Oficialių pranešimų skelbimas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Latvijoje oficialūs pranešimai skelbiami oficialiajame Latvijos Respublikos leidinyje Latvijas Vēstnesis.

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Oficialiajame leidinyje skelbiami tokie pranešimai:

 • Veiklos ataskaitos
 • Aukcionai
 • Teismo sprendimai
 • Daktaro disertacijos
 • Informacija apie paveldimą turtą
 • Informacija apie privatizavimą
 • Informacija iš prekybos registro
 • Informacija iš įmonių registro
 • Informacija iš Europos ekonominių interesų grupės registro
 • Informacija iš politinių partijų registro
 • Informacija apie konkursus pareigoms užimti
 • Sutuoktinių turto režimas
 • Pranešimai dėl teritorijų planavimo
 • Pranešimai kreditoriams
 • Pranešimai įsipareigojimams vykdyti
 • Pranešimai akcininkams ir nariams
 • Įgaliojimų atšaukimas
 • Valstybės iždas
 • Teismo šaukimai
 • Tiekimo ir darbų vykdymo užsakymai
 • Dokumentų ir oficialių antspaudų panaikinimas
 • Įvairūs pranešimai

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Oficialiajame leidinyje publikuojami oficialūs valdžios institucijų ir įstaigų arba asmenų pranešimai (įrašai viešuosiuose registruose, skelbimai, pranešimai ar informacija iš viešųjų subjektų ir jų pareigūnų bei iš asmenų), kai tokių pranešimų oficialus paskelbimas numatomas teisės aktuose.
Teisės aktų ir reglamentų, kuriuose numatomas oficialus paskelbimas, sąrašas.

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Galima vykdyti paiešką įvedus laisvos formos tekstą.
Rezultatus galima filtruoti pagal paskelbimo metus ir pranešimo tipą.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Oficialiojo leidinio svetainėje https://www.vestnesis.lv galima rasti visus oficialiojo leidinio numerius, paskelbtus nuo pirmos leidinio dienos, t. y. nuo 1993 m. vasario 25 d.
Iki 2012 m. liepos 1 d. parengtų dokumentų oficiali versija skelbiama išspausdintame leidinyje.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Ne, tačiau oficialius pranešimus galima pakartotinai naudoti informacijos tikslais. Daugiau informacijos apie oficialiajame leidinyje paskelbtos informacijos pakartotinį naudojimą.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.