Oficialių pranešimų skelbimas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Kokie pranešimai skelbiami?

Interneto svetainėje https://www.justiz.gv.at/ skelbiami tokie pranešimai:

 • Ataskaitos
 • Ekspertų išvados
 • Nuomonės
 • Vertinimai
 • Aplinkraščiai
 • Gairės
 • Konsultacijoms skirti tekstai
 • Įstatymai
 • Statistiniai duomenys
 • Vadovai
 • Pranešimai apie laisvas darbo vietas
 • Pranešimai apie skyrimą į pareigas

Interneto svetainėje https://edikte.justiz.gv.at/ (vok. Ediktsdatei – nutarimų duomenų bazė) skelbiami toliau nurodytų sričių pranešimai:

 • Nemokumo bylos (bankrotas, reorganizavimas, skolų sureguliavimas)
 • Europos restruktūrizavimo procedūra
 • Akivaizdus nepajėgumas sumokėti
 • Pardavimas ir nuoma nemokumo byloje
 • Teismo skirti aukcionai
 • Nekilnojamasis turtas
 • Kilnojamasis turtas
 • Prekių pardavimas pagal privačią sutartį, kaip nurodyta Vykdymo kodekso 268 straipsnio 2 dalyje
 • Teismo skirtas administravimas
 • Savanoriški aukcionai
 • Trečiojo asmens žemėje pastatyti pastatai, kuriems taikoma hipoteka
 • Nutarimai ir skelbimai baudžiamosiose bylose
 • Baudžiamųjų bylų teismų skelbimai
 • Išieškojimo baudžiamąja tvarka procesas
 • Pranešimai apie dokumentų įteikimą baudžiamajame procese
 • Tyrimų nutraukimas
 • Viešieji skelbimai
 • Teismo patvirtinti administratoriai ir įteikimas viešo paskelbimo būdu
 • Vertybinių popierių panaikinimas
 • Mirties liudijimai / mirties priežasties įrodymai
 • Nutarimai testamento galiojimo patvirtinimo procese
 • Nutarimai pagal Saugojimo ir sekvestracijos įstatymą (vok. Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Atstovavimas gyventojams pagal Gyvenimo globos namuose įstatymo (vok. Heimaufenthaltsgesetz) 8 straipsnį
 • Pacientų advokatai pagal Hospitalizavimo uždaroje sveikatos priežiūros įstaigoje įstatymo (vok. Unterbringungsgesetz) 13 straipsnį
 • Įteikimas juridiniams asmenims viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų (vok. Firmenbuchgerichte) atliekamas įteikimas viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų skelbimai
 • Žemės registro teismų nurodymai (vok. Grundbuchsgerichte)
 • Kartelinių susitarimų teismo (vok. Kartellgericht) sprendimai
 • Austrijos teisingumo sistemos skelbimai (vok. Kundmachungen der Justiz)
 • Įmonių skelbimai

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Federalinės teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Justiz)

Teismų, prokurorų, advokatų ir notarų

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip

Kokias paieškas galima atlikti?

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje (Teisingumo ministerijos pradžios tinklalapis) galima atlikti paprastą žodinę paiešką, patikrinančią visus interneto svetainėje esančius dokumentus.

Žodinę paiešką galima atlikti visose Ediktsdatei svetainės kategorijose. Be to, kelių kategorijų pranešimų vartotojai gali ieškoti pagal bylos numerį. Aukcionų taip pat galima ieškoti pagal objektą. Tai – tik keletas paieškos rūšių pavyzdžių, nes įvairioms kategorijoms būdinga labai plati paieškos galimybių įvairovė.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektronine forma?

Teisingumo ministerijos interneto svetainė (Teisingumo ministerijos pradžios tinklalapis) ir Ediktsdatei interneto svetainė veikia nuo 2000 m.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus pagal nustatytus kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jei taip, kur galima rasti jų saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Su interneto svetainėje Ediktsdatei skelbiamais pranešimais galima susipažinti nemokamai ir vėliau jie gali būti apdorojami kaip HTML rinkmenos (nėra apsaugos nuo kopijavimo). Taip pat galima gauti licenciją pagal 2022 m. Viešos informacijos pakartotinio naudojimo įstatymą (vok. Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 – IWG) – nuoroda čia. Tačiau atvirųjų duomenų formatu duomenys šiuo metu neprieinami.

Svetainėje https://www.justiz.gv.at/ skelbiami dokumentai paprastai susiję su esamais PDF formato dokumentais. Pasitaiko MS Word dokumentų, tačiau retai. Visi dokumentai skelbiami kaip laisvai prieinami HTML tinklalapiai kaip WCMS (Internetinio turinio valdymo sistema, angl. web content management system) dalis. Dokumentus galima atsisiųsti kaip priedus HTML tinklalapiuose.

Paskutinis naujinimas: 23/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.