Oficiālo paziņojumu publicēšana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tā kā Vācija ir federāla valsts, federālās zemes pašas ir atbildīgas par savu oficiālo paziņojumu publicēšanu. Šim nolūkam tās ir izveidojušas savas tīmekļa vietnes. Saites uz dažām šādām tīmekļa vietnēm ir atrodamas šeit: Federālās valdības un federālo zemju tiesiskuma portāls(Justizportal des Bundes und der Länder). Turpmāk norādītā informācija attiecas vienīgi uz federālās valdības publikācijām.

Publikācija Publikācijas veids
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis (Bundesgesetzblatt) Tikai oficiālās drukātās versijas elektroniska kopija.
Federālais Oficiālais Vēstnesis (Bundesanzeiger)

Oficiālā sadaļa, tiesu sadaļa
(tikai elektroniskā formā).

Federālais Nodokļu Vēstnesis (Bundessteuerblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Vienotais Ministriju Vēstnesis (Gemeinsames Ministerialblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Transporta Vēstnesis (Verkehrsblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Tikai elektroniskā formā. Oficiālo rokasgrāmatu drukātās versijas var iegādāties pie mazumtirgotājiem, Federālās Finanšu ministrija tos šādā formā nepiedāvā.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Paziņojumu veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Tiesību akti, starptautiski līgumi, rīkojumi, paziņojumi, priekšraksti, vadlīnijas un konkrēti Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) lēmumi.
Federālais Oficiālais Vēstnesis Rīkojumi, citi oficiāli paziņojumi, paziņojumi par konkursiem, vadlīnijas un tiesu paziņojumi. Tiesu paziņojumi ietver tiesu publikācijas par lietu reģistru saskaņā ar Kapitālieguldītāju parauglietu likumu (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), publiskus paziņojumus, krimināllietas, personu uzaicinājumus un aicinājumus iesniegt dokumentus, izslēgšanas nolēmumus, vērtspapīru atcelšanas un citus lēmumus, trešo personu uzaicinājumus, bankrota, maksātnespējas procedūras un anonīmo un pseidonimizēto darbu reģistru.
Federālais Nodokļu Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi.
Transporta Vēstnesis Oficiāli noteikumi par transportu, aicinājumi pieteikties nozagtu transportlīdzekļu īpašniekiem un reģistrācijas dokumenti.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Oficiālās rokasgrāmatas: Federālās Finanšu ministrijas visu izdoto oficiālo rokasgrāmatu pārskats digitālā formā. Oficiālo rokasgrāmatu tiešsaistes versija sniedz ātru piekļuvi tiesību un normatīviem aktiem, noteikumiem un vadlīnijām par konkrētajiem novērtējuma periodiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Publicētāja struktūra
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Federālās iestādes
Federālais Oficiālais Vēstnesis Federālās un zemju iestādes, tiesas un prokurori
Federālais Nodokļu Vēstnesis Federālā Finanšu ministrija un zemju augstākās nodokļu iestādes
Vienotais Ministriju Vēstnesis Visas titullapā uzskaitītās federālās ministrijas
Transporta Vēstnesis Visas federālās ministrijas, zemju transportlīdzekļu reģistrācijas iestādes
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Federālā Finanšu ministrija

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Publikācija Bezmaksas piekļuve
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Jā (tikai lasāmā formā)
Federālais Oficiālais Vēstnesis
Federālais Nodokļu Vēstnesis Daļēji (ne visjaunākās un ne vecākas publikācijas)
Vienotais Ministriju Vēstnesis Tikai satura rādītāji
Transporta Vēstnesis Tikai oficiālo paziņojumu virsraksti (saturs ir pieejams par maksu)
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Digitālās publikācijas Jā Oficiālo rokasgrāmatu drukātās versijas var iegādāties pie mazumtirgotājiem, Federālās Finanšu ministrija tos šādā formā nepiedāvā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publikācija Meklēšanas kritēriji
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Bezmaksas: nav pieejama.

Par maksu: pilna teksta meklēšana, meklēšana pēc citāta, virsraksta, apakšiedaļas numura, izdošanas datuma, izsludināšanas gada un daļas.


Federālais Oficiālais Vēstnesis Termins, daļa, publikācijas laikposms, publikācijas veids, publicētāja iestāde/tiesa (administratīvā sadaļa un tiesu sadaļa), atsauce, nosaukums (oficiālā sadaļa), lietas numurs (tiesu sadaļa).
Federālais Nodokļu Vēstnesis Nodokļa veids, dokumenta veids, noteikumu secība, datums, lietas numurs, dokumenta numurs, federālā zeme, temats/pamatprincips, atsauce.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Izdevums, lappuses numurs, gads un pilna teksta meklēšana.
Transporta Vēstnesis Joma, nosaukums, meklēšanas termini, datums, rīkojuma numurs.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Pilna teksta meklēšana un iespēja uzklikšķināt satura rādītājā.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Publikācija Pirmais pieejamais datums
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Federālā Tiesību aktu Vēstneša 1. sadaļa elektroniski bija pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1998. gada, Federālā Tiesību aktu Vēstneša 2. sadaļa elektroniski bija pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1999. gada.

Ir iespējams veikt meklēšanu visos izdevumos, kas publicēti kopš 1949. gada 23. maija.

Federālais Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķas publikācijas kopš 2002. gada 30. augusta.
Visas publikācijas kopš 2012. gada 1. aprīļa.

Federālais Nodokļu Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1992. gada.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1950. gada.
Transporta Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1947. gada.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa

Ienākumu nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2017. gada.
Nodokļu ieturējuma rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada.
Uzņēmumu ienākumu nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada. Tirdzniecības nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada.
Apgrozījuma nodokļa rokasgrāmatas īsais ceļvedis: pieejams elektroniskā formā kopš 2019. gada.
Vispārējā nodokļu kodeksa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2020. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Publikācija Automātiska meklēšana Atvērtie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis
Federālais Oficiālais Vēstnesis Tikai kā maksas informatīvs pakalpojums
Federālais Nodokļu Vēstnesis
Vienotais Ministriju Vēstnesis Nē, tikai nākamā izdevuma publikācijas datums
Transporta Vēstnesis
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa
Lapa atjaunināta: 15/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.