Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami adresu officielebekendmakingen.nl. Senus pranešimus galite rasti čia.

Kokie pranešimai skelbiami?

Minėtose interneto svetainėse skelbiami visi pranešimai, paskelbti septyniuose Nyderlandų oficialiuosiuose leidiniuose. Nauji arba iš dalies pakeisti teisės aktai skelbiami leidinyje Staatsblad (Įstatymų ir administracinių aktų biuletenyje). Staatscourant (Vyriausybės leidinyje) skelbiami administraciniai aktai, taip pat vyriausybinių organizacijų pranešimai, jeigu juos įtraukti į šį leidinį yra teisiškai privaloma. Nyderlandų pasirašytos sutartys ir kiti tarptautiniai susitarimai skelbiami Tractatenblad (Sutarčių rinkinyje), o Provinciaal blad (Provincijos leidinyje), Gemeenteblad (Savivaldybės leidinyje) ir Waterschapsblad (Vandentvarkos leidinyje) skelbiami atitinkamai provincijų, savivaldybių ir vandentvarkos institucijų administraciniai aktai ir pranešimai. Blad gemeenschappelijke regelingen (Bendrame vietos valdžios institucijų potvarkių leidinyje) skelbiami įvairių valdžios institucijų partnerystės subjektų administraciniai aktai ir pranešimai.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Visų organizacijų, kurios teisiškai privalo skelbti savo pranešimus.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip, su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai.

Kokias paieškas galima atlikti?

Einamosios dienos pranešimus galima peržiūrėti adresu officielebekendmakingen.nl. Šiame tinklapyje savo paiešką galite filtruoti tik pagal pranešimo pavadinimą.

Tinklapyje zoek.officielebekendmakingen.nl galite atlikti žodžių paiešką pavadinime arba tekste ir filtruoti savo paiešką pagal pranešimo datą, pranešimo pavadinimą, skelbiančią organizaciją ir temą (yra baigtinis variantų sąrašas).

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

1995 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Bet kas gali nemokamai užsiregistruoti, kad jam būtų siunčiami pranešimai. Teikiama dviejų rūšių paslauga.

  • Standartinė pranešimų paslauga sudaro vartotojams sąlygas išsaugoti paieškos užklausą. Tada jiems siunčiama e. pašto žinutė, kurioje pateikiama nuoroda į kiekvieną naują dokumentą, atitinkantį paieškos kriterijus.
  • Taip pat teikiama paslauga Berichten over uw buurt’ (Pranešimai apie jūsų rajoną), kurioje piliečiams sudaromos sąlygos kasdien gauti e. pašto žinutę, kurioje apžvelgiami visi jų gyvenamajam rajonui aktualūs regioninių ir vietos valdžios institucijų pranešimai. Savo rajoną galima apibrėžti įvedant pašto indeksą ir spindulį (šimtais metrų).

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys per SRU sąsają (SRU reiškia Search/Retrieve via URL).

Šios internetinės paslaugos vadovą (ir adresą) galima rasti tinklapyje koopoverheid.nl (tik olandų kalba).

Paskutinis naujinimas: 27/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.