Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Oficiālo paziņojumu publicēšana

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti tīmekļa vietnē officielebekendmakingen.nl. Vecus paziņojumus var meklēt šeit.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Visi paziņojumi, ko iekļauj Nīderlandes septiņos oficiālajos izdevumos, tiek publicēti iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs. Jaunus tiesību aktus vai to grozījumus publicē Staatsblad (Aktu un dekrētu biļetenā). Staatscourant (valdības oficiālajā izdevumā) publicē noteikumus, kā arī valdības organizāciju paziņojumus, ja to iekļaušana minētajā publikācijā ir noteikta ar likumu. Līgumus un citus starptautiskus nolīgumus, kuru puse ir Nīderlande, publicē Tractatenblad (Līgumu un konvenciju apkopojumā), savukārt Provinciaal blad (provinču oficiālajā izdevumā), Gemeenteblad (pašvaldību oficiālajā izdevumā) un Waterschapsblad (ūdensapgādes iestāžu oficiālajā izdevumā) publicē attiecīgi provinču, pašvaldību un ūdensapgādes iestāžu noteikumus un paziņojumus. Visbeidzot, Blad gemeenschappelijke regelingen (vienotajā pašvaldību pasākumu izdevumā) publicē dažādu publisko iestāžu partnerību noteikumus un paziņojumus.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Ziņojumus publicē visas organizācijas, kam ar likumu ir noteikts pienākums to darīt.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Aktuālās dienas paziņojumus var skatīt vietnē officielebekendmakingen.nl. Minētajā vietnē var izmantot filtru, lai meklētu tikai pēc publikācijas nosaukuma.

Vietnē zoek.officielebekendmakingen.nl var meklēt vārdus nosaukumā vai tekstā un izmantot filtru, lai meklētu pēc publicēšanas datuma, publikācijas nosaukuma, publicējošās organizācijas un temata (šai vajadzībai ir pieejams noteikts iespēju saraksts).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 1995. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Ikviens var reģistrēties paziņojumu saņemšanas pakalpojumam bez maksas. Ir pieejami divi pakalpojuma veidi.

  • Standarta paziņojuma pakalpojums ļauj lietotājiem saglabāt meklēšanas pieprasījumu. Lietotājiem tiek nosūtīts e-pasts, kurā norādīta hipersaite uz katru jauno dokumentu, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.
  • Ir arī pieejams pakalpojums “Berichten over uw buurt” (“Paziņojumi par vietējo apkaimi”). Tajā iedzīvotājiem piedāvāta iespēja katru dienu saņemt e-pastu, kurā iekļauts pārskats par visiem reģionālo un vietējo iestāžu publicētajiem paziņojumiem, kas attiecas uz lietotāju vietējo apkaimi. Lietotāji var definēt savu “vietējo apkaimi”, norādot savu pasta indeksu un rādiusu (simtos metru)

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir bez maksas pieejami kā atvērtie dati, izmantojot SRU saskarni (SRU — meklēt/izgūt, izmantojot URL).

Šā tīmekļa pakalpojuma rokasgrāmata (un adrese) ir atrodama šeit: koopoverheid.nl (tikai nīderlandiešu valodā).

Lapa atjaunināta: 27/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.