Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Oficialių pranešimų skelbimas

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai visuomenei susipažinti skelbiami Edinburgo oficialiajame leidinyje (tai yra Jungtinės Karalystės Valstybinio leidinio Škotijos regioninis variantas).

Paskutinis naujinimas: 15/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.