Oficialių pranešimų skelbimas

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami įvairiuose oficialiuosiuose leidiniuose, atitinkančiuose Ispanijos administraciją sudarančius įvairius centrinės, regioninės ir vietos valdžios lygmenis.

Visi leidiniai turi oficialias autentiškas elektroniniu būdu skelbiamas versijas ir teikia duomenų bazės paslaugas, kuriomis naudojantis galima rasti paskelbtus pranešimus.

Interneto svetainės yra šios:

Valstybinės: https://www.boe.es

17 autonominių sričių ir 2 autonominiai miestai: visas interneto svetaines galima rasti adresu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Vietos valdžios institucijos (provincijų oficialieji leidiniai): visas interneto svetaines galima rasti adresu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Kokie pranešimai skelbiami?

  • administraciniai aktai (personalo klausimai, administraciniai sprendimai, sprendimai, kuriais skelbiami įvairūs administraciniai veiksmai)
  • skelbimai apie viešuosius pirkimus
  • pranešimai apie nesėkmingą pranešimą
  • tam tikri teismų skelbiami pranešimai

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Visų viešojo administravimo institucijų, kiekvienos – atitinkamame oficialiajame leidinyje.

Teismų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

  • laisvos formos teksto (įskaitant asmenų vardus ir pavardes)
  • pagal rūšį
  • pagal skelbiančią organizaciją
  • pagal leidimo datą
  • pagal paskelbimo datą
  • pagal oficialų numerį.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Įstatymas, kuriuo leidžiama oficialiuosius leidinius skelbti elektroniniu būdu, buvo priimtas 2007 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Taip, kai jos susijusios su Ispanijos oficialiuoju valstybės leidiniu ir daugumos autonominių sričių ir miestų oficialiaisiais leidiniais. Ši funkcija nėra plačiai prieinama provincijų oficialiųjų leidinių atveju.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą arba techninę informaciją?

Atvirųjų duomenų politika priklauso nuo kiekvieno oficialiojo leidinio, kai kurie iš jų turi atviruosius duomenis ir taiko xml formatą.

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.