Oficialių pranešimų skelbimas

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Kuulutusrekisteri (skelbimų registras)

Virallinen lehti (Oficialusis leidinys)

Kokie pranešimai skelbiami?

Pranešimų registras atnaujinamas jame skelbiant informaciją apie pranešimus, grindžiamus teismų ar valdžios institucijų sprendimais toliau nurodytais klausimais:

 1. viešas šaukimas, apie kurį praneša apylinkės teismas;
 2. fondų susijungimas, apie kurį praneša apylinkės teismas;
 3. akcinės bendrovės susijungimas, išskaidymas ar lėšų padalijimas arba kita teisės aktuose dėl bendrijų ir fondų nurodyta priemonė ar sprendimas, kurie turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje, arba
 4. teismo antstolių skelbimai.

Oficialiajame leidinyje skelbiami pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai, kurie privalo būti paskelbti Oficialiajame leidinyje pagal įstatymą, nutarimą ar žemesnės instancijos teismo priimtus sprendimus.

Kurios (-ių) organizacijos (-ų) pranešimai skelbiami?

Pranešimų registre skelbiami apylinkės teismų, vykdymo užtikrinimo institucijų ir Suomijos Komercinės veiklos registro (suom. PRH) pranešimai.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia apylinkės teismai:

 • vieši šaukimai kreditoriams;
 • fondų susijungimas.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia vykdymo užtikrinimo institucijos:

 • kreditorių susitarimų sudarymas;
 • turto padalijimo aptarimas;
 • korespondencija su kreditoriais.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia Suomijos Komercinės veiklos registras (PRH):

 • SE registruotos buveinės perkėlimas;
 • skaidymas;
 • viešas šaukimas vykdant likvidavimo procedūrą;
 • viešas šaukimas likviduojamų fondų kreditoriams;
 • pradinio fondo mažinimas;
 • susijungimas sukuriant naują įmonę;
 • pranešimas specialių teisių turėtojams;
 • pranešimas įgyjančiojo fondo kreditoriams;
 • pranešimas įgyjančiojo subjekto kreditoriams;
 • pranešimas įgyjančiojo fondo kreditoriams skaidymo atveju;
 • viso arba dalies verslo perdavimas;
 • kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimas;
 • atvirosios akcinės bendrovės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę;
 • kapitalo mažinimas;
 • kooperatyvo pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę;
 • kooperatyvo pašalinimas iš Komercinės veiklos registro;
 • kooperatyvinio banko veiklos leidimo panaikinimas;
 • nurodymas taikyti likvidavimo procedūrą arba pašalinimas iš registro;
 • investicinio kapitalo mažinimas;
 • susijungimas;
 • taisyklių keitimas arba atleidimas nuo tam tikros nuostatos taikymo;
 • laisvo kapitalo paskirstymas;
 • rezervinio fondo mažinimas;
 • pelno paskirstymas;
 • raginimas duoti nurodymą likviduoti asociaciją;
 • įstatų keitimas arba atleidimas nuo tam tikros nuostatos taikymo;
 • akcijų priedų sumažinimas;
 • raginimas duoti nurodymą likviduoti įmonę arba pašalinti ją iš registro;
 • įmonės formos keitimas.

Be šių įvykių, Oficialiajame leidinyje skelbiami įvairių kitų organizacijų pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Skelbimų registre: taip

Oficialiajame leidinyje: PDF kopijos nuo 2011 m. yra nemokamos. Imamas mokestis už Credita's Virallinen.fi paslaugą.

1 naudotojas, kaina už licenciją: 200 EUR per metus; 2–5 naudotojai, kaina už licenciją: 145 EUR per metus; daugiau negu 5 naudotojai, kaina už licenciją: 124 EUR per metus.

Kokias paieškas galima atlikti?

Paiešką pranešimų registro įrašuose galima atlikti pagal šiuos kriterijus:

 • pranešimo rūšis;
 • pranešimo tema;
 • verslo subjekto ID / gimimo data / gimimo metai;
 • termino pabaigos diena;
 • nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • apylinkės teismo priskirtas bylos numeris.

Be kitų paieškos kriterijų, paiešką pagal neribotus raktažodžius galima atlikti Oficialiojo leidinio mokamoje duomenų bazėje.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Pranešimų registre: 2004 m. balandžio 1 d.

Oficialiajame leidinyje: nuo 2011 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai e. paštu, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Pranešimų registre: ne, tai neįmanoma.

Oficialiajame leidinyje: naudojantis mokama duomenų baze galima išsaugoti paieškas ir e. paštu gauti pranešimus.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Pranešimai kaip atvirieji duomenys nėra prieinami.

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.