Oficialių pranešimų skelbimas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Kurioje svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Specialusis baudžiamųjų bylų teismas

Banskos Bistricos apygardos teismas

Bratislavos apygardos teismas

Košicės apygardos teismas

Nitros apygardos teismas

Prešovo apygardos teismas

Trenčyno apygardos teismas

Trnavos apygardos teismas

Žilinos apygardos teismas

Apylinkių teismai (sąrašas)

Kokio pobūdžio pranešimai skelbiami?

Teismų oficialiosiose pranešimų lentose skelbiami pranešimai dėl teismų veiklos grafiko, viešieji pranešimai dėl teismų sprendimų, pranešimai apie teismo proceso dokumentų įteikimą, pranešimai apie dokumentų įteikimą, Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo nutartys, pranešimai dėl galutinių ataskaitų, pranešimai, kuriais paskelbiama apie vykdymo pradžią, nutartys, kuriomis atšaukiamos bankroto procedūros, pranešimai apie pateiktus apeliacinius skundus, nutartys dėl daiktų priėmimo kaip užstato ir nutartys dėl užstatų gražinimo valstybei.

Kokių institucijų pranešimai skelbiami?

Pranešimus skelbia visi teisingumo sistemai priklausantys apygardos ir apylinkės teismai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokią paiešką galima atlikti?

Paiešką galima atlikti į paieškos lauką Oficialiajame pranešimų lentos tinklapyje įvedus šiuos duomenis: dokumento pavadinimą, pavadinimo dalį arba registracijos numerį.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektronine forma?

Teismai oficialius pranešimus elektronine forma gali skelbti nuo 2011 m.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus pagal nustatytus kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jei taip, kur galima rasti jų saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 25/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.