Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Oficialių pranešimų skelbimas - Čekija

Kuriose interneto svetainėje skelbiami oficialūs pranešimai?

Programa Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInfoDeska (Informacijos platforma) yra Teisingumo ministerijos elektroninė pranešimų platforma.

Kokie pranešimai skelbiami?

Svarbūs pranešimai, susiję su teismo procesu.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūros.

Ar oficialiais pranešimais galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

Pagrindinė paieška atliekama pagal dokumentą išdavusią organizaciją (Teisingumo ministerija, teismai, prokuratūra).
Konkretaus teismo pranešimų platformoje galima atlikti paiešką pagal dalyką, paskelbimo datą, bylos numerį.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Programoje InfoDeska pateikiami po 2009 m. sausio 1 d. paskelbti dokumentai.

Ar paieškas galima išsaugoti ir ar pranešama e. paštu, kai paieška atitinka kriterijus?

Taip, Moje InfoDeska (Mano informacijos platforma) galima užsisakyti pranešimus e. paštu dėl naujų dokumentų.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nėra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Danija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai įkeliami į interneto svetainę Statstidende ir skelbiami adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://statstidende.dk/.

Iki 2005 m. spalio 14 d. leidinys Statstidende buvo leidžiamas ir popierine forma.

Kokie pranešimai skelbiami?

Svetainėje Statstidende skelbiami konkretūs privalomi pranešimai, turintys teisinį poveikį piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms, taip pat tam tikri neprivalomi pranešimai.
Be kita ko, ten įkeliami skelbimai dėl palikimo (pvz., skelbimas kreditoriams), bankrutuojančių asmenų turto (pvz., nutartys dėl bankroto), įmonių reorganizavimo, šaukimai ir panašūs teismo dokumentai, skelbimai apie pardavimą teismo nurodymu, taip pat apie rinkimus ir referendumus.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Skelbiami teismų, advokatų, valdžios institucijų ir privačių įmonių pranešimai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Tiek vienkartines, tiek nuolatines paieškas galima atlikti nemokamai (žr. toliau).

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Statstidende elektronine forma leidžiamas nuo 2000 m. Nuo 2005 m. spalio 15 d. Statstidende skelbiamas tik elektronine forma.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Galima sukonfigūruoti nuolatines paieškas. Tai yra nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti vartotoju.
Taip pat įmanoma užsisakyti Statstidende dienos pdf variantą. Tomis dienomis, kai išleidžiamas Statstidende, siunčiama e. pašto žinutė su tos dienos Statstidende pdf formatu.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Atvirieji duomenys visiems prieinami atlikus REST paiešką adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://statstidende.dk. Šiuo metu rengiamas Statstidende techninis patobulinimas. Taigi, svarstoma, ar minėta galimybė turėtų būti ir toliau teikiama.

Paskutinis naujinimas: 27/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Vokietija

Kurioje (-se) svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Kadangi Vokietija yra federacinė valstybė, federalinės žemės gali pačios skelbti savo oficialius pranešimus. Jos šiuo tikslu yra sukūrusios savo svetaines. Nuorodas į kai kurias svetaines galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinės vyriausybės ir federalinių žemių teisingumo portale (Justizportal des Bundes und der Länder). Toliau nurodyta informacija susijusi tik su federalinės vyriausybės leidiniais:

Leidinys Leidinio forma
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinės teisės leidinys (Bundesgesetzblatt) Tik oficialios spausdintinės versijos elektroninė kopija.
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis leidinys (Bundesanzeiger)

Oficialus skirsnis; Teismų skirsnis
(tik elektroninė forma).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis mokesčių leidinys (Bundessteuerblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendras ministerijų leidinys (Gemeinsames Ministerialblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTransporto leidinys (Verkehrsblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinės finansų ministerijos svetainė Tik elektroninė forma. Spausdintines oficialių vadovų versijas galima įsigyti iš prekiautojų. Federalinė finansų ministerija šios formos neteikia.

Kokie pranešimai skelbiami?

Leidinys Pranešimų rūšys
Federalinės teisės leidinys Įstatymai, tarptautinės sutartys, nutarimai, pranešimai, draudimai, gairės ir tam tikri Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimai.
Federalinis leidinys Teisės aktai, kiti oficialūs pranešimai, kvietimai teikti pasiūlymus, gairės ir teismų pranešimai. Teismų pranešimai apima teismų skelbimus, susijusius su bylų registru pagal Kapitalo investuotojų bandomųjų procedūrų ginčuose įstatymą (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), viešus skelbimus, baudžiamąsias bylas, asmenų šaukimus ir kvietimus pateikti dokumentus, nutartis dėl draudimų dalyvauti, sprendimus dėl vertybinių popierių panaikinimo ir kitas nutartis, trečiųjų šalių šaukimus, bankroto bylas, nemokumo bylas, anoniminių ir pseudoniminių kūrinių registrą.
Federalinis mokesčių leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administracinės nutartys, Federalinio iždo teismo nutartys.
Bendras ministerijų leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administracinės nutartys, Federalinio iždo teismo nutartys.
Transporto leidinys Oficialios transporto reglamentavimo nuostatos, skelbimai apie dingusius transporto priemonių nuosavybės ir registracijos liudijimus.
Federalinės finansų ministerijos svetainė Oficialūs vadovai: visų Federalinės finansų ministerijos paskelbtų oficialių vadovų apžvalga (skaitmenine forma). Internetinėje oficialių vadovų versijoje galima greitai susipažinti su įstatymais ir kitais teisės aktais, taisyklėmis ir gairėmis, susijusiomis su nurodytais mokestiniais laikotarpiais.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Leidinys Skelbianti įstaiga
Federalinės teisės leidinys Federalinės vyriausybės institucijos
Federalinis leidinys Federalinės ir federalinių žemių institucijos, teismai ir prokurorai
Federalinis mokesčių leidinys Federalinė finansų ministerija ir aukščiausi federalinių žemių mokesčių administratoriai
Bendras ministerijų leidinys Visos pirmame puslapyje išvardytos federalinės ministerijos
Transporto leidinys Visos federalinės ministerijos, federalinių žemių transporto priemonių registravimo institucijos
Federalinės finansų ministerijos svetainė Federalinė finansų ministerija

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Leidinys Nemokama prieiga
Federalinės teisės leidinys Taip (tik skaityti).
Federalinis leidinys Taip.
Federalinis mokesčių leidinys Dalinė (nėra prieigos prie naujausių ar senesnių skelbimų).
Bendras ministerijų leidinys Prieiga tik prie turinio.
Transporto leidinys Prieiga tik prie oficialių pranešimų pavadinimų (visas turinys prieinamas už mokestį).
Federalinės finansų ministerijos svetainė Skaitmeniniai leidiniai: Taip. Spausdintines oficialių vadovų versijas galima įsigyti iš prekiautojų. Federalinė finansų ministerija šios formos neteikia.

Kokias paieškas galima atlikti?

Leidinys Paieškos kriterijai
Federalinės teisės leidinys

Nemokamai: Ne.

Už mokestį: viso teksto paieška, paieška pagal citatą, antraštę, poskirsnio datą, leidinio datą, paskelbimo datą ir dalį.


Federalinis leidinys Sąvoka, dalis, paskelbimo laikotarpis, leidinio rūšis, skelbianti institucija / teismas (administraciniai ir teismų skirsniai); nuoroda, pavadinimas (oficialus skirsnis); bylos numeris (teismų skirsnis).
Federalinis mokesčių leidinys Mokesčio rūšis, dokumento rūšis, taisyklių seka, data, bylos numeris, dokumento numeris, federalinė žemė, tema / pagrindinis principas, nuoroda.
Bendras ministerijų leidinys Leidimas, puslapio numeris, metai ir viso teksto paieška.
Transporto leidinys Laukelis, pavadinimas, paieškos žodžiai, data, nutarimo numeris.
Federalinės finansų ministerijos svetainė Viso teksto paieška ir turinys, kurį galima spustelėti.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Prieinamas nuo
Federalinės teisės leidinys

Federalinės teisės leidinio 1 skirsnio elektroninė versija tapo prieinama tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė versija – nuo 1998 m.; Federalinės teisės leidinio 2 skirsnio elektroninė versija tapo prieinama tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė versija – nuo 1999 m.

Galima atlikti paiešką visuose leidimuose, paskelbtuose nuo 1949 m. gegužės 23 d.

Federalinis leidinys

Atskiri leidiniai nuo 2002 m. rugpjūčio 30 d.
Visi leidiniai nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Federalinis mokesčių leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1992 m.
Bendras ministerijų leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1950 m.
Transporto leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1947 m.
Federalinės finansų ministerijos svetainė

Pajamų mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2017 m.
Išskaičiuojamojo mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m.
Pelno mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m. Verslo mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m.
Išsamus Apyvartos mokesčio vadovo leidimas: prieinamas elektronine forma nuo 2019 m.
Bendrojo mokesčių kodekso vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2020 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Leidinys Automatinė paieška Atvirieji duomenys
Federalinės teisės leidinys Ne Ne
Federalinis leidinys Tik kaip informacinė paslauga už mokestį Ne
Federalinis mokesčių leidinys Ne Ne
Bendras ministerijų leidinys Ne, tik kito leidimo paskelbimo data Ne
Transporto leidinys Ne Ne
Federalinės finansų ministerijos svetainė Ne
Paskutinis naujinimas: 15/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Estija

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Svarbūs vieši pranešimai skelbiami oficialiojo leidinio Ametlikud Teadaanded (liet. Oficialūs pranešimai) svetainėje. Kai kuriais atvejais teisės aktuose reikalaujama skelbti pranešimus ir laikraščiuose.

Nuo 2003 m. liepos 1 d. oficialusis interneto leidinys Ametlikud Teadaanded skelbiamas tik elektroniniu formatu. Šis leidinys taip pat yra į valstybės informacijos sistemą įtraukta duomenų bazė. Leidinys Ametlikud Teadaanded yra visiems nemokamai prieinamas adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Skelbimai, kvietimai ir pranešimai, kurie privalomai publikuojami pagal įstatymus, Respublikos Vyriausybės reglamentą arba ministrų reglamentą.

Leidinyje Ametlikud Teadaanded skelbiami dviejų tipų pranešimai:

 1. pranešimai, skirti informuoti vieną konkretų asmenį ir kurie saugumo tikslais negali būti pakartotinai naudojami. Ribojamas tokių pranešimų paskelbimo leidinyje Ametlikud Teadaanded laikas ir galimybė juos gauti po to, kai jų skelbimas buvo nutrauktas. Tokiems pranešimams netaikomi pakartotinio naudojimo reikalavimai;
 2. pranešimai, skirti plačiajai visuomenei informuoti ir kurie turėtų būti pakartotinai naudojami kompiuteriu skaitomu formatu.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Leidinyje Ametlikud Teadaanded skelbiami pranešimai, kurių reikia valstybės, vietos valdžios institucijų ir laisvųjų profesijų atstovų (pvz., notarų, teismo antstolių) funkcijoms vykdyti. Taip pat skelbiami privačių juridinių asmenų pranešimai, privalomai skelbiami pagal įstatymus viešojo intereso tikslais, t. y. pranešimai, kuriais siekiama informuoti plačiąją visuomenę (pvz., apie įmonių skaidymą ir likvidavimą).

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

Susipažinti su visais leidinyje Ametlikud Teadaanded paskelbtais pranešimais galima nemokamai.

Siekiant paskelbti pranešimą privataus asmens interesais, pvz., pranešimą apie prarastą dokumentą, reikia sumokėti valstybinį mokestį.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Paskelbtų pranešimų galima ieškoti pagal tipą, pavadinimą, skelbėją ir poveikio sritį arba pasinaudoti turinio teksto ieškos funkcija.

Paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ (Minu Ametlikud Teadaanded) suteikia galimybę asmeniui prenumeruoti įvairių tipų pranešimus į savo e. paštą ir peržiūrėti suarchyvuotus su juo susijusius pranešimus, kurių skelbimas buvo nutrauktas. Kai pasiekiamas paskelbimo tikslas, konkrečiam asmeniui skirtas pranešimas nustojamas publikuoti, o pranešimas įtraukiamas į archyvą. Tokio tipo pranešimas taip pat nustojamas publikuoti, kai asmuo, naudodamasis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“, patvirtina pranešimo gavimą savo tapatybės kortele.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Nuo 2003 m. liepos 1 d. Leidinio Ametlikud Teadaanded svetainėje taip pat yra anksčiau laikraštyje paskelbtų pranešimų, kurie buvo skirti plačiajai visuomenei informuoti.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Asmuo gali prenumeruoti visus pranešimus į savo e. paštą ir juos išsaugoti naudodamasis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“. Naudojantis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ reikia patvirtinti tapatybę asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu. Naudojantis paslauga „Mano oficialūs pranešimai“ asmeniui suteikiama galimybė peržiūrėti su juo susijusius suarchyvuotus leidinio Ametlikud Teadaanded pranešimus arba pamatyti, kas perskaitė suarchyvuotus su juo susijusius pranešimus.

Ieškant pranešimų ir juos parsisiunčiant iš leidinio Ametlikud Teadaanded taip pat galima naudoti URI. URI unikalumas priklauso nuo to, kiek URI komponentų naudojama. URI galima naudoti atidarant vieną arba daugiau paskelbtų pranešimų HTML formatu, kuris pranašus į paieškos rezultatą, arba kaip XML ar XML-RDF failus.

Naudojantis pranešimų URI galima atidaryti viešai skelbiamus pranešimus, kurie nėra paskelbti konkrečiam žmogui ir kurių skelbimas nebuvo nutrauktas.

Norint naudoti URI, būtina sukurti žiniatinklio adresą, atitinkantį reikiamo pranešimo paskelbimo duomenis.

Daugiau informacijos apie URI grindžiamas paieškas pateikiama adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Pranešimai, kurie nėra paskelbti konkretiems fiziniams asmenims, t. y. plačiajai visuomenei informuoti skirti pranešimai, yra prieinami kaip atvirieji duomenys. Pranešimai, kurie nebėra skelbiami arba kurie yra archyvuojami, nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Atviruosius duomenis galima parsisiųsti tikruoju laiku kaip URI. URI unikalumas priklauso nuo to, kiek URI komponentų naudojama. URI galima naudoti atidarant vieną arba daugiau paskelbtų pranešimų HTML formatu, kuris pranašus į paieškos rezultatą, arba kaip XML ar XML-RDF failus. Siekiant naudoti URI, būtina sukurti žiniatinklio adresą, atitinkantį reikiamo pranešimo paskelbimo duomenis.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Graikija

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinė spaustuvė (gr. Ethnikó Typografeío)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Skaidrumas“ (gr. Diávgeia)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis teismas (gr. Áreios Págos)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės taryba (gr. Symvoúlio tis Epikrateías)

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Valstybinė spaustuvė: Vyriausybės oficialiajame leidinyje skelbiama informacija nurodyta galiojančio Įstatymo 3469/2006 7 straipsnyje.

Skaidrumas: Visi įstatymai, Prezidento dekretai ir aktai turi būti paskelbti internete, kaip nurodyta galiojančio Įstatymo 3861/2010 2 straipsnyje.

Aukščiausiasis teismas: 2007 m. arba vėliau priimtus civilinio ir baudžiamojo teismo sprendimus galima rasti internete.

Valstybės taryba: Administracinio teismo sprendimus galima rasti internete.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Valstybinė spaustuvė: (Skelbimas Vyriausybės oficialiajame leidinyje) pranešimus skelbia susijusi įstaiga, viešosios įstaigos arba įstaigos iš viso viešojo sektoriaus prašymu.

Skaidrumas: Įstatymo 3861/2010 2 straipsnyje nurodytus pranešimus internete nedelsiant skelbia pranešimą teikianti įstaiga.

Aukščiausiasis teismas: pranešimus skelbia atitinkama įstaiga.

Valstybės taryba: pranešimus skelbia atitinkama įstaiga.

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

TAIP.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Galima vykdyti terminų, raktinių žodžių arba žodžių junginių, registro numerių, sprendimo numerių, leidimo numerių, temų, kategorijų, tipų, įstaigų ir datų paieškas.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Valstybinė spaustuvė: Nuo 1997 m.

Skaidrumas: Nuo 2010 m.

Aukščiausiasis teismas: Nuo 2007 m.

Valstybės taryba: Nuo 2016 m.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Taip.
Kiekviena įstaiga yra atsakinga už oficialių pranešimų, kuriuos tvarko, duomenų bazės veikimą ir turinį. Taigi saugykla ir (arba) techninė informacija yra saugomos susijusių įstaigų vidinėse duomenų bazėse.

Paskutinis naujinimas: 17/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Ispanija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami įvairiuose oficialiuosiuose leidiniuose, atitinkančiuose Ispanijos administraciją sudarančius įvairius centrinės, regioninės ir vietos valdžios lygmenis.

Visi leidiniai turi oficialias autentiškas elektroniniu būdu skelbiamas versijas ir teikia duomenų bazės paslaugas, kuriomis naudojantis galima rasti paskelbtus pranešimus.

Interneto svetainės yra šios:

Valstybinės: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.boe.es/

17 autonominių sričių ir 2 autonominiai miestai: visas interneto svetaines galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Vietos valdžios institucijos (provincijų oficialieji leidiniai): visas interneto svetaines galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Kokie pranešimai skelbiami?

 • administraciniai aktai (personalo klausimai, administraciniai sprendimai, sprendimai, kuriais skelbiami įvairūs administraciniai veiksmai)
 • skelbimai apie viešuosius pirkimus
 • pranešimai apie nesėkmingą pranešimą
 • tam tikri teismų skelbiami pranešimai

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Visų viešojo administravimo institucijų, kiekvienos – atitinkamame oficialiajame leidinyje.

Teismų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

 • laisvos formos teksto (įskaitant asmenų vardus ir pavardes)
 • pagal rūšį
 • pagal skelbiančią organizaciją
 • pagal leidimo datą
 • pagal paskelbimo datą
 • pagal oficialų numerį.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Įstatymas, kuriuo leidžiama oficialiuosius leidinius skelbti elektroniniu būdu, buvo priimtas 2007 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Taip, kai jos susijusios su Ispanijos oficialiuoju valstybės leidiniu ir daugumos autonominių sričių ir miestų oficialiaisiais leidiniais. Ši funkcija nėra plačiai prieinama provincijų oficialiųjų leidinių atveju.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą arba techninę informaciją?

Atvirųjų duomenų politika priklauso nuo kiekvieno oficialiojo leidinio, kai kurie iš jų turi atviruosius duomenis ir taiko xml formatą.

Paskutinis naujinimas: 12/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Kroatija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje ir Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerijos e. skelbimų lentoje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://narodne-novine.nn.hr/) Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija)

Kokie pranešimai skelbiami?

Skelbimai apie viešuosius pirkimus, e. aukcionus, koncesijas, konkursus, laisvas darbo vietas, pranešimai dėl įmonių, pramonės rūmų skelbimai, sprendimai dėl bankroto bylos iškėlimo ir sutrumpintos bankroto procedūros, sprendimai dėl teisinio neveiksnumo, likvidavimo, teismų ir notarų skelbimai, įrašai teismų registre ir kt. skelbiami e. skelbimų lentoje.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

 • Narodne novine d.d. (Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys).
 • Teisingumo ministerijos e. skelbimų lentoje taip pat skelbiamos įvairios teismų nutartys ir kitų kompetentingų institucijų sprendimai bankroto bylose (nutartys dėl bankroto bylos iškėlimo, kvietimai į posėdžius); Teisingumo ministerijos kompetencijai priklauso tvarkyti IT sistemą, reikalingą tam, kad veiktų e. skelbimų lenta.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip. Jie prieinami nemokamai.

Kokias paieškas galima atlikti?

Paiešką Kroatijos Respublikos oficialiojo leidinio interneto svetainėse galima atlikti pagal sąvoką, skelbimo datą, skelbimo rūšį arba konkrečią skelbimo sritį (pvz., valiutos kursas);

E. skelbimų lentoje paiešką galima atlikti pagal bylos žymę, kopijos pavadinimą, skelbimo temą arba PIN.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Kroatijos Respublikos oficialiojo leidinio interneto svetainėje pranešimai elektronine forma skelbiami nuo 2014 m. sausio mėn.

E. skelbimų lentos taikomoji programinė įranga buvo įdiegta, t. y. pradėta eksploatuoti, 2014 m. lapkričio 1 d.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje sukurta pranešimų apie viešus skelbimus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūromis, sistema (elektroninė viešųjų pirkimų skelbimo priemonė) – pranešimai galutiniams vartotojams siunčiami e. pašto adresu arba į suasmenintą elektroninio pašto dėžutę.

Vartotojams skirta pranešimo apie e. skelbimų lentoje skelbiamus pranešimus sistema nėra sukurta. Išimtys taikomos Mokesčių administratoriui (kroat. Porezna uprava) ir Finansų agentūrai (Financijska agencija; FINA) – šioms institucijoms Teisingumo ministerija sukūrė internetinę paslaugą, kuria naudodamosi jos gali kasdien (kelis kartus) atsisiųsti duomenis iš e. skelbimų lentos.

Oficialūs pranešimai nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nėra prieinami kaip atvirieji duomenys.

Paskutinis naujinimas: 14/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Kipras

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Pranešimai skelbiami popierine forma, teisinę galią turinčiu formatu, ir internete laisvai prieinamoje svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mof.gov.cy/gpo

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Skelbiami pranešimai apie laisvas darbo vietas viešajame sektoriuje, viešuosius konkursus, ekspropriaciją ir rekvizavimą, paskyrimus, paaukštinimus, paskyrimų patvirtinimus ir atšaukimus, išėjimą į pensiją, valstybės pareigūnų pavaduotojų paskyrimą, mandato atsisakymą, ministrų paskyrimus, pranešimus apie mirtį, Respublikos prezidento atvykimą, išvykimą ir pavadavimą, Respublikos prezidento paskyrimus, Parlamento ir ministrų tarybos sprendimus, vyriausybės ir pavienių narių įstatymų projektus, tarptautinius susitarimus, departamentų organizacijos struktūros schemas ir pranešimai, kurių reikalaujama teisės aktais, pvz., Bendrovių aktu.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

 • Valstybės
 • Pusiau vyriausybinių organizacijų
 • Vietos valdžios institucijų
 • Pavienių asmenų (teisininkų) remiantis Bendrovių įstatymo nuostatomis

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Galima ieškoti viso turinio, paskelbto Kipro Vyriausybės oficialiajame leidinyje (Epísimi Efimerída).

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Nuo 2004 m. gruodžio 10 d.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys Vyriausybės spaustuvės (Kyvernitikó Typografeío) interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mof.gov.cy/gpo

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Latvija

Kuriose svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Latvijoje oficialūs pranešimai skelbiami oficialiajame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos Respublikos leidinyje Latvijas Vēstnesis.

Kokio tipo pranešimai skelbiami?

Oficialiajame leidinyje skelbiami tokie pranešimai:

 • Veiklos ataskaitos
 • Aukcionai
 • Teismo sprendimai
 • Daktaro disertacijos
 • Informacija apie paveldimą turtą
 • Informacija apie privatizavimą
 • Informacija iš prekybos registro
 • Informacija iš įmonių registro
 • Informacija iš Europos ekonominių interesų grupės registro
 • Informacija iš politinių partijų registro
 • Informacija apie konkursus pareigoms užimti
 • Sutuoktinių turto režimas
 • Pranešimai dėl teritorijų planavimo
 • Pranešimai kreditoriams
 • Pranešimai įsipareigojimams vykdyti
 • Pranešimai akcininkams ir nariams
 • Įgaliojimų atšaukimas
 • Valstybės iždas
 • Teismo šaukimai
 • Tiekimo ir darbų vykdymo užsakymai
 • Dokumentų ir oficialių antspaudų panaikinimas
 • Įvairūs pranešimai

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Oficialiajame leidinyje publikuojami oficialūs valdžios institucijų ir įstaigų arba asmenų pranešimai (įrašai viešuosiuose registruose, skelbimai, pranešimai ar informacija iš viešųjų subjektų ir jų pareigūnų bei iš asmenų), kai tokių pranešimų oficialus paskelbimas numatomas teisės aktuose.
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės aktų ir reglamentų, kuriuose numatomas oficialus paskelbimas, sąrašas.

Ar galima su oficialiaisiais pranešimais susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokio tipo paieškas galima atlikti?

Galima vykdyti paiešką įvedus laisvos formos tekstą.
Rezultatus galima filtruoti pagal paskelbimo metus ir pranešimo tipą.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Oficialiojo leidinio svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.vestnesis.lv galima rasti visus oficialiojo leidinio numerius, paskelbtus nuo pirmos leidinio dienos, t. y. nuo 1993 m. vasario 25 d.
Iki 2012 m. liepos 1 d. parengtų dokumentų oficiali versija skelbiama išspausdintame leidinyje.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus, kai paieškos rezultatai atitinka kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Ne, tačiau oficialius pranešimus galima pakartotinai naudoti informacijos tikslais. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDaugiau informacijos apie oficialiajame leidinyje paskelbtos informacijos pakartotinį naudojimą.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Malta

Kurioje interneto svetainėje skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Kokių rūšių pranešimai skelbiami?

Oficialūs pranešimai:

 • Vyriausybės pranešimai
 • viešieji pranešimai
 • sveikatos pranešimai
 • policijos pranešimai
 • pranešimai jūrininkams
 • socialinio būsto schemos
 • Centrinio Banko pranešimai
 • pranešimai apie egzaminų rezultatus
 • teismo pranešimai
 • savivaldybių tarybų pranešimai.

Kokių organizacijų pranešimai skelbiami?

Oficialius pranešimus skelbia ministerijos, viešieji subjektai, teisingumo teismai ir savivaldybių tarybos.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokių rūšių paieška gali būti atliekama?

Laisvas tekstas.

Nuo kada oficialūs pranešimai prieinami elektronine forma?

Oficialūs pranešimai elektronine forma prieinami nuo 2003 m. birželio mėn.

Ar paieškos informaciją galima išsaugoti ir ar pranešimai gali būti siunčiami, jei įvykdomi nustatyti kriterijai?

Ši paslauga nėra teikiama.

Paskutinis naujinimas: 30/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Nyderlandai

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai skelbiami adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasofficielebekendmakingen.nl. Senus pranešimus galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Kokie pranešimai skelbiami?

Minėtose interneto svetainėse skelbiami visi pranešimai, paskelbti septyniuose Nyderlandų oficialiuosiuose leidiniuose. Nauji arba iš dalies pakeisti teisės aktai skelbiami leidinyje Staatsblad (Įstatymų ir administracinių aktų biuletenyje). Staatscourant (Vyriausybės leidinyje) skelbiami administraciniai aktai, taip pat vyriausybinių organizacijų pranešimai, jeigu juos įtraukti į šį leidinį yra teisiškai privaloma. Nyderlandų pasirašytos sutartys ir kiti tarptautiniai susitarimai skelbiami Tractatenblad (Sutarčių rinkinyje), o Provinciaal blad (Provincijos leidinyje), Gemeenteblad (Savivaldybės leidinyje) ir Waterschapsblad (Vandentvarkos leidinyje) skelbiami atitinkamai provincijų, savivaldybių ir vandentvarkos institucijų administraciniai aktai ir pranešimai. Blad gemeenschappelijke regelingen (Bendrame vietos valdžios institucijų potvarkių leidinyje) skelbiami įvairių valdžios institucijų partnerystės subjektų administraciniai aktai ir pranešimai.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Visų organizacijų, kurios teisiškai privalo skelbti savo pranešimus.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip, su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai.

Kokias paieškas galima atlikti?

Einamosios dienos pranešimus galima peržiūrėti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasofficielebekendmakingen.nl. Šiame tinklapyje savo paiešką galite filtruoti tik pagal pranešimo pavadinimą.

Tinklapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaszoek.officielebekendmakingen.nl galite atlikti žodžių paiešką pavadinime arba tekste ir filtruoti savo paiešką pagal pranešimo datą, pranešimo pavadinimą, skelbiančią organizaciją ir temą (yra baigtinis variantų sąrašas).

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

1995 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Bet kas gali nemokamai užsiregistruoti, kad jam būtų siunčiami pranešimai. Teikiama dviejų rūšių paslauga.

 • Standartinė pranešimų paslauga sudaro vartotojams sąlygas išsaugoti paieškos užklausą. Tada jiems siunčiama e. pašto žinutė, kurioje pateikiama nuoroda į kiekvieną naują dokumentą, atitinkantį paieškos kriterijus.
 • Taip pat teikiama paslauga Berichten over uw buurt’ (Pranešimai apie jūsų rajoną), kurioje piliečiams sudaromos sąlygos kasdien gauti e. pašto žinutę, kurioje apžvelgiami visi jų gyvenamajam rajonui aktualūs regioninių ir vietos valdžios institucijų pranešimai. Savo rajoną galima apibrėžti įvedant pašto indeksą ir spindulį (šimtais metrų).

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys per SRU sąsają (SRU reiškia Search/Retrieve via URL).

Šios internetinės paslaugos vadovą (ir adresą) galima rasti tinklapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskoopoverheid.nl (tik olandų kalba).

Paskutinis naujinimas: 20/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Austrija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justiz.gv.at/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Kokie pranešimai skelbiami?

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/ dedami tokie skelbimai:

 • Ataskaitos
 • Ekspertų išvados
 • Nuomonės
 • Vertinimai
 • Aplinkraščiai
 • Gairės
 • Konsultacijoms skirti tekstai
 • Įstatymai
 • Statistiniai duomenys
 • Vadovai
 • Pranešimai apie laisvas darbo vietas
 • Pranešimai apie skyrimą į pareigas.

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – nutarimų duomenų bazė) skelbiami toliau nurodytų sričių pranešimai:

 • Nemokumo bylos (bankrotas, reorganizavimas, skolų sureguliavimas)
 • Pardavimas ir nuoma nemokumo byloje
 • Teismo skirti aukcionai
 • Nekilnojamasis turtas
 • Kilnojamasis turtas
 • Teismo skirtas administravimas
 • Savanoriški aukcionai
 • Nutarimai ir skelbimai baudžiamosiose bylose
 • Baudžiamųjų bylų teismų skelbimai
 • Išieškojimo baudžiamąja tvarka procesas
 • Pranešimai apie dokumentų įteikimą baudžiamajame procese
 • Tyrimų nutraukimas
 • Viešieji skelbimai
 • Teismo patvirtinti administratoriai ir įteikimas viešo paskelbimo būdu
 • Vertybinių popierių panaikinimas
 • Mirties liudijimai / mirties priežasties įrodymai
 • Nutarimai testamento galiojimo patvirtinimo procese
 • Nutarimai pagal Saugojimo ir sekvestracijos įstatymą (vok. Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Atstovavimas gyventojams pagal Gyvenimo globos namuose įstatymo (vok. Heimaufenthaltsgesetz) 8 straipsnį
 • Pacientų teisių atstovai pagal Hospitalizacijos įstatymo (vok. Unterbringungsgesetz) 13 straipsnį
 • Įteikimas juridiniams asmenims viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų (vok. Firmenbuchgerichte) atliekamas įteikimas viešai paskelbiant
 • Komercinių bylų teismų skelbimai
 • Žemės registro teismų nurodymai (vok. Grundbuchsgerichte)
 • Kartelinių susitarimų teismo (vok. Kartellgericht) sprendimai
 • Austrijos teisingumo sistemos skelbimai (vok. Kundmachungen der Justiz)
 • Įmonių skelbimai.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Federalinės teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Justiz).

Teismų, prokurorų, advokatų ir notarų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokias paieškas galima atlikti?

Teisingumo ministerijos pradžios tinklalapyje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/) galima atlikti paprastą žodinę paiešką, patikrinančią visus interneto svetainėje esančius dokumentus.

Žodinę paiešką galima atlikti visose Ediktsdatei (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/) svetainės kategorijose. Be to, kelių kategorijų pranešimų vartotojai gali ieškoti pagal bylos numerį. Aukcionų taip pat galima ieškoti pagal objektą. Tai – tik keletas paieškos rūšių pavyzdžių, nes įvairioms kategorijoms būdinga labai plati paieškos galimybių įvairovė.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Teisingumo ministerijos interneto svetainė (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/) ir Ediktsdatei interneto svetainė (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/) veikia nuo 2000 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Su interneto svetainėje Ediktsdatei skelbiamais pranešimais galima susipažinti nemokamai ir vėliau jie gali būti apdorojami kaip HTML rinkmenos (nėra apsaugos nuo kopijavimo). Taip pat galima gauti licenciją pagal Viešos informacijos pakartotinio naudojimo įstatymą (vok. Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Tačiau atvirųjų duomenų formatu duomenys šiuo metu neprieinami.

Svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/ skelbiami dokumentai paprastai susiję su esamais PDF formato dokumentais. Pasitaiko MS Word dokumentų, tačiau retai. Visi dokumentai skelbiami kaip WCMS (Internetinio turinio valdymo sistema, angl. Web Content Management System) dalis. Dokumentus galima atsisiųsti kaip priedus HTML tinklalapiuose.

Paskutinis naujinimas: 30/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Portugalija

Kuriose interneto svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Jie skelbiami Portugalijos oficialiojo leidinio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDiário da República Eletrónico interneto svetainėje.

Kokie pranešimai skelbiami?

Diário da República sudaro dvi serijos. 1 serijoje skelbiami:

 1. konstituciniai įstatymai;
 2. tarptautinės konvencijos, atitinkami Prezidento dekretai, pranešimai dėl privalomų dokumentų deponavimo (visų pirma ratifikavimo dokumentų) ir kiti pranešimai, susiję su tokiomis konvencijomis;
 3. konstituciniai įstatymai, įstatymai, įstatyminiai dekretai ir regioniniai įstatyminiai dekretai;
 4. Respublikos Prezidento dekretai;
 5. Respublikos Asamblėjos rezoliucijos;
 6. Portugalijos valstybės vadovo atstovų dekretai dėl Azorų ir Madeiros regioninių vyriausybių pirmininkų ir narių skyrimo ir atleidimo;
 7. Respublikos Asamblėjos, Valstybės tarybos ir autonominių regionų teisėkūros asamblėjų darbo tvarkos taisyklės;
 8. Konstitucinės tarybos nutarimai ir pareiškimai, kurie pagal įstatymus turi būti paskelbti Diário da República 1 serijoje;
 9. sprendimai, kuriais standartizuojama Aukščiausiojo Teisingumo Teismo ir Audito rūmų praktika, ir Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimai, kuriems įstatymu suteikiama visuotinė privalomoji teisinė galia;
 10. referendumų ir Respublikos Prezidento, Respublikos Asamblėjos, autonominių regionų teisėkūros asamblėjų ir Europos Parlamento rinkimų pagal atitinkamus teisės aktus rezultatai;
 11. Respublikos Prezidento atsistatydinimo pranešimas;
 12. pasiūlymai atmesti Vyriausybės programą ir pasiūlymai dėl pasitikėjimo ir nepasitikėjimo;
 13. Valstybės tarybos nuomonės, kaip nustatyta Konstitucijos 145 straipsnio a–e punktuose, ir visos nuomonės, kurias pati Valstybės taryba nusprendžia skelbti;
 14. kiti vyriausybės dekretai;
 15. Ministrų tarybos rezoliucijos ir ministrų poįstatyminiai dekretai, kuriuose pateikiamos bendrosios nuostatos;
 16. autonominių regionų teisėkūros asamblėjų rezoliucijos ir regionų vyriausybių dekretai;
 17. kitų pirmiau nepaminėtų teismų sprendimai, kuriems įstatymu suteikiama visuotinė privalomoji teisinė galia;
 18. deklaracijos dėl Respublikos Asamblėjos narių ir autonominių regionų teisėkūros asamblėjų narių atsistatydinimo arba įgaliojimų netekimo.

Be kitų aktų, kurie turi būti paskelbti 2 serijoje, 2 serijoje skelbiami šie aktai:

 1. vyriausybės narių įstatyminiai potvarkiai;
 2. rinkimų į vietos valdžios institucijas rezultatai;
 3. Valstybės departamento biudžetai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami Diário da República, ir lėšų pervedimo deklaracijos.

Diário da República 2 serijoje skelbiami aktai gali būti šių rūšių: susitarimas, skelbimas, arbitražo sprendimas, balansas, kolektyvinė darbo sutartis, pagyrimas, sutartis, pareiškimas dėl klaidų ištaisymo, teismo sprendimas, pareiškimas, svarstymas, direktyva, įsakymas, pratęsimo reglamentas, nurodymas, teismo sprendimas, įstatymo galios potvarkis, sąrašas, žemėlapis, susitarimas dėl narystės, ministro poįstatyminis dekretas, pranešimas, Portugalijos Banko pranešimas, oficialus žemėlapis, oficialus pareiškimas, nuomonė, dekretas, leidimas, protokolas, rekomendacija, reglamentas, Vertybinių popierių ir pensijų fondų priežiūros institucijos reguliavimo standartas, ataskaita, rezoliucija, sprendimas ir bandomasis balansas. Taip pat įtraukiami skubūs pranešimai apie konkursus, pranešimai apie procedūras, pranešimai apie terminų pratęsimą ir pranešimai apie pareiškimus dėl klaidų ištaisymo.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Subjektai, teisiškai atsakingi už aktų skelbimą Diário da República arba dalyvaujantys juos skelbiant, yra: Respublikos prezidiumas, Respublikos Asamblėja, Vyriausybė, autonominių Azorų ir Madeiros regionų teisėkūros asamblėjos ir regioninės vyriausybės, tiesioginio ir netiesioginio viešojo administravimo institucijos, teismai, prokuroras, nepriklausomos administracinės įstaigos ir vietos valdžios autonominės administracijos ir įstaigos.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip. Pagal 2016 m. gruodžio 16 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatyminį dekretą Nr. 83/2016 Diário da República yra visiems prieinama ir nemokama viešoji paslauga. Jis skelbiamas tik elektronine forma.

Kokias paieškas galima atlikti?

Visuotinė nemokama prieiga užtikrina galimybę spausdinti, tvarkyti, ieškoti ir laisvai susipažinti su Diário da República 1 ir 2 serijose paskelbtų aktų turiniu atviros prieigos elektroniniais formatais.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Elektroninis Diário da República leidimas yra autentiškas ir jame paskelbti paktai galioja visais teisiniais tikslais nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal šiuo metu galiojančio 1998 m. lapkričio 11 d. Įstatymo Nr. 74/98 1 straipsnio 5 dalį.

Be to, 2019 m. liepos mėn. pradėjo veikti mobilioji taikomoji programa Diário da República , turinti papildomų funkcijų, pavyzdžiui, leidžiančių sukurti kiekvienam naudotojui pritaikytą profilį ir naudoti pranešimo sistemą, suteikiančią prieigą prie konsoliduotų teisės aktų .

Ar paieškas galima išsaugoti ir ar pranešama e. paštu, kai paieška atitinka kriterijus?

Taip. Kalbant konkrečiai apie pranešimų siuntimą, naudotojai gali gauti Diário da República 1 ir 2 serijų indeksus e. paštu, iš anksto užsiregistravę arba per RSS (angl. Really Simple Syndication) prenumeratą.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Taip.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Rumunija

Šiame tinklalapyje esanti informacija susijusi su oficialiais pranešimais, kuriuos skelbia valstybės institucijos (pranešimais, procesiniais aktais ir kt.), kurie nėra teisėkūros pobūdžio arba kuriais nenustatoma visuotinai taikytinų prievolių, tačiau pagal taikytiną teisę jie skelbiami Rumunijos oficialiajame leidinyje arba kituose leidiniuose ir yra prieinami internetu elektronine forma. Taigi, nekalbama nei apie teisės aktus, nei apie teismų sprendimus, išskyrus tuos, kurie turi būti skelbiami, kad įgytų tam tikrą teisinį poveikį (pvz., su nemokumu susijusios teismų nutartys).

Medžiaga nėra baigtinė, nes joje aptariami tam tikri aktualūs oficialių pranešimų atvejai, t. y.: Rumunijos oficialiajame leidinyje skelbiami aktai, Nacionalinio komercinės veiklos registro (rum. Oficiul Național al Registrului Comerțului) portale ir interneto svetainėje arba Nemokumo biuletenyje skelbiami aktai, taip pat Teismų portale skelbiami aktai.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Autonominė bendrovė Monitorul Oficial leidžia Rumunijos oficialųjį leidinį spausdintine ir elektronine forma. Išsamią informaciją apie paskelbtus aktus ir jų prieinamumą internetu žr. tolesniuose skirsniuose.

E. produktą (e-Monitor) galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšiuo adresu.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Prieš pradėdami ekonominę veiklą, profesionalūs veiklos vykdytojai privalo kreiptis dėl užregistravimo komercinės veiklos registre / įtraukimo į komercinės veiklos registrą, o vykdydami veiklą arba ją nutraukę jie privalo prašyti į komercinės veiklos registrą įtraukti pastabas dėl aktų ir faktų, kuriuos užregistruoti privaloma pagal teisės aktus.

Registracija komercinės veiklos registre – tai ONRC atliekamas teisinis paskelbimas: įrašai, duomenys ir užregistruoti aktai poveikį trečiosioms šalims turi nuo jų užregistravimo dienos arba nuo jų paskelbimo pagal teisės aktus Rumunijos oficialiajame leidinyje arba ONRC interneto svetainėje / paslaugų portale.

Registracija ir pastabos poveikį trečiosioms šalims turi nuo jų įtraukimo į komercinės veiklos registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV arba VII dalyje arba kitame leidinyje, kai kitaip numatyta teisės aktuose.

b) ONRC elektronine forma taip pat skelbia Nemokumo biuletenį: skiltį, kurioje numatyta viešoji paslauga – dokumentų įteikimas šalims, pranešimai apie sprendimus, šalių šaukimas ir pranešimai apie teismų / nemokumo administratorių / teismo paskirtų likvidatorių / kitų įgaliotų asmenų išduotus procesinius aktus nemokumo byloje pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, ir skiltį „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ (rum. Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) pagal Įstatymą Nr. 151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims.

Profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, atveju teismų, nemokumo specialistų (nemokumo administratorių / teismo paskirtų likvidatorių) ir kitų įgaliotų asmenų pagal teisės aktus įteikiami / siunčiami procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenyje, kurį galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasONRC internetiniame paslaugų portale.

Nutartis, kuria nustatomas skolininko (profesionalaus veiklos vykdytojo) reorganizavimo planas, kaip procesinis aktas pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, skelbiama Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje.

Fizinių asmenų, kuriems taikomas Įstatymas Nr.151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims, atveju nemokumo tarybos, proceso administratoriaus, likvidatoriaus ir teisminių institucijų įteikiami / pristatomi procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenio – tai leidinys, kurį galima rasti interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bpi.ro/, – skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“.

III. Teismų portalas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų portalą administruoja Teisingumo ministerija. Kiekvienas Rumunijos teismas šiame portale turi interneto svetainę. Šiose interneto svetainėse esančią informaciją įveda ir tvarko tiesiogiai teismo darbuotojai, išskyrus informaciją apie bylas ir posėdžius, kuri automatiškai paimama iš teismo lygmeniu naudojamos elektroninės bylų valdymo sistemos.

Norint pasiekti konkretaus teismo interneto svetainę iš Teismų portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspradžios tinklalapio, iš sąrašo pasirenkamas teismo regionas (apeliacinio teismo jurisdikcijos teritorija) ir tada atitinkamas teismas.

Kokie pranešimai skelbiami?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Kalbant apie oficialius pranešimus, pagal 1998 m. lapkričio 9 d. Įstatymą Nr. 202 dėl Rumunijos oficialiojo leidinio veiklos organizavimo, pakartotinai skelbiama:

 • remiantis teisės nuostatomis III dalyje skelbiama toliau nurodyta medžiaga: teisės aktai, dokumentai, pranešimai, skelbimai ir kiti panašūs pranešimai (pvz., skelbimai apie darbuotojų įdarbinimą; konkursai į viešojo sektoriaus pareigas; nutartys dėl įsakomųjų vekselių / čekių panaikinimo; reguliarios valdžios institucijų veiklos ataskaitos; pranešimai apie stojimo į Nacionalinį magistratų institutą (rum. Institutul Național al Magistraturii) konkursus bei magistratų kompetencijos egzaminus ir laisvų magistratų darbo vietų sąrašai; pranešimai apie konkursus į magistratų asistentų darbo vietas Aukščiausiajame kasaciniame ir teisingumo teisme ir kt.);
 • remiantis teisės nuostatomis teisės aktai, susiję su ekonominės veiklos vykdytojais ir kitų kategorijų juridiniais asmenimis, taip pat kiti pagal teisės nuostatas parengti teisės aktai skelbiami IV dalyje (pvz., sprendimas dėl užsienio ne pelno juridinių asmenų pripažinimo Rumunijoje; nutartys, kuriomis patvirtinamas politinės partijos statuto pakeitimas; teismo nutartys dėl bankroto bylos iškėlimo; pranešimai dėl prekių pardavimo aukcione; kredito įstaigų leidimų galiojimo laikotarpio pabaiga ir Rumunijos nacionalinio banko sprendimai atšaukti tokius leidimus; Rumunijos autorių teisių tarnybos generalinio direktoriaus sprendimai atšaukti registracijos pažymėjimus arba sustabdyti jų galiojimą ir kt.);
 • nacionaliniu ir pramonės šakos lygmenimis sudarytos kolektyvinės sutartys, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos ir kiti pagal teisės nuostatas parengti aktai skelbiami V dalyje;
 • skelbimai apie viešųjų pirkimų sutarčių skyrimą ir skelbimai apie viešųjų darbų ir paslaugų koncesijų sutarčių skyrimą, viešojo sektoriaus nuosavybei priklausančių prekių koncesijų sutartys ir kiti pranešimai, parengti pagal teisės nuostatas (pvz., pranešimai pagal Įstatymą Nr. 350/2005 dėl dotacijų tvarkos; skelbimai apie koncesijas ir pirkimą pagal Neeilinį įsakymą Nr. 54/2006 dėl viešojo sektoriaus nuosavybei priklausančių prekių koncesijų sutarčių tvarkos) skelbiami VI dalyje.

Pastaba: pagal Įstatymą Nr. 98/2016 dėl viešųjų pirkimų skelbimai nacionaliniu lygmeniu skelbiami per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSEAP e. viešųjų pirkimų sistemą, kuri naudojama siekiant elektroninėmis priemonėmis taikyti sutarčių skyrimo procedūras.

 • Remiantis teisės nuostatomis teisės aktai dėl kooperatyvų ir jų įsteigtų kitų kategorijų juridinių asmenų ir kiti pagal teisės nuostatas parengti su kooperacija susiję aktai (pvz., deleguoto teisėjo išvada dėl kooperatyvo užregistravimo komercinės veiklos registre, likvidatorių paskyrimo aktas ir bet kuris kitas aktas, kuriuo gali būti padaryti jų teisinio subjektiškumo pakeitimai, ir kt.), skelbiami VII dalyje.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atveju:

 • rezoliucijos / registravimo rezoliucijos išrašas (Rumunijos oficialiojo leidinio IV arba VII dalis);
 • aktai, kuriais iš dalies pakeičiami įstatai, ir pranešimai dėl atnaujintų įstatų pateikimo (Rumunijos oficialusis leidinys);
 • teisės aktuose numatytais atvejais – nutartys (Rumunijos oficialusis leidinys);
 • teismų nutartys dėl likvidavimo (Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje ir Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • likvidatoriaus paskyrimo rezoliucijos pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 6 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • susijungimo ar išskaidymo projektai (Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba, pareiškėjo pasirinkimu, pačios įmonės interneto svetainėje – tuo atveju komercinės veiklos registras, kuriame yra užregistruota įmonė, savo interneto svetainėje nemokamai paskelbs informaciją apie susijungimo ar išskaidymo projektą);
 • rezoliucijos, kuriomis atmetamas registracijos prašymas, ir registracijos, dėl kurių nekeičiami įstatai (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl likvidavimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 2 dalį, sąrašas (interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 9 dalį, sąrašas (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 260 straipsnio 7 dalį, sąrašas pateikiamas Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale;
 • teismo nutartys dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 10 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • teismo nutartys dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 260 straipsnio 8 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje ir jo internetiniame paslaugų portale).

b) Profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, atveju teismų, nemokumo specialistų (nemokumo administratoriaus / teismo paskirto likvidatoriaus) ir kitų įgaliotų asmenų procesiniai aktai pagal teisės aktus skelbiami Nemokumo biuletenyje:

 • šaukimai atvykti, pranešimai ir nutartys;
 • pranešimai ir raginimai atvykti į teismą;
 • kiti teisės aktuose numatyti procesiniai aktai.

Fizinių asmenų, kuriems taikomas Įstatymas Nr.151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims, atveju nemokumo tarybos, proceso administratoriaus, likvidatoriaus ir teisminių institucijų įteikiami / pristatomi toliau nurodyti procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenio skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“:

 • nemokumo tarybos sprendimai;
 • pranešimai;
 • nutartys;
 • kiti teisės aktuose numatyti procesiniai aktai.

III. Teismų portalas

Pagal Civilinio proceso kodekso (Įstatymo Nr. 134/2010) 167 straipsnį, kai ieškovas motyvuotai teigia, kad, nors jis padarė viską, ką galėjo, jam nepavyko rasti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba kitos vietos, kurioje atsakovui galėjo būti įteiktas šaukimas, teismas gali duoti leidimą, kad dokumentai tam atsakovui būtų laikomi įteiktais viešu šaukimo paskelbimu. Viešas šaukimo paskelbimas – tai šaukimo iškabinimas ant teismo durų, jo įdėjimas į kompetentingo teismo portalą ir jo iškabinimas asmens paskutinėje žinomoje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Jeigu teismas mano, jog tai reikalinga, jis gali nurodyti šaukimą paskelbti Rumunijos oficialiajame leidinyje arba didelio tiražo centriniame laikraštyje.

Šiuo klausimu Teismų portale tvarkoma Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.just.ro/SitePages/citare.aspxNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.just.ro/SitePages/citare.aspxpaskelbtiems šaukimams skirta bendra skiltis. Be to, kiekvieno teismo interneto svetainėje yra paskelbtiems šaukimams skirta skiltis (žr., pavyzdžiui, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBukarešto teismo interneto svetainę).

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Priklausomai nuo kiekvienos rūšies pranešimams taikytinų teisės aktų, Rumunijos oficialiojo leidinio arba pranešimus parengusių institucijų.

Kalbant apie konkrečius pirmiau išdėstytus atvejus: Nacionalinio komercinės veiklos registro, Rumunijos oficialiojo leidinio arba teismų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Rumunijos oficialiojo leidinio III–VII dalyse skelbiami aktai yra nemokamai prieinami internete – skaityti skirta jų versija yra prieinama dešimt dienų nuo jų paskelbimo.

Elektroninės formos produktai, prieinami internete už atlygį (Expert-Monitor ir Autentic-monitor), įskaitant autonominės bendrovės Monitorul Oficial taikomus mokesčius, yra aprašyti jos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Taip, su pranešimais dėl profesionalių veiklos vykdytojų, užregistruotų Komercinės veiklos registre, – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio komercinės veiklos registro portale.

b) Prieiga prie Nemokumo biuletenio – internetinio leidinio, kuriame skelbiami profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų inicijuojamas nemokumas, procesiniai aktai, – suteikiama įsigijus mokamą prenumeratą.

Prieiga prie Nemokumo biuletenio skilties „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ nemokamai suteikiama skolininkui, kreditoriams, nemokumo administratoriui / likvidatoriui, nemokumo tarybai ir teismui tose bylose, kuriose jie atlieka atitinkamas funkcijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasONRC internetiniame paslaugų portale skelbiama tam tikra Nemokumo biuletenyje paskelbta nemokama informacija apie asmenis.

III. Teismų portalas

Prieiga prie Teismų portalo yra nemokama.

Kokias paieškas galima atlikti?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Rumunijos oficialiojo leidinio nemokamoje versijoje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-Monitor) negalima atlikti paskelbtų aktų automatinių paieškų. Taigi, kiekvienoje Oficialiojo leidinio dalyje vartotojai gali pasirinkti kalendoriuje tik paskelbimo datą ir numerį.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atžvilgiu paieškas galima atlikti pagal vieną kriterijų arba pagal toliau nurodytų paieškos kriterijų baigtinį derinį:

 • Numeris Komercinės veiklos registre
 • Apskritis
 • Bendrovės pavadinimas
 • Paskelbimo data
 • Mokesčio mokėtojo kodas
 • Balanso metai

b) Skolininkų, kuriems iškelta nemokumo byla, atveju paieškas galima atlikti skilties „Nemokumo biuletenio (BPI) internetinės paslaugos“ (rum. Servicii online BPI) rubrikose „BPI paskelbti asmenys“ (Persoane publicate in BPI) ir „BPI numerių santrauka“ (Sumar număr BPI), naudojant toliau nurodytus atrankos kriterijus:

 • BPI paskelbtas asmuo;
 • biuletenio numeris;
 • bylos numeris;
 • mokesčio mokėtojo kodas;
 • registruoto verslo subjekto numeris;
 • paskelbimo laikotarpis;
 • paskelbimo BPI metai.

III. Teismų portalas

Šaukimų paiešką Teismų portale galima atlikti pagal šaukiamos šalies pavadinimą (vardą ir pavardę arba tik vieną iš šių elementų).

Jeigu naudojamasi Teismų portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbendra skiltimi, paieškos rezultatai bus visų teismų paskelbti šaukimai, o jeigu naudojamasi konkrečiam teismui skirta skiltimi (pvz., Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBukarešto teismo skiltimi), paieškos rezultatai bus tik to teismo paskelbti šaukimai.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-Monitor – 2008 m.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atveju – 2012 m.

b) Nacionalinis komercinės veiklos registras pirmąjį Nemokumo biuletenio leidimą elektronine forma paskelbė 2006 m. rugpjūčio 1 d., jį galima pasižiūrėti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasONRC internetiniame paslaugų portale.

III. Teismų portalas

Paskelbtų šaukimų funkcija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų portale veikia nuo 2013 m. kovo mėn.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Netaikytina.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Teismų portale sudarytos sąlygos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasstruktūrizuotu būdu gauti tik duomenų, susijusių su bylos rinkmenomis ir posėdžiais, rinkinius, o ne paskelbtus šaukimus. Pastarųjų informacija prieinama tik HTML formatu.

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Slovakija

Kurioje svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSpecialusis baudžiamųjų bylų teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBanskos Bistricos apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBratislavos apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKošicės apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNitros apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrešovo apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTrenčyno apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTrnavos apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽilinos apygardos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApylinkių teismai (sąrašas)

Kokio pobūdžio pranešimai skelbiami?

Teismų oficialiosiose pranešimų lentose skelbiami pranešimai dėl teismų veiklos grafiko, viešieji pranešimai dėl teismų sprendimų, pranešimai apie teismo proceso dokumentų įteikimą, pranešimai apie dokumentų įteikimą, Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo nutartys, pranešimai dėl galutinių ataskaitų, pranešimai, kuriais paskelbiama apie vykdymo pradžią, nutartys, kuriomis atšaukiamos bankroto procedūros, pranešimai apie pateiktus apeliacinius skundus, nutartys dėl daiktų priėmimo kaip užstato ir nutartys dėl užstatų gražinimo valstybei.

Kokių institucijų pranešimai skelbiami?

Pranešimus skelbia visi teisingumo sistemai priklausantys apygardos ir apylinkės teismai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip.

Kokią paiešką galima atlikti?

Paiešką galima atlikti į paieškos lauką Oficialiajame pranešimų lentos tinklapyje įvedus šiuos duomenis: dokumento pavadinimą, pavadinimo dalį arba registracijos numerį.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektronine forma?

Teismai oficialius pranešimus elektronine forma gali skelbti nuo 2011 m.

Ar galima išsaugoti paieškas ir gauti pranešimus pagal nustatytus kriterijus?

Ne.

Ar oficialūs pranešimai nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jei taip, kur galima rasti jų saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Suomija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKuulutusrekisteri (skelbimų registras)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVirallinen lehti (Oficialusis leidinys)

Kokie pranešimai skelbiami?

Pranešimų registras atnaujinamas jame skelbiant informaciją apie pranešimus, grindžiamus teismų ar valdžios institucijų sprendimais toliau nurodytais klausimais:

 1. viešas šaukimas, apie kurį praneša apylinkės teismas;
 2. fondų susijungimas, apie kurį praneša apylinkės teismas;
 3. akcinės bendrovės susijungimas, išskaidymas ar lėšų padalijimas arba kita teisės aktuose dėl bendrijų ir fondų nurodyta priemonė ar sprendimas, kurie turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje, arba
 4. teismo antstolių skelbimai.

Oficialiajame leidinyje skelbiami pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai, kurie privalo būti paskelbti Oficialiajame leidinyje pagal įstatymą, nutarimą ar žemesnės instancijos teismo priimtus sprendimus.

Kurios (-ių) organizacijos (-ų) pranešimai skelbiami?

Pranešimų registre skelbiami apylinkės teismų, vykdymo užtikrinimo institucijų ir Suomijos Komercinės veiklos registro (suom. PRH) pranešimai.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia apylinkės teismai:

 • vieši šaukimai kreditoriams;
 • fondų susijungimas.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia vykdymo užtikrinimo institucijos:

 • kreditorių susitarimų sudarymas;
 • turto padalijimo aptarimas;
 • korespondencija su kreditoriais.

Pranešimai, kuriuos pranešimų registrui teikia Suomijos Komercinės veiklos registras (PRH):

 • SE registruotos buveinės perkėlimas;
 • skaidymas;
 • viešas šaukimas vykdant likvidavimo procedūrą;
 • viešas šaukimas likviduojamų fondų kreditoriams;
 • pradinio fondo mažinimas;
 • susijungimas sukuriant naują įmonę;
 • pranešimas specialių teisių turėtojams;
 • pranešimas įgyjančiojo fondo kreditoriams;
 • pranešimas įgyjančiojo subjekto kreditoriams;
 • pranešimas įgyjančiojo fondo kreditoriams skaidymo atveju;
 • viso arba dalies verslo perdavimas;
 • kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimas;
 • atvirosios akcinės bendrovės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę;
 • kapitalo mažinimas;
 • kooperatyvo pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę;
 • kooperatyvo pašalinimas iš Komercinės veiklos registro;
 • kooperatyvinio banko veiklos leidimo panaikinimas;
 • nurodymas taikyti likvidavimo procedūrą arba pašalinimas iš registro;
 • investicinio kapitalo mažinimas;
 • susijungimas;
 • taisyklių keitimas arba atleidimas nuo tam tikros nuostatos taikymo;
 • laisvo kapitalo paskirstymas;
 • rezervinio fondo mažinimas;
 • pelno paskirstymas;
 • raginimas duoti nurodymą likviduoti asociaciją;
 • įstatų keitimas arba atleidimas nuo tam tikros nuostatos taikymo;
 • akcijų priedų sumažinimas;
 • raginimas duoti nurodymą likviduoti įmonę arba pašalinti ją iš registro;
 • įmonės formos keitimas.

Be šių įvykių, Oficialiajame leidinyje skelbiami įvairių kitų organizacijų pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Skelbimų registre: taip

Oficialiajame leidinyje: PDF kopijos nuo 2011 m. yra nemokamos. Imamas mokestis už Credita's Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVirallinen.fi paslaugą.

1 naudotojas, kaina už licenciją: 200 EUR per metus; 2–5 naudotojai, kaina už licenciją: 145 EUR per metus; daugiau negu 5 naudotojai, kaina už licenciją: 124 EUR per metus.

Kokias paieškas galima atlikti?

Paiešką pranešimų registro įrašuose galima atlikti pagal šiuos kriterijus:

 • pranešimo rūšis;
 • pranešimo tema;
 • verslo subjekto ID / gimimo data / gimimo metai;
 • termino pabaigos diena;
 • nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • apylinkės teismo priskirtas bylos numeris.

Be kitų paieškos kriterijų, paiešką pagal neribotus raktažodžius galima atlikti Oficialiojo leidinio mokamoje duomenų bazėje.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Pranešimų registre: 2004 m. balandžio 1 d.

Oficialiajame leidinyje: nuo 2011 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai e. paštu, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Pranešimų registre: ne, tai neįmanoma.

Oficialiajame leidinyje: naudojantis mokama duomenų baze galima išsaugoti paieškas ir e. paštu gauti pranešimus.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Pranešimai kaip atvirieji duomenys nėra prieinami.

Paskutinis naujinimas: 15/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Oficialių pranešimų skelbimas - Škotija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Oficialūs pranešimai visuomenei susipažinti skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEdinburgo oficialiajame leidinyje (tai yra Jungtinės Karalystės Valstybinio leidinio Škotijos regioninis variantas).

Paskutinis naujinimas: 15/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.