Oficialių pranešimų skelbimas

Danija

Turinį pateikė
Danija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai įkeliami į interneto svetainę Statstidende ir skelbiami adresu https://statstidende.dk/.

Iki 2005 m. spalio 14 d. leidinys Statstidende buvo leidžiamas ir popierine forma.

Kokie pranešimai skelbiami?

Svetainėje Statstidende skelbiami konkretūs privalomi pranešimai, turintys teisinį poveikį piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms, taip pat tam tikri neprivalomi pranešimai.
Be kita ko, ten įkeliami skelbimai dėl palikimo (pvz., skelbimas kreditoriams), bankrutuojančių asmenų turto (pvz., nutartys dėl bankroto), įmonių reorganizavimo, šaukimai ir panašūs teismo dokumentai, skelbimai apie pardavimą teismo nurodymu, taip pat apie rinkimus ir referendumus.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Skelbiami teismų, advokatų, valdžios institucijų ir privačių įmonių pranešimai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Tiek vienkartines, tiek nuolatines paieškas galima atlikti nemokamai (žr. toliau).

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Statstidende elektronine forma leidžiamas nuo 2000 m. Nuo 2005 m. spalio 15 d. Statstidende skelbiamas tik elektronine forma.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Galima sukonfigūruoti nuolatines paieškas. Tai yra nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti vartotoju.
Taip pat įmanoma užsisakyti Statstidende dienos pdf variantą. Tomis dienomis, kai išleidžiamas Statstidende, siunčiama e. pašto žinutė su tos dienos Statstidende pdf formatu.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Atvirieji duomenys visiems prieinami atlikus REST paiešką adresu https://statstidende.dk. Šiuo metu rengiamas Statstidende techninis patobulinimas. Taigi, svarstoma, ar minėta galimybė turėtų būti ir toliau teikiama.

Paskutinis naujinimas: 20/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.