Oficialių pranešimų skelbimas

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kuriose interneto svetainėje skelbiami oficialūs pranešimai?

Programa InfoDeska (Informacijos platforma) yra Teisingumo ministerijos elektroninė pranešimų platforma.

Kokie pranešimai skelbiami?

Svarbūs pranešimai, susiję su teismo procesu.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūros.

Ar oficialiais pranešimais galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

Pagrindinė paieška atliekama pagal dokumentą išdavusią organizaciją (Teisingumo ministerija, teismai, prokuratūra).
Konkretaus teismo pranešimų platformoje galima atlikti paiešką pagal dalyką, paskelbimo datą, bylos numerį.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Programoje InfoDeska pateikiami po 2009 m. sausio 1 d. paskelbti dokumentai.

Ar paieškas galima išsaugoti ir ar pranešama e. paštu, kai paieška atitinka kriterijus?

Taip, Moje InfoDeska (Mano informacijos platforma) galima užsisakyti pranešimus e. paštu dėl naujų dokumentų.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nėra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.