Oficialių pranešimų skelbimas

Estija

Turinį pateikė
Estija

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Svarbūs vieši pranešimai skelbiami oficialiojo leidinio Ametlikud Teadaanded (liet. Oficialūs pranešimai) svetainėje. Kai kuriais atvejais teisės aktuose reikalaujama skelbti pranešimus ir laikraščiuose.

Nuo 2003 m. liepos 1 d. oficialusis interneto leidinys Ametlikud Teadaanded skelbiamas tik elektroniniu formatu. Šis leidinys taip pat yra į valstybės informacijos sistemą įtraukta duomenų bazė. Leidinys Ametlikud Teadaanded yra visiems nemokamai prieinamas adresu https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Skelbimai, kvietimai ir pranešimai, kurie privalomai publikuojami pagal įstatymus, Respublikos Vyriausybės reglamentą arba ministrų reglamentą.

Leidinyje Ametlikud Teadaanded skelbiami dviejų tipų pranešimai:

  1. pranešimai, skirti informuoti vieną konkretų asmenį ir kurie saugumo tikslais negali būti pakartotinai naudojami. Ribojamas tokių pranešimų paskelbimo leidinyje Ametlikud Teadaanded laikas ir galimybė juos gauti po to, kai jų skelbimas buvo nutrauktas. Tokiems pranešimams netaikomi pakartotinio naudojimo reikalavimai;
  2. pranešimai, skirti plačiajai visuomenei informuoti ir kurie turėtų būti pakartotinai naudojami kompiuteriu skaitomu formatu.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Leidinyje Ametlikud Teadaanded skelbiami pranešimai, kurių reikia valstybės, vietos valdžios institucijų ir laisvųjų profesijų atstovų (pvz., notarų, teismo antstolių) funkcijoms vykdyti. Taip pat skelbiami privačių juridinių asmenų pranešimai, privalomai skelbiami pagal įstatymus viešojo intereso tikslais, t. y. pranešimai, kuriais siekiama informuoti plačiąją visuomenę (pvz., apie įmonių skaidymą ir likvidavimą).

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

Susipažinti su visais leidinyje Ametlikud Teadaanded paskelbtais pranešimais galima nemokamai.

Siekiant paskelbti pranešimą privataus asmens interesais, pvz., pranešimą apie prarastą dokumentą, reikia sumokėti valstybinį mokestį.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Paskelbtų pranešimų galima ieškoti pagal tipą, pavadinimą, skelbėją ir poveikio sritį arba pasinaudoti turinio teksto ieškos funkcija.

Paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ (Minu Ametlikud Teadaanded) suteikia galimybę asmeniui prenumeruoti įvairių tipų pranešimus į savo e. paštą ir peržiūrėti suarchyvuotus su juo susijusius pranešimus, kurių skelbimas buvo nutrauktas. Kai pasiekiamas paskelbimo tikslas, konkrečiam asmeniui skirtas pranešimas nustojamas publikuoti, o pranešimas įtraukiamas į archyvą. Tokio tipo pranešimas taip pat nustojamas publikuoti, kai asmuo, naudodamasis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“, patvirtina pranešimo gavimą savo tapatybės kortele.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Nuo 2003 m. liepos 1 d. Leidinio Ametlikud Teadaanded svetainėje taip pat yra anksčiau laikraštyje paskelbtų pranešimų, kurie buvo skirti plačiajai visuomenei informuoti.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Asmuo gali prenumeruoti visus pranešimus į savo e. paštą ir juos išsaugoti naudodamasis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“. Naudojantis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ reikia patvirtinti tapatybę asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu. Naudojantis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ asmeniui suteikiama galimybė peržiūrėti su juo susijusius suarchyvuotus leidinio Ametlikud Teadaanded pranešimus arba pamatyti, kas perskaitė suarchyvuotus su juo susijusius pranešimus.

Ieškant pranešimų ir juos parsisiunčiant iš leidinio Ametlikud Teadaanded taip pat galima naudoti URI. URI unikalumas priklauso nuo to, kiek URI komponentų naudojama. URI galima naudoti atidarant vieną arba daugiau paskelbtų pranešimų HTML formatu, kuris pranašus į paieškos rezultatą, arba kaip XML ar XML-RDF failus.

Naudojantis pranešimų URI galima atidaryti viešai skelbiamus pranešimus, kurie nėra paskelbti konkrečiam žmogui ir kurių skelbimas nebuvo nutrauktas.

Norint naudoti URI, būtina sukurti žiniatinklio adresą, atitinkantį reikiamo pranešimo paskelbimo duomenis.

Daugiau informacijos apie URI grindžiamas paieškas pateikiama adresu https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Pranešimai, kurie nėra paskelbti konkretiems fiziniams asmenims, t. y. plačiajai visuomenei informuoti skirti pranešimai, yra prieinami kaip atvirieji duomenys. Pranešimai, kurie nebėra skelbiami arba kurie yra archyvuojami, nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Atviruosius duomenis galima parsisiųsti tikruoju laiku kaip URI. URI unikalumas priklauso nuo to, kiek URI komponentų naudojama. URI galima naudoti atidarant vieną arba daugiau paskelbtų pranešimų HTML formatu, kuris pranašus į paieškos rezultatą, arba kaip XML ar XML-RDF failus. Siekiant naudoti URI, būtina sukurti žiniatinklio adresą, atitinkantį reikiamo pranešimo paskelbimo duomenis.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.