Oficialių pranešimų skelbimas

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kurioje interneto svetainėje skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Kokių rūšių pranešimai skelbiami?

Oficialūs pranešimai:

  • Vyriausybės pranešimai
  • viešieji pranešimai
  • sveikatos pranešimai
  • policijos pranešimai
  • pranešimai jūrininkams
  • socialinio būsto schemos
  • Centrinio Banko pranešimai
  • pranešimai apie egzaminų rezultatus
  • teismo pranešimai
  • savivaldybių tarybų pranešimai.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Oficialius pranešimus skelbia ministerijos, viešieji subjektai, teisingumo teismai ir savivaldybių tarybos.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokių rūšių paieška gali būti atliekama?

Laisvas tekstas.

Nuo kada oficialūs pranešimai prieinami elektronine forma?

Oficialūs pranešimai elektronine forma prieinami nuo 2003 m. birželio mėn.

Ar paieškos informaciją galima išsaugoti ir ar pranešimai gali būti siunčiami, jei įvykdomi nustatyti kriterijai?

Ši paslauga nėra teikiama.

Paskutinis naujinimas: 30/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.