Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Kokie pranešimai skelbiami?

Interneto svetainėje http://www.justiz.gv.at/ dedami tokie skelbimai:

 • Ataskaitos
 • Ekspertų išvados
 • Nuomonės
 • Vertinimai
 • Aplinkraščiai
 • Gairės
 • Konsultacijoms skirti tekstai
 • Įstatymai
 • Statistiniai duomenys
 • Vadovai
 • Pranešimai apie laisvas darbo vietas
 • Pranešimai apie skyrimą į pareigas.

Interneto svetainėje http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – nutarimų duomenų bazė) skelbiami toliau nurodytų sričių pranešimai:

 • Nemokumo bylos (bankrotas, reorganizavimas, skolų sureguliavimas)
 • Pardavimas ir nuoma nemokumo byloje
 • Teismo skirti aukcionai
 • Nekilnojamasis turtas
 • Kilnojamasis turtas
 • Teismo skirtas administravimas
 • Savanoriški aukcionai
 • Nutarimai ir skelbimai baudžiamosiose bylose
 • Baudžiamųjų bylų teismų skelbimai
 • Išieškojimo baudžiamąja tvarka procesas
 • Pranešimai apie dokumentų įteikimą baudžiamajame procese
 • Tyrimų nutraukimas
 • Viešieji skelbimai
 • Teismo patvirtinti administratoriai ir įteikimas viešo paskelbimo būdu
 • Vertybinių popierių panaikinimas
 • Mirties liudijimai / mirties priežasties įrodymai
 • Nutarimai testamento galiojimo patvirtinimo procese
 • Nutarimai pagal Saugojimo ir sekvestracijos įstatymą (vok. Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Atstovavimas gyventojams pagal Gyvenimo globos namuose įstatymo (vok. Heimaufenthaltsgesetz) 8 straipsnį
 • Pacientų teisių atstovai pagal Hospitalizacijos įstatymo (vok. Unterbringungsgesetz) 13 straipsnį
 • Įteikimas juridiniams asmenims viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų (vok. Firmenbuchgerichte) atliekamas įteikimas viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų skelbimai
 • Žemės registro teismų nurodymai (vok. Grundbuchsgerichte)
 • Kartelinių susitarimų teismo (vok. Kartellgericht) sprendimai
 • Austrijos teisingumo sistemos skelbimai (vok. Kundmachungen der Justiz)
 • Įmonių skelbimai.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Federalinės teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Justiz).

Teismų, prokurorų, advokatų ir notarų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

Teisingumo ministerijos pradžios tinklalapyje (http://www.justiz.gv.at/) galima atlikti paprastą žodinę paiešką, patikrinančią visus interneto svetainėje esančius dokumentus.

Žodinę paiešką galima atlikti visose Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) svetainės kategorijose. Be to, kelių kategorijų pranešimų vartotojai gali ieškoti pagal bylos numerį. Aukcionų taip pat galima ieškoti pagal objektą. Tai – tik keletas paieškos rūšių pavyzdžių, nes įvairioms kategorijoms būdinga labai plati paieškos galimybių įvairovė.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Teisingumo ministerijos interneto svetainė (http://www.justiz.gv.at/) ir Ediktsdatei interneto svetainė (http://www.edikte.justiz.gv.at/) veikia nuo 2000 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Su interneto svetainėje Ediktsdatei skelbiamais pranešimais galima susipažinti nemokamai ir vėliau jie gali būti apdorojami kaip HTML rinkmenos (nėra apsaugos nuo kopijavimo). Taip pat galima gauti licenciją pagal Viešos informacijos pakartotinio naudojimo įstatymą (vok. Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Tačiau atvirųjų duomenų formatu duomenys šiuo metu neprieinami.

Svetainėje http://www.justiz.gv.at/ skelbiami dokumentai paprastai susiję su esamais PDF formato dokumentais. Pasitaiko MS Word dokumentų, tačiau retai. Visi dokumentai skelbiami kaip WCMS (Internetinio turinio valdymo sistema, angl. Web Content Management System) dalis. Dokumentus galima atsisiųsti kaip priedus HTML tinklalapiuose.

Paskutinis naujinimas: 30/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.