Oficiālo paziņojumu publicēšana

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Tīmekļa vietnē https://www.justiz.gv.at/ ir publicēti šādi paziņojumu veidi:

 • Ziņojumi
 • Ekspertu atzinumi
 • Atzinumi
 • Novērtējumi
 • Apkārtraksti
 • Pamatnostādnes
 • Teksti zināšanai
 • Statūti
 • Statistika
 • Rokasgrāmatas
 • Paziņojumi par vakancēm
 • Paziņojumi par iecelšanu amatā

Tīmekļa vietnē https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — “Dekrētu dosjē”) tiek publicēti šādi paziņojumi:

 • Maksātnespējas lietas (bankrots, reorganizācija, parādu nokārtošana)
 • Eiropas pārstrukturēšanas procedūra
 • Vispārzināma maksātnespēja
 • Pārdošanas un nomas darījumi maksātnespējas procesā
 • Tiesas noteiktas izsoles
 • Nekustamais īpašums
 • Kustamais īpašums
 • Priekšmetu brīva pārdošana atbilstoši § 268/2 EO
 • Tiesas īstenota maksātnespējas administrēšana
 • Brīvprātīgas izsoles
 • Apķīlāšanas apraksts attiecībā uz būvi, kas atrodas uz cita īpašnieka zemes
 • Dekrēti un paziņojumi kriminālprocesā
 • Krimināltiesu paziņojumi
 • Atgūšanas procedūra krimināllietās
 • Izsniegšanas paziņojumi kriminālprocesā
 • Izmeklēšanas izbeigšana
 • Publiski sludinājumi un paziņojumi
 • Tiesas iecelti administratori un dokumentu izsniegšana
 • Nodrošinājuma atcelšana
 • Miršanas apliecības / nāves cēloņa apliecinājumi
 • Dekrēti testamentu apstiprināšanas procedūrās
 • Rīkojumi saskaņā ar Glabāšanas un konfiskācijas likumu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Rezidentu pārstāvība atbilstoši Likuma par uzturēšanos pansionātā (Heimaufenthaltsgesetz) 8. pantam
 • Pacientu ombudi saskaņā ar Hospitalizācijas likuma (Unterbringungsgesetz) 13. pantam
 • Dokumentu izsniegšana juridiskām personām, publicējot publisku paziņojumu
 • Komerctiesu (Firmenbuchgerichte) dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu
 • Komerctiesu paziņojumi
 • Zemesgrāmatu tiesu (Grundbuchsgerichte) dekrēti
 • Konkurences lietu tiesas (Kartellgericht) lēmumi
 • Austrijas tiesu paziņojumi (Kundmachungen der Justiz)
 • Uzņēmumu publikācijas

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Federālā Tieslietu ministrija

Tiesas, prokurori, advokāti un notāri

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Tieslietu ministrijas mājas lapā var veikt vienkāršu meklēšanu pēc vārdiem, kuras laikā tiek pārbaudīti visi tīmekļa vietnē publicētie dokumenti.

Dekrētu dosjē vienmēr ir iespēja veikt meklēšanu pēc vārdiem. Turklāt attiecībā uz vairākām paziņojumu kategorijām lietotāji var meklēt pēc datnes numura, attiecībā uz izsolēm ir pieejama arī meklēšana pēc objekta. Šie ir tikai daži meklēšanas veidu piemēri, jo meklēšanas iespējas dažādajās kategorijās ir ļoti plašas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Tieslietu ministrijas mājas lapā un Dekrētu dosjē kopš 2000. gada ir pieejamas tiešsaistē.

Vai var saglabāt meklēšanas vēsturi un saņemt paziņojumus, kad ir atbilsme kritērijiem?

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi Dekrētu dosjē ir brīvi pieejami, un tos var arī apstrādāt HTML formātā (nepastāv aizsardzība pret pirātismu). Pastāv arī iespēja saņemt licenci saskaņā ar 2022. gada Informācijas atkārtotas izmantošanas likumu (Informationsweiterverwendungsgesetz, IWG). Pašlaik dati nav pieejami atvērto datu formātā.

Publikācijas tīmekļa vietnē https://www.justiz.gv.at/ galvenokārt ir pieejamie dokumenti PDF formātā. Retos gadījumos ir pieejami dokumenti MS Word formātā. Visi dokumenti ir publicēti WCMS (tīmekļa satura pārvaldības sistēmas) ietvaros un ir brīvi pieejami kā HTML lapas. Dokumenti ir pieejami brīvai lejupielādei kā pielikumi HTML lapās.

Lapa atjaunināta: 23/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.