Oficiālo paziņojumu publicēšana

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Svarīgi publiski paziņojumi tiek publicēti oficiālā izdevuma Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē (Oficiālie paziņojumi). Dažos gadījumos tiesību akti arī paredz paziņojumu publicēšanu laikrakstos.

Oficiālais tiešsaistes izdevums Ametlikud Teadaanded tiek publicēts tikai elektroniskā formā kopš 2003. gada 1. jūlija. Tā ir arī datubāze, kas ir integrēta Valsts informācijas sistēmā. Ametlikud Teadaanded ir pieejams ikvienam bez maksas vietnē https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumi un uzaicinājumi, kas jāpublicē saskaņā ar likumu vai Republikas valdības vai ministru noteikumiem.

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē divu veidu paziņojumus:

  1. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt konkrētu personu un kuri privātuma apsvērumu dēļ nedrīkst būt atkārtoti izmantojami. Šādu paziņojumu publicēšanai izdevumā Ametlikud Teadaanded piemēro laika ierobežojumus, kā arī piekļuves ierobežojumus pēc publicēšanas izbeigšanas. Šādiem paziņojumiem nepiemēro prasības attiecībā uz atkārtotu izmantojamību;
  2. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību un kuriem jābūt atkārtoti izmantojamiem mašīnlasāmā formā.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē paziņojumus, kas ir vajadzīgi valsts vai vietējo iestāžu un brīvo profesiju pārstāvju (piem., notāru, tiesu izpildītāju) funkciju īstenošanai. Publicē arī privāttiesību subjektu paziņojumus, kuru publicēšanu paredz likums un kuru publicēšana ir sabiedrības interesēs, t. i., paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību (piem., par uzņēmumu sadalīšanu un likvidēšanu).

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve visiem izdevumā Ametlikud Teadaanded publicētajiem paziņojumiem ir bez maksas.

Lai publicētu paziņojumu, kas ir privātpersonas interesēs, piemēram, paziņojumu par dokumenta nozaudēšanu, ir jāmaksā valsts nodeva.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publicēto paziņojumu meklēšanu var veikt pēc to veida, nosaukuma, publicētāja un ietekmes jomas vai izmantojot pilna teksta meklēšanas funkciju.

Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” (Minu Ametlikud Teadaanded) sniedz iespēju personai pierakstīties dažādu veidu paziņojumu saņemšanai uz e-pasta adresi un skatīt arhivētus paziņojums par sevi, kuru publicēšana ir izbeigta. Konkrētai personai paredzēta paziņojuma publicēšanu izbeidz un paziņojumu arhivē, kad ir izpildīts publicēšanas mērķis. Šāda veida paziņojuma publicēšanu izbeidz arī tad, kad konkrētā persona apstiprina paziņojuma saņemšanu ar savu personas apliecību, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2003. gada 1. jūlija. Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē ir ietverti arī agrāki paziņojumi, kas publicēti papīra formā un paredzēti plašas sabiedrības informēšanai.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Persona var pierakstīties visu paziņojumu saņemšanai pa e-pastu un saglabāt paziņojumus, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”. Lai varētu izmantot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”, ir jāautentificējas ar personas apliecību vai mobilo identifikācijas lietotni. Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” sniedz personai iespēju skatīt arhivētos Ametlikud Teadaanded paziņojumus par sevi un redzēt, kurš vēl ir lasījis arhivētus paziņojumus par viņu.

Ir iespējams arī izmantot URI, lai meklētu un izgūtu paziņojumus, kas publicēti Ametlikud Teadaanded. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni.

Paziņojumu URI ļauj atvērt publiski pieejamus paziņojumus, kuri nav paredzēti, lai tos zinātu konkrēta persona, un kuru publicēšana ir izbeigta.

Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Plašāki norādījumi par meklēšanu, izmantojot URI, ir pieejami vietnē https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi, kas nav paredzēti, lai tos darītu zināmus konkrētām fiziskām personām, t. i., paziņojumi, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību, ir pieejami kā atvērtie dati. Paziņojumi, ko vairs nepublicē un kas ir arhivēti, nav pieejami kā atvērtie dati.

Atvērtie dati ir lejupielādējami reāllaika režīmā kā URI. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni. Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Lapa atjaunināta: 14/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.