Oficiālo paziņojumu publicēšana

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos paziņojumus Latvijā publicē Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Oficialajā izdevumā paziņojumi tiek publicēti šādās publikāciju grupās:

 • Amatu konkursu ziņas
 • Darbības pārskati
 • Dokumentu un zīmogu atsaukumi
 • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas
 • Izsoles
 • Komercreģistra ziņas
 • Laulāto mantiskās attiecības
 • Mantojumu ziņas
 • Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
 • Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi
 • Pilnvaru atsaukumi
 • Politisko partiju reģistra ziņas
 • Privatizācijas ziņas
 • Promocijas darbi
 • Tiesu nolēmumi
 • Uzaicinājumi nokārtot saistības
 • Uzaicinājumi uz tiesu
 • Uzņēmumu reģistra ziņas
 • Valsts kase
 • Dažādi sludinājumi

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālajā izdevumā publicē gan iestāžu un institūciju, gan privātpersonu iesniegtos oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.
Saraksts ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka oficiālo publikāciju.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklēšana iespējama pēc brīvā teksta.
Rezultātu filtrēšana iespējam pēc publicešanas gada un paziņojuma grupas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Oficiālā izdevuma vietnē https://www.vestnesis.lv elektroniski pieejams visu oficiālā laikraksta publikāciju arhīvs kopš tā iznakšanas 25.02.1993.
Līdz 01.07.2012. publicēto dokumentu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atklātie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Nē, taču oficiālie paziņojumi ir pieejami informācijas atkalizmantošanai. Plašāk par oficiālajā izdevumā publicētās informācija atkalizmantošanu.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.