Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Oficiālo paziņojumu publicēšana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tā kā Vācija ir federāla valsts, federālās zemes pašas ir atbildīgas par savu oficiālo paziņojumu publicēšanu. Šim nolūkam tās ir izveidojušas savas tīmekļa vietnes. Saites uz dažām šādām tīmekļa vietnēm ir atrodamas Federālās valdības un federālo zemju tiesiskuma portālā (Justizportal des Bundes und der Länder) . Turpmāk norādītā informācija attiecas vienīgi uz federālās valdības publikācijām.

Publikācija Publikācijas veids
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis (Bundesgesetzblatt) Tikai oficiālās drukātās versijas elektroniska kopija
Federālais Oficiālais Vēstnesis (Bundesanzeiger)

Oficiālā nodaļa, Tiesu nodaļa
(tikai elektroniskā formā)

Federālais Nodokļu Vēstnesis (Bundessteuerblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā
Vienotais Ministriju Vēstnesis (Gemeinsames Ministerialblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā
Transporta Vēstnesis (Verkehrsblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Paziņojumu veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Likumi, starptautiski līgumi, rīkojumi, paziņojumi, priekšraksti un konkrēti Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) lēmumi
Federālais Oficiālais Vēstnesis Rīkojumi, citi oficiāli paziņojumi, paziņojumi par konkursu, vadlīnijas un tiesu paziņojumi. Tiesu paziņojumi ietver tiesu publikācijas par lietu reģistru saskaņā ar Kapitālieguldītāju parauglietu likumu (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), publiskus paziņojumus, krimināllietas, personu izsaukumus un aicinājumus iesniegt dokumentus, izslēgšanas nolēmumus, vērtspapīru atcelšanas un citus lēmumus, trešo personu izsaukumus, bankrota, maksātnespējas procedūras un anonīmo un pseidonimizēto darbu reģistru.
Federālais Nodokļu Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi
Vienotais Ministriju Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi
Transporta Vēstnesis Oficiāli noteikumi par transportu, aicinājumi pieteikties bezvēsts pazudušu transportlīdzekļu īpašniekiem un reģistrācijas dokumenti

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Publicētāja struktūra
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Federālās iestādes
Federālais Oficiālais Vēstnesis Federālās valdības un zemju iestādes, tiesas un prokurori
Federālais Nodokļu Vēstnesis Federālā Finanšu ministrija un zemju augstākās nodokļu iestādes
Vienotais Ministriju Vēstnesis Visas titullapā uzskaitītās federālās ministrijas
Transporta Vēstnesis Visas federālās ministrijas, zemju regulatīvās iestādes

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Publikācija Bezmaksas piekļuve
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Jā (tikai lasāmā formā)
Federālais Oficiālais Vēstnesis
Federālais Nodokļu Vēstnesis Daļēji (ne visjaunākās un ne vecākas publikācijas)
Vienotais Ministriju Vēstnesis Tikai satura rādītāji
Transporta Vēstnesis Tikai oficiālo paziņojumu virsraksti (saturs ir pieejams par maksu)

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publikācija Meklēšanas veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Bezmaksas: nav pieejams

Par maksu:
pilna teksta meklēšana, meklēšana pēc citāta, virsraksta, saīsinājuma, izdošanas datuma, izsludināšanas gada un daļas

Federālais Oficiālais Vēstnesis Termins, daļa, publicēšanas datums, publikācijas veids, publicētāja iestāde/tiesa (administratīvā sadaļa un tiesu sadaļa), atsauce, nosaukums (oficiālā sadaļa), lietas numurs (tiesu sadaļa)
Federālais Nodokļu Vēstnesis Nodokļa veids, dokumenta veids, noteikumu secība, datums, lietas numurs, dokumenta numurs, federālā zeme, temats/pamatprincips, atsauce
Vienotais Ministriju Vēstnesis Izdevums, lappuses numurs, gads un pilna teksta meklēšana
Transporta Vēstnesis Joma, nosaukums, meklēšanas termini, datums, rīkojuma numurs

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Publikācija Pieejamie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Federālā Tiesību aktu Vēstneša 1. sadaļas elektroniskā versija ir pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1998. gada; Federālā Tiesību aktu Vēstneša 2. sadaļas elektroniskā versija ir pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1999. gada

Iespējams meklēt visus izdevumus, kas publicēti kopš 1949. gada 23. maija

Federālais Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķas publikācijas kopš 2002. gada 30. augusta
Visas publikācijas kopš 2012. gada 1. aprīļa

Federālais Nodokļu Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1992. gada
Vienotais Ministriju Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1950. gada
Transporta Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1947. gada

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Publikācija Automātiska meklēšana Atklātie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis
Federālais Oficiālais Vēstnesis Tikai kā informācijas pakalpojums par maksu
Federālais Nodokļu Vēstnesis
Vienotais Ministriju Vēstnesis Nē, tikai publicēšanas datums nākamajam izdevumam
Transporta Vēstnesis
Lapa atjaunināta: 29/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.