Oficiālo paziņojumu publicēšana

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē papīra formātā, kam ir juridisks spēks, un internetā, kur tie ir brīvi pieejami vietnē http://www.mof.gov.cy/gpo.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publicē šādus paziņojumus: amata vakances valsts sektorā, atklāti konkursi, ekspropriācijas un rekvizīcijas, iecelšana amatā, paaugstināšana amatā un iecelšanas amatā apstiprināšana un atsaukšana, pensionēšanās, amatpersonu vietnieku iecelšana amatā, atkāpšanās no amata, ministru iecelšana amatā, sēru vēstis, republikas prezidenta ierašanās, došanās prom un viņa vietnieka iecelšana, republikas prezidenta iecelšana amatā, Ministru padomes un Parlamenta lēmumi, valsts un privātu likumdevēju likumprojekti, starptautiski nolīgumi, departamentu struktūrshēmas, kā arī paziņojumi, kas noteikti ar likumu, piemēram, Uzņēmējsabiedrību likumu.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

  • Valsts;
  • pusvalstiskas organizācijas;
  • vietējās iestādes;
  • privātpersonas (juristi), pamatojoties uz Uzņēmējsabiedrību likuma noteikumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Var veikt meklēšanu visā saturā, kas ir publicēts Kipras oficiālajā izdevumā (Epísimi Efimerída).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2004. gada 10. decembra.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati valsts tipogrāfijas (Kyvernitikó Typografeío) tīmekļa vietnē: http://www.mof.gov.cy/gpo

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.