Oficiālo paziņojumu publicēšana

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Tieslietu ministrijas elektroniskā ziņojumu dēļa lietotne ir InfoDeska.

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Svarīgi paziņojumi saistībā ar tiesvedībām.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publicē Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas, tiesu, prokuratūru paziņojumus.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Sākotnējā meklēšana notiek pēc tās organizācijas nosaukuma, kas izdevusi dokumentu (Tieslietu ministrija, tiesas, prokuratūras).
Pēc tam konkrētās tiesas ziņojumu dēlī ir iespējams meklēt pēc prasības priekšmeta, publikācijas datuma, lietas atsauces numura.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

InfoDeska lietotnē ir atrodami dokumenti, kas publicēti pēc 2009. gada 1. janvāra.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Jā, izmantojot Moje InfoDeska ir iespējams pierakstīties uz e-pasta paziņojumu saņemšanu par jauniem dokumentiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur var atrast repozitāriju un/vai tehnisko informāciju?

Oficiālie paziņojumi nav brīvi pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.