Oficiālo paziņojumu publicēšana

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Valsts tipogrāfija (Ethnikó Typografeío)

‘Pārskatāmība’ (Diávgeia)

Augstākā tiesa (Áreios Págos)

Valsts padome (Symvoúlio tis Epikrateías)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: Valdības ziņotājā publicējamie dokumenti ir noteikti 7. pantā Likumā Nr. 3469/2006, spēkā esošajā redakcijā.

Pārredzamība: visi likumi, prezidenta dekrēti un akti, kas publicējami internetā ir noteikti 2. pantā Likumā Nr. 3861/2010, spēkā esošajā redakcijā.

Augstākā tiesa: civiltiesu un krimināltiesu spriedumi, kas pasludināti 2007. gadā vai vēlāk, ir meklējami tiešsaistē.

Valsts padome: administratīvo tiesu spriedumi ir meklējami tiešsaistē.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: (publicēšana valdības ziņotājā) paziņojumus publicē attiecīgā struktūra pēc publiskas iestādes vai plašāku valsts sektoru pārstāvošas iestādes pieprasījuma.

Pārredzamība: paziņojumus, kas minēti Likuma Nr. 3861/2010 2. pantā, nekavējoties publicē internetā tā struktūra, kas sniedz paziņojumu.

Augstākā tiesa: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Valsts padome: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Meklēšanā var izmantot terminus, atslēgvārdus vai frāzes, reģistra numurus, sprieduma numurus, izdevuma numurus, tēmas, kategorijas, veidus, struktūras, datumus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Valsts tipogrāfija: 1997. gads

Pārredzamība: 2010. gads

Augstākā tiesa: 2007. gads

Valsts padome: 2016. gads

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?


Katra struktūra atbild par savā pārvaldībā esošās oficiālo paziņojumu datubāzes darbību un saturu. Tādējādi attiecīgās struktūras repozitoriju un/vai tehnisko informāciju glabā savās datubāzēs.

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.