Oficiālo paziņojumu publicēšana

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Slovākijas Republikas Augstākā tiesa

Īpašā krimināltiesa

Banská Bystrica apgabaltiesa

Bratislavas apgabaltiesa

Košices apgabaltiesa

Nitras apgabaltiesa

Prešovas apgabaltiesa

Trenčinas apgabaltiesa

Trnavas apgabaltiesa

Žilinas apgabaltiesa

Rajonu tiesas (saraksts)

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Tiesu oficiālajos ziņojumu dēļos publicē šādus paziņojumus: tiesu darba grafiki, publiski paziņojumi par spriedumiem, paziņojumi par izsniegšanu, paziņojumi par dokumentu izsniegšanu, Slovākijas Republikas Augstākās tiesas lēmumi, paziņojumi par galīgajiem ziņojumiem, paziņojumi par izpildes procedūras uzsākšanu, rīkojumi par bankrota procedūras atcelšanu, paziņojumi par iesniegtajām pārsūdzībām, rīkojumi par priekšmetu pieņemšanu glabāšanā un rīkojumi par depozītu atgriešanu valstij.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Visas reģionālās un rajona tiesas publicē paziņojumus tieslietu jomā.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklēšanu var veikt, oficiālā ziņojumu dēļa tīmekļa vietnes meklēšanas laukā ievadot vienu no šādiem elementiem: dokumenta nosaukums, nosaukuma daļa vai lietas numurs.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Tiesas var publicēt oficiālos paziņojumus elektroniskā formātā kopš 2011. gada.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.