Oficialių pranešimų skelbimas

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje ir Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerijos e. skelbimų lentoje.

https://narodne-novine.nn.hr/) Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija)

Kokie pranešimai skelbiami?

Skelbimai apie viešuosius pirkimus, e. aukcionus, koncesijas, konkursus, laisvas darbo vietas, pranešimai dėl įmonių, pramonės rūmų skelbimai, sprendimai dėl bankroto bylos iškėlimo ir sutrumpintos bankroto procedūros, sprendimai dėl teisinio neveiksnumo, likvidavimo, teismų ir notarų skelbimai, įrašai teismų registre ir kt. skelbiami e. skelbimų lentoje.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

  • Narodne novine d.d. (Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys).
  • Teisingumo ministerijos e. skelbimų lentoje taip pat skelbiamos įvairios teismų nutartys ir kitų kompetentingų institucijų sprendimai bankroto bylose (nutartys dėl bankroto bylos iškėlimo, kvietimai į posėdžius); Teisingumo ministerijos kompetencijai priklauso tvarkyti IT sistemą, reikalingą tam, kad veiktų e. skelbimų lenta.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip. Jie prieinami nemokamai.

Kokias paieškas galima atlikti?

Paiešką Kroatijos Respublikos oficialiojo leidinio interneto svetainėse galima atlikti pagal sąvoką, skelbimo datą, skelbimo rūšį arba konkrečią skelbimo sritį (pvz., valiutos kursas);

E. skelbimų lentoje paiešką galima atlikti pagal bylos žymę, kopijos pavadinimą, skelbimo temą arba PIN.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Kroatijos Respublikos oficialiojo leidinio interneto svetainėje pranešimai elektronine forma skelbiami nuo 2014 m. sausio mėn.

E. skelbimų lentos taikomoji programinė įranga buvo įdiegta, t. y. pradėta eksploatuoti, 2014 m. lapkričio 1 d.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje sukurta pranešimų apie viešus skelbimus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūromis, sistema (elektroninė viešųjų pirkimų skelbimo priemonė) – pranešimai galutiniams vartotojams siunčiami e. pašto adresu arba į suasmenintą elektroninio pašto dėžutę.

Vartotojams skirta pranešimo apie e. skelbimų lentoje skelbiamus pranešimus sistema nėra sukurta. Išimtys taikomos Mokesčių administratoriui (kroat. Porezna uprava) ir Finansų agentūrai (Financijska agencija; FINA) – šioms institucijoms Teisingumo ministerija sukūrė internetinę paslaugą, kuria naudodamosi jos gali kasdien (kelis kartus) atsisiųsti duomenis iš e. skelbimų lentos.

Oficialūs pranešimai nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Paskutinis naujinimas: 14/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.