Oficiālo paziņojumu publicēšana

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālus paziņojumus publicē valdības tīmekļa vietnē https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Oficiāli paziņojumi ir:

  • valdības paziņojumi
  • publiski paziņojumi
  • paziņojumi veselības jomā
  • policijas paziņojumi
  • paziņojumi jūrniekiem
  • sociālo mājokļu shēmas
  • Centrālās bankas paziņojumi
  • paziņojumi par eksāmenu rezultātiem
  • tiesas paziņojumi
  • vietējo pašvaldību paziņojumi.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālus paziņojumus publicē ministrijas, publiskas iestādes, tiesas un vietējās pašvaldības.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Brīva teksta meklēšana.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Oficiāli paziņojumi elektroniskā formātā pieejami kopš 2003. gada jūnija.

Vai var saglabāt meklēšanas vēsturi un saņemt paziņojumus, kad ir atbilsme kritērijiem?

Šāds pakalpojums nav pieejams.

Lapa atjaunināta: 30/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.