, kitüntetés, szerződés, helyesbítő nyilatkozat, bírósági határozat, nyilatkozat, tanácskozás, irányelv, ediktum, meghosszabbító rendelet, utasítás, ítélet, rendelet, jegyzék, térkép, tagsági megállapodás, miniszteri végrehajtási rendelet, értesítés, a portugál nemzeti bank értesítése, hivatalos térkép, hivatalos nyilatkozat, vélemény, rendelet, engedély, jegyzőkönyv, ajánlás, rendelet, az értékpiaci bizottság rendelete, az értékpapír- és nyugdíjalap-felügyeleti hatóság szabályozási standardja, jelentés, állásfoglalás, határozathozatali és tárgyalási mérleg. Lehetnek továbbá sürgős eljárást megindító hirdetmények, eljárási értesítések, határidő-meghosszabbításról szókló értesítések és helyesbítő nyilatkozatok.

Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

Diário da Repúblicában történő közzétételért jogilag felelős, vagy abban részt vevő szervek közé tartoznak: a köztársasági elnökség, a nemzetgyűlés, a kormány, az Azori-szigetek autonóm régió és Madeira autonóm régió jogalkotói közgyűlései és regionális kormányai, a közvetett és közvetlen közigazgatás, a bíróságok, az ügyészség, független közigazgatási szervek, valamint a helyhatóságok autonóm közigazgatása és szervei.

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

Igen. A december 16-i, 83/2016. sz. törvényerejű rendelet értelmében a Diário da República egy egyetemes ingyenes hozzáférést biztosító közszolgáltatás, amelyet kizárólag elektronikus úton tesznek közzé.

Milyen típusú keresések végezhetők?

Az egyetemes és ingyenes hozzáférés tartalmazza a Diário da República 1. és 2. sorozatában megjelent jogszabályok nyomtatásának, nyilvántartásának, keresésének és szabad hozzáférésének lehetőségét, nyílt hozzáférésű elektronikus formában.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

Diário da República elektronikus kiadása hiteles és az abban közzétett szerződések minden jogi célból érvényesek 2006. július 1-jétől kezdve, a jelenleg hatályos, 1998. november 11-i, 74/98. sz. törvény 1. cikkének (5) bekezdése értelmében.

Fentieken túl, 2019 júliusában a Diário da República elindította az extra funkciókkal rendelkező mobil applikációját, amely személyre szóló profil létrehozását teszi lehetővé minden felhasználónak, és egy értesítési rendszert tartalmaz, amellyel az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályokhoz lehet hozzáférni.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?

Igen. Ami az értesítések küldését illeti, a felhasználók elektronikus levélben kézhez kaphatják a Diário da República 1. és 2. sorozatának tartalomjegyzékét, előzetes regisztráció vagy RSS (Really Simple Syndication) feliratkozás útján.

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai információk hol találhatók?

Igen.

Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.