Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Čehija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Tieslietu ministrijas elektroniskā ziņojumu dēļa lietotne ir Saite atveras jaunā logāInfoDeska.

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Svarīgi paziņojumi saistībā ar tiesvedībām.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publicē Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas, tiesu, prokuratūru paziņojumus.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Sākotnējā meklēšana notiek pēc tās organizācijas nosaukuma, kas izdevusi dokumentu (Tieslietu ministrija, tiesas, prokuratūras).
Pēc tam konkrētās tiesas ziņojumu dēlī ir iespējams meklēt pēc prasības priekšmeta, publikācijas datuma, lietas atsauces numura.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

InfoDeska lietotnē ir atrodami dokumenti, kas publicēti pēc 2009. gada 1. janvāra.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Jā, izmantojot Moje InfoDeska ir iespējams pierakstīties uz e-pasta paziņojumu saņemšanu par jauniem dokumentiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur var atrast repozitāriju un/vai tehnisko informāciju?

Oficiālie paziņojumi nav brīvi pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Dānija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek iekļauti Statstidende un publicēti vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk/.

Līdz 2005. gada 14. oktobrim Statstidende tika publicēts arī papīra formā.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Statstidende tiek publicēti īpaši obligātie paziņojumi ar juridisku spēku iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kā arī konkrēti neobligātie paziņojumi.
Citā starpā tiek publicēti paziņojumi, kas attiecas uz mirušu personu īpašumu (piem., paziņojumi kreditoriem), īpašumu bankrota procedūrā (piem., bankrota rīkojumi), uzņēmumu reorganizāciju, rīkojumiem un tamlīdzīgām tiesas pavēstēm, pārdošanu ar tiesas rīkojumu, kā arī vēlēšanām un referendumiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Tiek publicēti tiesu, juristu, publisku iestāžu un privātuzņēmumu paziņojumi.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve gan vienreizēju, gan pastāvīgu meklējumu veikšanai ir bez maksas (sk. turpmāk).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Statstidende tiek publicēts elektroniski kopš 2000. gada. Kopš 2005. gada 15. oktobra Statstidende tiek publicēts tikai elektroniskā formā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Pastāvīgajiem meklējumiem var izmantot iestatījumus. To var izdarīt bez maksas, bet lietotājam ir jābūt reģistrētam.
Ir arī iespējams abonēt Statstidende attiecīgās dienas pdf versiju. Tādējādi dienās, kad tiek publicēts Statstidende, tiks saņemts e-pasts ar attiecīgās dienas Statstidende pdf formātā.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Atvērtie dati ir pieejami ikvienam, izmantojot REST meklēšanu vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk. Pašlaik notiek darbs, lai ieviestu Statstidende tehnisku uzlabojumu. Šajā saistībā tiek izvērtēts, vai būtu jāturpina nodrošināt šo iespēju.

Lapa atjaunināta: 27/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Vācija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tā kā Vācija ir federāla valsts, federālās zemes pašas ir atbildīgas par savu oficiālo paziņojumu publicēšanu. Šim nolūkam tās ir izveidojušas savas tīmekļa vietnes. Saites uz dažām šādām tīmekļa vietnēm ir atrodamas šeit: Saite atveras jaunā logāFederālās valdības un federālo zemju tiesiskuma portāls(Justizportal des Bundes und der Länder). Turpmāk norādītā informācija attiecas vienīgi uz federālās valdības publikācijām.

Publikācija Publikācijas veids
Saite atveras jaunā logāFederālais Tiesību aktu Vēstnesis (Bundesgesetzblatt) Tikai oficiālās drukātās versijas elektroniska kopija.
Saite atveras jaunā logāFederālais Oficiālais Vēstnesis (Bundesanzeiger)

Oficiālā sadaļa, tiesu sadaļa
(tikai elektroniskā formā).

Saite atveras jaunā logāFederālais Nodokļu Vēstnesis (Bundessteuerblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Saite atveras jaunā logāVienotais Ministriju Vēstnesis (Gemeinsames Ministerialblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Saite atveras jaunā logāTransporta Vēstnesis (Verkehrsblatt) Gan elektroniskā, gan drukātā formā.
Saite atveras jaunā logāFederālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Tikai elektroniskā formā. Oficiālo rokasgrāmatu drukātās versijas var iegādāties pie mazumtirgotājiem, Federālās Finanšu ministrija tos šādā formā nepiedāvā.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Paziņojumu veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Tiesību akti, starptautiski līgumi, rīkojumi, paziņojumi, priekšraksti, vadlīnijas un konkrēti Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) lēmumi.
Federālais Oficiālais Vēstnesis Rīkojumi, citi oficiāli paziņojumi, paziņojumi par konkursiem, vadlīnijas un tiesu paziņojumi. Tiesu paziņojumi ietver tiesu publikācijas par lietu reģistru saskaņā ar Kapitālieguldītāju parauglietu likumu (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), publiskus paziņojumus, krimināllietas, personu uzaicinājumus un aicinājumus iesniegt dokumentus, izslēgšanas nolēmumus, vērtspapīru atcelšanas un citus lēmumus, trešo personu uzaicinājumus, bankrota, maksātnespējas procedūras un anonīmo un pseidonimizēto darbu reģistru.
Federālais Nodokļu Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi.
Transporta Vēstnesis Oficiāli noteikumi par transportu, aicinājumi pieteikties nozagtu transportlīdzekļu īpašniekiem un reģistrācijas dokumenti.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Oficiālās rokasgrāmatas: Federālās Finanšu ministrijas visu izdoto oficiālo rokasgrāmatu pārskats digitālā formā. Oficiālo rokasgrāmatu tiešsaistes versija sniedz ātru piekļuvi tiesību un normatīviem aktiem, noteikumiem un vadlīnijām par konkrētajiem novērtējuma periodiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Publicētāja struktūra
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Federālās iestādes
Federālais Oficiālais Vēstnesis Federālās un zemju iestādes, tiesas un prokurori
Federālais Nodokļu Vēstnesis Federālā Finanšu ministrija un zemju augstākās nodokļu iestādes
Vienotais Ministriju Vēstnesis Visas titullapā uzskaitītās federālās ministrijas
Transporta Vēstnesis Visas federālās ministrijas, zemju transportlīdzekļu reģistrācijas iestādes
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Federālā Finanšu ministrija

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Publikācija Bezmaksas piekļuve
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Jā (tikai lasāmā formā)
Federālais Oficiālais Vēstnesis
Federālais Nodokļu Vēstnesis Daļēji (ne visjaunākās un ne vecākas publikācijas)
Vienotais Ministriju Vēstnesis Tikai satura rādītāji
Transporta Vēstnesis Tikai oficiālo paziņojumu virsraksti (saturs ir pieejams par maksu)
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Digitālās publikācijas Jā Oficiālo rokasgrāmatu drukātās versijas var iegādāties pie mazumtirgotājiem, Federālās Finanšu ministrija tos šādā formā nepiedāvā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publikācija Meklēšanas kritēriji
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Bezmaksas: nav pieejama.

Par maksu: pilna teksta meklēšana, meklēšana pēc citāta, virsraksta, apakšiedaļas numura, izdošanas datuma, izsludināšanas gada un daļas.


Federālais Oficiālais Vēstnesis Termins, daļa, publikācijas laikposms, publikācijas veids, publicētāja iestāde/tiesa (administratīvā sadaļa un tiesu sadaļa), atsauce, nosaukums (oficiālā sadaļa), lietas numurs (tiesu sadaļa).
Federālais Nodokļu Vēstnesis Nodokļa veids, dokumenta veids, noteikumu secība, datums, lietas numurs, dokumenta numurs, federālā zeme, temats/pamatprincips, atsauce.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Izdevums, lappuses numurs, gads un pilna teksta meklēšana.
Transporta Vēstnesis Joma, nosaukums, meklēšanas termini, datums, rīkojuma numurs.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa Pilna teksta meklēšana un iespēja uzklikšķināt satura rādītājā.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Publikācija Pirmais pieejamais datums
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Federālā Tiesību aktu Vēstneša 1. sadaļa elektroniski bija pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1998. gada, Federālā Tiesību aktu Vēstneša 2. sadaļa elektroniski bija pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1999. gada.

Ir iespējams veikt meklēšanu visos izdevumos, kas publicēti kopš 1949. gada 23. maija.

Federālais Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķas publikācijas kopš 2002. gada 30. augusta.
Visas publikācijas kopš 2012. gada 1. aprīļa.

Federālais Nodokļu Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1992. gada.
Vienotais Ministriju Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1950. gada.
Transporta Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1947. gada.
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa

Ienākumu nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2017. gada.
Nodokļu ieturējuma rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada.
Uzņēmumu ienākumu nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada. Tirdzniecības nodokļa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2018. gada.
Apgrozījuma nodokļa rokasgrāmatas īsais ceļvedis: pieejams elektroniskā formā kopš 2019. gada.
Vispārējā nodokļu kodeksa rokasgrāmata: pieejama elektroniskā formā kopš 2020. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Publikācija Automātiska meklēšana Atvērtie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis
Federālais Oficiālais Vēstnesis Tikai kā maksas informatīvs pakalpojums
Federālais Nodokļu Vēstnesis
Vienotais Ministriju Vēstnesis Nē, tikai nākamā izdevuma publikācijas datums
Transporta Vēstnesis
Federālās Finanšu ministrijas tīmekļa lapa
Lapa atjaunināta: 15/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Igaunija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Svarīgi publiski paziņojumi tiek publicēti oficiālā izdevuma Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē (Oficiālie paziņojumi). Dažos gadījumos tiesību akti arī paredz paziņojumu publicēšanu laikrakstos.

Oficiālais tiešsaistes izdevums Ametlikud Teadaanded tiek publicēts tikai elektroniskā formā kopš 2003. gada 1. jūlija. Tā ir arī datubāze, kas ir integrēta Valsts informācijas sistēmā. Ametlikud Teadaanded ir pieejams ikvienam bez maksas vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumi un uzaicinājumi, kas jāpublicē saskaņā ar likumu vai Republikas valdības vai ministru noteikumiem.

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē divu veidu paziņojumus:

 1. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt konkrētu personu un kuri privātuma apsvērumu dēļ nedrīkst būt atkārtoti izmantojami. Šādu paziņojumu publicēšanai izdevumā Ametlikud Teadaanded piemēro laika ierobežojumus, kā arī piekļuves ierobežojumus pēc publicēšanas izbeigšanas. Šādiem paziņojumiem nepiemēro prasības attiecībā uz atkārtotu izmantojamību;
 2. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību un kuriem jābūt atkārtoti izmantojamiem mašīnlasāmā formā.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē paziņojumus, kas ir vajadzīgi valsts vai vietējo iestāžu un brīvo profesiju pārstāvju (piem., notāru, tiesu izpildītāju) funkciju īstenošanai. Publicē arī privāttiesību subjektu paziņojumus, kuru publicēšanu paredz likums un kuru publicēšana ir sabiedrības interesēs, t. i., paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību (piem., par uzņēmumu sadalīšanu un likvidēšanu).

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve visiem izdevumā Ametlikud Teadaanded publicētajiem paziņojumiem ir bez maksas.

Lai publicētu paziņojumu, kas ir privātpersonas interesēs, piemēram, paziņojumu par dokumenta nozaudēšanu, ir jāmaksā valsts nodeva.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publicēto paziņojumu meklēšanu var veikt pēc to veida, nosaukuma, publicētāja un ietekmes jomas vai izmantojot pilna teksta meklēšanas funkciju.

Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” (Minu Ametlikud Teadaanded) sniedz iespēju personai pierakstīties dažādu veidu paziņojumu saņemšanai uz e-pasta adresi un skatīt arhivētus paziņojums par sevi, kuru publicēšana ir izbeigta. Konkrētai personai paredzēta paziņojuma publicēšanu izbeidz un paziņojumu arhivē, kad ir izpildīts publicēšanas mērķis. Šāda veida paziņojuma publicēšanu izbeidz arī tad, kad konkrētā persona apstiprina paziņojuma saņemšanu ar savu personas apliecību, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2003. gada 1. jūlija. Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē ir ietverti arī agrāki paziņojumi, kas publicēti papīra formā un paredzēti plašas sabiedrības informēšanai.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Persona var pierakstīties visu paziņojumu saņemšanai pa e-pastu un saglabāt paziņojumus, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”. Lai varētu izmantot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”, ir jāautentificējas ar personas apliecību vai mobilo identifikācijas lietotni. Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” sniedz personai iespēju skatīt arhivētos Ametlikud Teadaanded paziņojumus par sevi un redzēt, kurš vēl ir lasījis arhivētus paziņojumus par viņu.

Ir iespējams arī izmantot URI, lai meklētu un izgūtu paziņojumus, kas publicēti Ametlikud Teadaanded. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni.

Paziņojumu URI ļauj atvērt publiski pieejamus paziņojumus, kuri nav paredzēti, lai tos zinātu konkrēta persona, un kuru publicēšana ir izbeigta.

Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Plašāki norādījumi par meklēšanu, izmantojot URI, ir pieejami vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi, kas nav paredzēti, lai tos darītu zināmus konkrētām fiziskām personām, t. i., paziņojumi, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību, ir pieejami kā atvērtie dati. Paziņojumi, ko vairs nepublicē un kas ir arhivēti, nav pieejami kā atvērtie dati.

Atvērtie dati ir lejupielādējami reāllaika režīmā kā URI. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni. Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Lapa atjaunināta: 14/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Grieķija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāValsts tipogrāfija (Ethnikó Typografeío)

Saite atveras jaunā logā‘Pārskatāmība’ (Diávgeia)

Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa (Áreios Págos)

Saite atveras jaunā logāValsts padome (Symvoúlio tis Epikrateías)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: Valdības ziņotājā publicējamie dokumenti ir noteikti 7. pantā Likumā Nr. 3469/2006, spēkā esošajā redakcijā.

Pārredzamība: visi likumi, prezidenta dekrēti un akti, kas publicējami internetā ir noteikti 2. pantā Likumā Nr. 3861/2010, spēkā esošajā redakcijā.

Augstākā tiesa: civiltiesu un krimināltiesu spriedumi, kas pasludināti 2007. gadā vai vēlāk, ir meklējami tiešsaistē.

Valsts padome: administratīvo tiesu spriedumi ir meklējami tiešsaistē.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: (publicēšana valdības ziņotājā) paziņojumus publicē attiecīgā struktūra pēc publiskas iestādes vai plašāku valsts sektoru pārstāvošas iestādes pieprasījuma.

Pārredzamība: paziņojumus, kas minēti Likuma Nr. 3861/2010 2. pantā, nekavējoties publicē internetā tā struktūra, kas sniedz paziņojumu.

Augstākā tiesa: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Valsts padome: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Meklēšanā var izmantot terminus, atslēgvārdus vai frāzes, reģistra numurus, sprieduma numurus, izdevuma numurus, tēmas, kategorijas, veidus, struktūras, datumus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Valsts tipogrāfija: 1997. gads

Pārredzamība: 2010. gads

Augstākā tiesa: 2007. gads

Valsts padome: 2016. gads

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?


Katra struktūra atbild par savā pārvaldībā esošās oficiālo paziņojumu datubāzes darbību un saturu. Tādējādi attiecīgās struktūras repozitoriju un/vai tehnisko informāciju glabā savās datubāzēs.

Lapa atjaunināta: 17/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Spānija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālos paziņojumus publicē dažādajos oficiālajos izdevumos atbilstoši dažādajiem līmeņiem, proti, centrālās, reģionālās un vietējās valdības līmenim, kas veido Spānijas valsts pārvaldi.

Visiem izdevumiem ir oficiālas, autentiskas versijas, ko publicē elektroniski, un tie piedāvā datubāzes pakalpojumus, ko var izmantot publicētu paziņojumu meklēšanai.

Tīmekļa vietnes norādītas turpmāk.

Valsts: Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/.

17 autonomās kopienas un divas autonomās pilsētas: visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php.

Vietējās iestādes (provinču oficiālie izdevumi): visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

 • Administratīvi akti (personāla jautājumi, administratīvi lēmumi, lēmumi, ar kuriem publisko dažādas administratīvas darbības);
 • paziņojumi par atklātiem konkursiem;
 • paziņojumu par nesekmīgu informēšanu;
 • konkrēti tiesu publicēti paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumus publicē visas valsts pārvaldes iestādes, katra savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā;

tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

 • Brīvs teksts (arī meklējot pēc personu vārdiem);
 • veids;
 • izdevēja organizācija;
 • izdošanas datums;
 • publicēšanas datums;
 • oficiālais numurs.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Likums, kas atļauj oficiālos izdevumus publicēt elektroniski, tika pieņemts 2007. gadā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā, attiecībā uz Spānijas valsts oficiālo izdevumu un lielāko daļu autonomo kopienu un pilsētu oficiālo izdevumu. Šī funkcija nav plaši pieejama attiecībā uz provinču oficiālajiem izdevumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs vai tehniskā informācija?

Katram oficiālajam izdevumam ir sava atvērto datu politika — dažiem izdevumiem ir atvērto datu un xml formāts.

Lapa atjaunināta: 12/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Horvātija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā.

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums)

Saite atveras jaunā logāhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

E-paziņojumu sadaļā tiek publicēti paziņojumi par publisko iepirkumu, e-izsolēm, koncesijām, konkursiem, darba vakancēm, paziņojumi par uzņēmumiem, kameru paziņojumi, lēmumi par bankrota procedūras un saīsinātās bankrota procedūras uzsākšanu, lēmumi par tiesībnespēju, likvidāciju, tiesu iestāžu un notāru paziņojumi, ieraksti tiesu reģistros u. c. paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

 • Narodne novine d.d. (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums);
 • Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā tiek publicēti arī dažādi tiesu un citu kompetento iestāžu pieņemti lēmumi bankrota procedūrās (lēmumi par bankrota procedūras uzsākšanu, uzaicinājumi uz uzklausīšanu); Tieslietu ministrija ir kompetenta uzturēt IT sistēmu, kas nepieciešama e-paziņojumu sadaļas darbībai.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Tie ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē meklēšanu ir iespējams veikt, ierakstot terminu, paziņojuma datumu, paziņojuma veidu vai īpašu paziņojuma jomu (piem., valūtas kurss).

E-paziņojumu sadaļā meklēšanu var veikt, ierakstot datnes atzīmi, pārkopētu nosaukumu, paziņojuma tematu vai PIN.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Paziņojumus elektroniskā formā Horvātijas Republikas oficiālajā izdevumā publicē kopš 2014. gada janvāra.

E-paziņojuma sadaļas lietojumprogrammu ieviesa, t. i., sāka izmantot, 2014. gada 1. novembrī.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Horvātijas Republikas oficiālais izdevums ir izveidojis sistēmu, kas ziņo par publiskiem paziņojumiem, kuri attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām (elektroniskais publiskā iepirkuma paziņojumu rīks) — paziņojumi tiek nosūtīti galalietotājiem uz e-pasta adresi vai personalizētu elektronisko pastkasti.

Nav ieviesta lietotāju informēšanas sistēma attiecībā uz paziņojumiem, ko publicē e-paziņojumu sadaļā. Izņēmumi ir Nodokļu administrācija (Porezna uprava) un Finanšu aģentūra (Financijska agencija; FINA), kam Tieslietu ministrija ir izveidojusi tīmekļa pakalpojumu, ar kura starpniecību minētās iestādes katru dienu (vairākas reizes) var lejupielādēt datus no e-paziņojumus sadaļas.

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 14/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Kipra

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē papīra formātā, kam ir juridisks spēks, un internetā, kur tie ir brīvi pieejami vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publicē šādus paziņojumus: amata vakances valsts sektorā, atklāti konkursi, ekspropriācijas un rekvizīcijas, iecelšana amatā, paaugstināšana amatā un iecelšanas amatā apstiprināšana un atsaukšana, pensionēšanās, amatpersonu vietnieku iecelšana amatā, atkāpšanās no amata, ministru iecelšana amatā, sēru vēstis, republikas prezidenta ierašanās, došanās prom un viņa vietnieka iecelšana, republikas prezidenta iecelšana amatā, Ministru padomes un Parlamenta lēmumi, valsts un privātu likumdevēju likumprojekti, starptautiski nolīgumi, departamentu struktūrshēmas, kā arī paziņojumi, kas noteikti ar likumu, piemēram, Uzņēmējsabiedrību likumu.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

 • Valsts;
 • pusvalstiskas organizācijas;
 • vietējās iestādes;
 • privātpersonas (juristi), pamatojoties uz Uzņēmējsabiedrību likuma noteikumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Var veikt meklēšanu visā saturā, kas ir publicēts Kipras oficiālajā izdevumā (Epísimi Efimerída).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2004. gada 10. decembra.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati valsts tipogrāfijas (Kyvernitikó Typografeío) tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Latvija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos paziņojumus Latvijā publicē Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Oficialajā izdevumā paziņojumi tiek publicēti šādās publikāciju grupās:

 • Amatu konkursu ziņas
 • Darbības pārskati
 • Dokumentu un zīmogu atsaukumi
 • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas
 • Izsoles
 • Komercreģistra ziņas
 • Laulāto mantiskās attiecības
 • Mantojumu ziņas
 • Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
 • Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi
 • Pilnvaru atsaukumi
 • Politisko partiju reģistra ziņas
 • Privatizācijas ziņas
 • Promocijas darbi
 • Tiesu nolēmumi
 • Uzaicinājumi nokārtot saistības
 • Uzaicinājumi uz tiesu
 • Uzņēmumu reģistra ziņas
 • Valsts kase
 • Dažādi sludinājumi

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālajā izdevumā publicē gan iestāžu un institūciju, gan privātpersonu iesniegtos oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.
Saite atveras jaunā logāSaraksts ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka oficiālo publikāciju.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklēšana iespējama pēc brīvā teksta.
Rezultātu filtrēšana iespējam pēc publicešanas gada un paziņojuma grupas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Oficiālā izdevuma vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.vestnesis.lv elektroniski pieejams visu oficiālā laikraksta publikāciju arhīvs kopš tā iznakšanas 25.02.1993.
Līdz 01.07.2012. publicēto dokumentu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atklātie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Nē, taču oficiālie paziņojumi ir pieejami informācijas atkalizmantošanai. Saite atveras jaunā logāPlašāk par oficiālajā izdevumā publicētās informācija atkalizmantošanu.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Malta

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālus paziņojumus publicē valdības tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Oficiāli paziņojumi ir:

 • valdības paziņojumi
 • publiski paziņojumi
 • paziņojumi veselības jomā
 • policijas paziņojumi
 • paziņojumi jūrniekiem
 • sociālo mājokļu shēmas
 • Centrālās bankas paziņojumi
 • paziņojumi par eksāmenu rezultātiem
 • tiesas paziņojumi
 • vietējo pašvaldību paziņojumi.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālus paziņojumus publicē ministrijas, publiskas iestādes, tiesas un vietējās pašvaldības.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Brīva teksta meklēšana.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Oficiāli paziņojumi elektroniskā formātā pieejami kopš 2003. gada jūnija.

Vai var saglabāt meklēšanas vēsturi un saņemt paziņojumus, kad ir atbilsme kritērijiem?

Šāds pakalpojums nav pieejams.

Lapa atjaunināta: 30/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Nīderlande

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāofficielebekendmakingen.nl. Vecus paziņojumus var meklēt Saite atveras jaunā logāšeit.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Visi paziņojumi, ko iekļauj Nīderlandes septiņos oficiālajos izdevumos, tiek publicēti iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs. Jaunus tiesību aktus vai to grozījumus publicē Staatsblad (Aktu un dekrētu biļetenā). Staatscourant (valdības oficiālajā izdevumā) publicē noteikumus, kā arī valdības organizāciju paziņojumus, ja to iekļaušana minētajā publikācijā ir noteikta ar likumu. Līgumus un citus starptautiskus nolīgumus, kuru puse ir Nīderlande, publicē Tractatenblad (Līgumu un konvenciju apkopojumā), savukārt Provinciaal blad (provinču oficiālajā izdevumā), Gemeenteblad (pašvaldību oficiālajā izdevumā) un Waterschapsblad (ūdensapgādes iestāžu oficiālajā izdevumā) publicē attiecīgi provinču, pašvaldību un ūdensapgādes iestāžu noteikumus un paziņojumus. Visbeidzot, Blad gemeenschappelijke regelingen (vienotajā pašvaldību pasākumu izdevumā) publicē dažādu publisko iestāžu partnerību noteikumus un paziņojumus.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Ziņojumus publicē visas organizācijas, kam ar likumu ir noteikts pienākums to darīt.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Aktuālās dienas paziņojumus var skatīt vietnē Saite atveras jaunā logāofficielebekendmakingen.nl. Minētajā vietnē var izmantot filtru, lai meklētu tikai pēc publikācijas nosaukuma.

Vietnē Saite atveras jaunā logāzoek.officielebekendmakingen.nl var meklēt vārdus nosaukumā vai tekstā un izmantot filtru, lai meklētu pēc publicēšanas datuma, publikācijas nosaukuma, publicējošās organizācijas un temata (šai vajadzībai ir pieejams noteikts iespēju saraksts).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 1995. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Ikviens var reģistrēties paziņojumu saņemšanas pakalpojumam bez maksas. Ir pieejami divi pakalpojuma veidi.

 • Standarta paziņojuma pakalpojums ļauj lietotājiem saglabāt meklēšanas pieprasījumu. Lietotājiem tiek nosūtīts e-pasts, kurā norādīta hipersaite uz katru jauno dokumentu, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.
 • Ir arī pieejams pakalpojums “Berichten over uw buurt” (“Paziņojumi par vietējo apkaimi”). Tajā iedzīvotājiem piedāvāta iespēja katru dienu saņemt e-pastu, kurā iekļauts pārskats par visiem reģionālo un vietējo iestāžu publicētajiem paziņojumiem, kas attiecas uz lietotāju vietējo apkaimi. Lietotāji var definēt savu “vietējo apkaimi”, norādot savu pasta indeksu un rādiusu (simtos metru)

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir bez maksas pieejami kā atvērtie dati, izmantojot SRU saskarni (SRU — meklēt/izgūt, izmantojot URL).

Šā tīmekļa pakalpojuma rokasgrāmata (un adrese) ir atrodama šeit: Saite atveras jaunā logākoopoverheid.nl (tikai nīderlandiešu valodā).

Lapa atjaunināta: 20/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Austrija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāhttps://www.justiz.gv.at/

Saite atveras jaunā logāhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ tiek publicēti šādu veidu paziņojumi:

 • ziņojumi;
 • ekspertu atzinumi;
 • atzinumi;
 • izvērtējumi;
 • apkārtraksti;
 • pamatnostādnes;
 • teksti zināšanai;
 • statūti;
 • statistika;
 • rokasgrāmatas:
 • paziņojumi par vakancēm;
 • paziņojumi par iecelšanu amatā.

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – ‘Edict file’) publicē šādus paziņojumus:

 • maksātnespējas lietas (bankrots, reorganizācija, parādu nokārtošana);
 • pārdošanas un nomas darījumi maksātnespējas procesā;
 • tiesas noteiktas izsoles;
 • īpašums;
 • kustamie aktīvi;
 • tiesas īstenota maksātnespējas administrēšana;
 • brīvprātīgas izsoles;
 • dekrēti un paziņojumi kriminālprocesā:
 • krimināltiesu paziņojumi,
 • atgūšanas procedūra krimināllietās;
 • izsniegšanas paziņojumi kriminālprocesā;
 • izmeklēšanas izbeigšana;
 • publiski paziņojumi;
 • tiesas iecelti administratori un dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu;
 • nodrošinājuma atcelšana;
 • miršanas apliecības / nāves cēloņa apliecinājumi;
 • dekrēti testamentu apstiprināšanas procedūrās;
 • dekrēti saskaņā ar Aizgādības un sekvestrācijas likumu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz);
 • rezidentu pārstāvība atbilstoši Likuma par uzturēšanos pansionātā (Heimaufenthaltsgesetz) 8. pantam;
 • pacientu ombudi saskaņā ar Hospitalizācijas likuma (Unterbringungsgesetz) 13. iedaļu;
 • dokumentu izsniegšana juridiskām personām, publicējot publisku paziņojumu;
 • komerctiesu dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu (Firmenbuchgerichte);
 • komerctiesu paziņojumi;
 • zemesgrāmatu tiesu (Grundbuchsgerichte) dekrēti;
 • konkurences lietu tiesas (Kartellgericht) lēmumi;
 • Austrijas tiesu paziņojumi (Kundmachungen der Justiz);
 • uzņēmumu publikācijas.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Federālās Tieslietu ministrija (Bundesministerium für Justiz).

Tiesas, prokurori, juristi un notāri.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Tieslietu ministrijas mājas lapā (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) var veikt vienkāršu meklēšanu pēc vārdiem, kuras laikā tiek pārbaudīti visi tīmekļa vietnē publicētie dokumenti.

Visās kategorijās Ediktsdatei tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir iespēja veikt meklēšanu pēc vārdiem. Turklāt attiecībā uz konkrētām paziņojumu kategorijām lietotāji var veikt meklēšanu pēc datnes numura. Attiecībā uz izsolēm ir iespēja veikt meklēšanu pēc konkrētā objekta. Šie ir tikai daži meklēšanas veidu piemēri, jo meklēšanas iespējas dažādajās kategorijās ir ļoti plašas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Tieslietu ministrijas (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) un Ediktsdatei tīmekļa vietne (Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir pieejamas tiešsaistē kopš 2000. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi Ediktsdatei tīmekļa vietnē ir brīvi pieejami, un tos vēlāk var arī apstrādāt kā HTML failus (tiem nepiemēro pretkopēšanas aizsardzību). Var arī saņemt licenci atbilstoši Publiskās informācijas atkārtotas izmantošanas likumam (Informationsweiterverwendungsgesetz — IWG). Pašlaik dati nav pieejami atvērto datu formātā.

Publikācijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ attiecas galvenokārt uz esošiem dokumentiem PDF formātā. Ir daži MS Word dokumenti, bet tādu nav daudz. Visi dokumenti ir publicēti kā daļa no WCMS (tīmekļa satura pārvaldības sistēmas) un ir brīvi pieejami kā HTML lapas. Dokumenti ir pieejami lejupielādei kā pielikumi HTML lapās.

Lapa atjaunināta: 30/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Portugāle

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē Portugāles oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāDiário da República Eletrónico.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Diário da República Eletrónico ir divas sērijas. Izdevuma 1. sērijā publicē:

 1. konstitucionālos likumus,
 2. starptautiskās konvencijas, tām atbilstošos prezidenta dekrētus, paziņojumus par saistošo aktu deponēšanu (jo īpaši ratifikācijas aktu) un citus paziņojumus saistībā ar šādām konvencijām,
 3. pamatlikumus, likumus, dekrētlikumus un reģionālos leģislatīvos aktus,
 4. Republikas Prezidenta dekrētus,
 5. Republikas Asamblejas rezolūcijas,
 6. Portugāles valsts vadītāja pārstāvju dekrētus, ar kuriem ieceļ amatā un atceļ no amata Azoru un Madeiras salu prezidentus un reģionālās valdības locekļus,
 7. Republikas Asamblejas, Valsts Padomes un autonomo reģionu leģislatīvo asambleju reglamentus,
 8. Konstitucionālās padomes nolēmumus un deklarācijas, kas saskaņā ar likumu ir jāpublicē Diário da República,
 9. Augstākās tiesas un Revīzijas tiesas nolēmumus, ar kuriem vienādo judikatūru un Augstākās administratīvās tiesas nolēmumus, kuri saskaņā ar likumu ir vispārpiemērojami,
 10. referendumu rezultātus un Republikas Prezidenta, Republikas Asamblejas, autonomo reģionu leģislatīvo asambleju un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem,
 11. Republikas Prezidenta paziņojumu par atkāpšanos no amata,
 12. rīkojumus, ar kuriem noraida valdības programmu, un rīkojumus par konfidencialitāti un cenzūru
 13. Valsts padomes atzinumus, kā paredzēts Konstitūcijas 145. panta a) līdz e) punktā, un visus pārējos Valsts padomes atzinumus, kurus tā nolemj publicēt,
 14. citus valdības dekrētus,
 15. Ministru padomes rezolūcijas un ministru īstenošanas rīkojumus, kuros ietverti vispārpiemērojami noteikumi,
 16. autonomo reģionu leģislatīvo asambleju rezolūcijas un reģionālos regulatīvos dekrētus,
 17. citu, iepriekš neminētu, tiesu nolēmumus, kuriem saskaņā ar likumu ir vispārsaistošs raksturs,
 18. deklarācijas par Republikas Asamblejas locekļu un autonomo reģionu leģislatīvo asambleju locekļu atkāpšanos no amata vai mandāta zaudēšanu.

Izdevuma 2. sērijā papildus citiem 2. sērijā publicējamiem aktiem publicē:

 1. valdības locekļu rīkojumus ar likuma spēku,
 2. vietējo pašvaldību vēlēšanu rezultātus,
 3. valsts departamentu budžetus, kuri saskaņā ar likumu jāpublicē Diário da República un līdzekļu pārskaitījumu deklarācijas.

Diário da República 2. sērijā publicētie akti var būt šādu veidu: vienošanās, paziņojums, šķīrējtiesas lēmums, gada pārskats, kolektīvais darba līgums, atzinība, līgums, paziņojums par labojumu, tiesas nolēmums, deklarācija, apsvērums, direktīva, edikts, pagarinājuma noteikums, instrukcija, spriedums, leģislatīvs rīkojums, saraksts, karte, dalības nolīgums, ministra īstenošanas rīkojums, paziņojums, Portugāles Bankas paziņojums, oficiāla karte, oficiāls paziņojums, viedoklis, rīkojums, atļauja, protokols, ieteikums, noteikums, Vērtspapīru tirgus komisijas noteikums, Vērtspapīru un pensiju fonda uzraudzības iestādes regulējošais standarts, ziņojums, rezolūcija, nolēmums un grāmatvedības pārskats. Turklāt tiek publicēti arī steidzami iepirkuma paziņojumi, paziņojumi par tiesvedību, paziņojumi par termiņa pagarinājumu un paziņojumi par labojumiem deklarācijās.

Kuru organizāciju paziņojumi tiek publicēti?

Struktūras, kas ir tiesiski atbildīgas par aktu publicēšanu vai ir iesaistītas aktu publicēšanā Diário da República, ir: Republikas Prezidents, Republikas Asambleja, valdība, Azoru un Madeiras salu autonomo reģionu leģislatīvās asamblejas un reģionālās valdības, tiešās un netiešās valsts pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, neatkarīgās administratīvās iestādes un vietējo pašvaldību autonomās administratīvās iestādes un struktūras.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 83/2016 Diário da República ir vispārēji pieejams, bezmaksas sabiedriskais pakalpojums. To publicē tikai elektroniski.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Vispārējā, bezmaksas piekļuve ietver iespēju drukāt, kārtot datnēs, meklēt un brīvi piekļūt 1. un 2. sērijā publicēto aktu saturam Diário da República atvērtos elektroniskos formātos.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2006. gada 1. jūlija Diário da República elektroniskais izdevums ir autentisks, un tajā publicētiem aktiem ir juridisks spēks visiem mērķiem, atbilstoši 1998. gada 11. novembra Likuma Nr. 74/98 (kas grozīts ar 2014. gada 11. jūlija Likumu Nr. 43/2014) 1. panta 5. punktam.

Turklāt 2019. gada jūlijā sāka darboties Diário da República mobilā lietotne ar papildus funkcijām, piemēram, personalizēta profila izveide katram lietotājam un paziņojumu sistēmas izmantošana ar piekļuvi tiesību aktu konsolidētajām redakcijām.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā. Jo īpaši attiecībā uz paziņojumu nosūtīšanu, lietotāji var saņemt Diário da República 1. un 2. sērijas indeksus pa e-pastu, vispirms reģistrējoties vai izmantojot RSS abonementu.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Jā.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Rumānija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz oficiālajiem paziņojumiem, ko izdod publiskas iestādes (paziņojumiem, procesuāliem aktiem u. c.), kuri pēc būtības nav likumdošanas akti vai kuri nenosaka vispārpiemērojamus noteikumus, bet kurus publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai citās publikācijās un kuri ir pieejami tiešsaistē elektroniskā formā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tātad runa nav ne par tiesību aktiem, ne par tiesu spriedumiem, izņemot tos, kuri ir jāpublicē, lai tie iegūtu konkrētu juridisku spēku (piem., ar maksātnespēju saistītus tiesu spriedumus).

Šis materiāls nav izsmeļošs, jo tajā ir aplūkoti konkrēti būtiski gadījumi no oficiālu paziņojumu publicēšanas viedokļa, konkrētāk akti, ko publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā, akti, ko publicē Valsts Komercreģistra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portālā un tīmekļa vietnē vai Maksātnespējas biļetenā, un akti, ko publicē Tiesu portālā.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial” publicē Rumānijas oficiālo izdevumu gan drukātā, gan elektroniskā formā. Plašāku informāciju par publicētajiem aktiem un to pieejamību tiešsaistē lūdzu skatīt turpmākajās sadaļās.

E-produkts (e-Monitor) ir pieejams Saite atvērsies jaunā logāSaite atveras jaunā logāšajā adresē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Pirms profesionāļi sāk saimniecisko darbību, tiem ir pienākums pieteikties reģistrācijai/iekļaušanai komercreģistrā, un to darījumdarbības laikā vai to izbeidzot tiem ir jāpieprasa, lai reģistrā tiek ierakstītas papildu piezīmes par aktiem un faktiem, kuru reģistrācija ir paredzēta tiesību aktos.

Reģistrācija komercreģistrā nozīmē juridisku publicēšanu, ko veic ONRC — ieraksti, dati un reģistrēti akti stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no to reģistrācijas dienas vai dienas, kad tos publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai ONRC tīmekļa vietnē / pakalpojumu portālā saskaņā ar tiesību aktiem.

Reģistrācija un piezīmes stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no brīža, kad reģistrācija tiek veikta komercreģistrā vai kad notiek publicēšana Rumānijas oficiālā izdevuma IV vai VII daļā vai citā publikācijā, kā to paredz tiesību akti.

b) ONRC arī publicē Maksātnespējas biļetenu elektroniskā formā — sadaļā, kurā publisko pavēstes par ierašanos, paziņo spriedumus un dara zināmus procesuālus aktus, ko izdevušas tiesas / maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori / citas pilnvarotas personas atbilstoši maksātnespējas procesam saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kurš vēlāk grozīts un papildināts, un sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) saskaņā ar Likumu Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu.

Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, procesuālos aktus, ko izdevušas/nosūtījušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas saskaņā ar tiesību aktiem, publicē Maksātnespējas biļetenā, kas ir pieejams Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

Spriedumu, kurā apstiprina parādnieka (profesionāļa) reorganizācijas plānu kā procesuālu aktu saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, publicē Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, procesuālais administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena, kas pieejams vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bpi.ro/, sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”.

III. Tiesu portāls

Saite atveras jaunā logāTiesu portālu pārvalda Tieslietu ministrija. Katrai tiesai Rumānijā ir tīmekļa vietne šajā portālā. Informāciju šajās tīmekļa vietnēs tieši ievada un uztur tiesu darbinieki, izņemot informāciju par lietām un sanāksmēm, kas automātiski tiek ņemta no elektroniskās lietu pārvaldības sistēmas, kuru izmanto tiesu līmenī.

Lai piekļūtu konkrētas tiesas tīmekļa vietnei no Tiesu portāla Saite atveras jaunā logāmājas lapas, no saraksta tiek atlasīts reģions, uz kuru attiecināma konkrētā tiesa (kas ir apelācijas tiesas jurisdikcijas teritorija), un tad attiecīgā tiesa.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Attiecībā uz oficiāliem paziņojumiem saskaņā ar pārpublicēto 1998. gada 9. novembra Likumu Nr. 202 par Rumānijas oficiālā izdevuma organizāciju:

 • saskaņā ar tiesību aktu prasībām III daļā publicē normatīvos aktus, ierakstus, izziņojumus un citus paziņojumus (piem., paziņojumus par pieņemšanu darbā, paziņojumus par konkursiem uz publiskiem amatiem, spriedumus par pārvedu vekseļu/čeku anulēšanu, publisku iestāžu regulāros darbības ziņojumus, paziņojumus par konkursu uzņemšanai Valsts maģistrātu institūtā (Institutul Național al Magistraturii), maģistrātu kompetences izvērtējumus un maģistrāta vakanču sarakstu; paziņojumus par konkursu uz maģistrāta asistenta darba vakancēm Augstajā Kasācijas un justīcijas tiesā u. c.);
 • atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz uzņēmējiem un citām juridisku personu kategorijām, kā arī citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē IV daļā (piem., lēmumu par ārvalstu bezpeļņas juridisku personu atzīšanu Rumānijā; spriedumus, kuros apstiprina izmaiņas politiskas partijas statūtos; tiesu lēmumus uzsākt bankrota procedūru; paziņojumus par preču izsolēm; paziņojumus par kredītiestāžu atļauju termiņa beigām un Rumānijas Valsts bankas lēmumus atsaukt šādas atļaujas; Rumānijas Autortiesību biroja ģenerāldirektora lēmumus atsaukt reģistrācijas apliecības vai apturēt to darbību u. c.);
 • darba koplīgumus, kas noslēgti valsts un filiāļu līmenī, Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas un ieteikumus un citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē V daļā;
 • Paziņojumus par publiskā iepirkuma līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu un paziņojumus par valsts pasūtījumu izpildes tiesību un pakalpojumu koncesijas līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu, koncesijas līgumus par valstij piederošām mantām un citus paziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem (piem., paziņojumus atbilstoši Likumam Nr. 350/2005 par dotāciju kārtību; paziņojumus par koncesijām–publisko iepirkumu atbilstoši Ārkārtas rīkojumam Nr. 54/2006 par koncesijas līgumu kārtību attiecībā uz valstij piederošām mantām) publicē VI daļā.

Piezīme: saskaņā ar Likumu Nr. 98/2016 par publisko iepirkumu paziņojumus valsts līmenī publicē ar e-iepirkuma sistēmas Saite atveras jaunā logāSEAP starpniecību, ko izmanto, lai piemērotu piešķiršanas procedūras ar elektronisku līdzekļu starpniecību.

 • Atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz kooperatīviem un citām kooperatīvu izveidotām juridisku personu kategorijām, un citus aktus, kas saistīti ar kooperatīviem un sagatavoti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem (piem., deleģētā tiesneša secinājumu par kooperatīva reģistrāciju Komercreģistrā, likvidatoru iecelšanas aktu un jebkuru citu aktu, ar kuru var tikt ieviestas juridiskas personas statusa izmaiņas, u. c.) publicē VII daļā.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kas reģistrēti Komercreģistrā:

 • lēmuma izraksts / reģistrācijas lēmums (Rumānijas oficiālais izdevums, IV vai VII daļa);
 • akti, ar kuriem groza dibināšanas dokumentus, un paziņojumi par atjaunināta dibināšanas dokumenta iesniegšanu (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • spriedumi attiecībā uz lietām, kuras paredzētas tiesību aktos (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • tiesas lēmumi par likvidēšanu (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā un Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • lēmumi par likvidatoru iecelšanu saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 6. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • apvienošanas/sadalīšanas projekti (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā vai, pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, uzņēmuma tīmekļa vietnē — tādā gadījumā komercreģistrs, kurā reģistrēts attiecīgais uzņēmums, publicēs informāciju par apvienošanas vai sadalīšanas projektu savā tīmekļa vietnē bez maksas);
 • lēmumi, ar kuriem noraida reģistrācijas pieteikumus un reģistrāciju, kas nerada izmaiņas dibināšanas dokumentā (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz likvidācijas pieteikumi saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 2. punktu (tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 9. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu sarakstu, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 260. panta 7. punktu, publicē Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā;
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 10. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 260. panta 8. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā).

b) Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, šādus procesuālos aktus, ko izdevušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori/tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas, publicē Maksātnespējas biļetenā saskaņā ar tiesību aktiem:

 • pavēstes par ierašanos, paziņojumi un spriedumi;
 • paziņojumi par ierašanos tiesā;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, šādus procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, maksātnespējas administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”:

 • maksātnespējas padomes lēmumi;
 • paziņojumi;
 • spriedumi;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

III. Tiesu portāls

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 134/2010) 167. pantu, ja prasītājs pamatoti apgalvo, ka ir darījis visu iespējamo, bet nav varējis noskaidrot atbildētāja domicilu vai citu vietu, kur atbildētājam var būt nogādātas tiesas pavēstes saskaņā ar tiesību aktiem, tiesa var apstiprināt dokumentu izsniegšanu attiecībā uz konkrēto atbildētāju ar publicētām pavēstēm. Publicētas pavēstes ir pavēstes, ko piestiprina pie durvīm, publicē kompetentās tiesas portālā un izliek tās personas pēdējā zināmajā dzīvesvietā, kurai pavēste tiek izsniegta. Ja to uzskata par nepieciešamu, tiesa arī izdod rīkojumu par pavēstes publicēšanu Rumānijas oficiālajā izdevumā vai valsts lieltirāžas laikrakstā.

Šajā saistībā Tiesu portālā darbojas Saite atveras jaunā logāvispārēja sadaļa, kas attiecas uz pavēstēm. Turklāt katras tiesas tīmekļa vietnē tiek uzturēta sadaļa, kas īpaši attiecas uz publicētām pavēstēm (sk., piemēram, Saite atveras jaunā logāBukarestes Tiesas tīmekļa vietni).

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Atkarībā no tiesību aktiem, kas piemērojami katram paziņojuma veidam — Rumānijas oficiālais izdevums vai izdevējas iestādes.

Attiecībā uz konkrētajiem gadījumiem, kas izklāstīti iepriekš — Valsts Komercreģistrs, Rumānijas oficiālais izdevums vai tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Akti, ko publicē Rumānijas oficiālā izdevuma III–VII daļā, ir pieejami bez maksas internetā un ir pieejami lasāmā versijā desmit dienas no to publicēšanas brīža.

Materiāli elektroniskā formā, kas pieejami tiešsaistē par maksu (Expert-Monitor un Autentic-monitor), ieskaitot maksu, ko piemēro neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial”, ir aprakstīti tā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Jā, paziņojumi, kas saistīti ar profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā Saite atveras jaunā logāValsts Komercreģistra portālā.

b) Lai piekļūtu Maksātnespējas biļetenam — tiešsaistes publikācijai, kurā tiek publicēti maksātnespējas procesā esošu profesionāļu procesuāli akti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, ir jāmaksā abonentmaksa.

Piekļuve Maksātnespējas biļetena sadaļai “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” tiek piešķirta bez maksas parādniekam, kreditoriem, maksātnespējas administratoram / likvidatoram, maksātnespējas padomei un tiesai par lietām, kurās tiem ir šāds statuss.

Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā ir publicētas vairākas bezmaksas informācijas vienības par personām, kas publicētas Maksātnespējas biļetenā.

III. Tiesu portāls

Piekļuve Tiesu portālam ir bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Rumānijas oficiālā izdevuma bezmaksas versijā (Saite atveras jaunā logāe-Monitor) nevar veikt publicēto aktu automātisku meklēšanu. Tādējādi lietotāji var, izmantojot kalendāru, atlasīt tikai publikācijas datumu un oficiālā izdevuma numuru (par katru daļu).

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā, meklēšanu var veikt, izmantojot kādu no šiem meklēšanas kritērijiem vai to kombināciju:

 • numurs Komercreģistrā;
 • žudecs;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • publicēšanas datums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • bilances gads.

b) Attiecībā uz parādniekiem maksātnespējas procesā meklēšanu var veikt sadaļā “Maksātnespējas biļetena (BPI) tiešsaistes pakalpojumi” (Servicii online BPI), apakšsadaļās “Personas, kuras publicētas BPI” (Persoane publicate in BPI) un “BPI numura kopsavilkums” (Sumar număr BPI), izmantojot šādus atlases kritērijus:

 • persona, kura publicēta BPI;
 • biļetena numurs;
 • lietas numurs;
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • publicēšanas laikposms;
 • publicēšanas BPI gads.

III. Tiesu portāls

Tiesas pavēstes var meklēt Tiesu portālā pēc izsauktās personas vārda (priekšvārda un uzvārda vai pēc viena no tiem.

Ja izmanto Tiesu portāla Saite atvērsies jaunā logāSaite atveras jaunā logāvispārējo sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas visu tiesu publicētās pavēstes, un, ja izmanto konkrētas tiesas (piem., Saite atveras jaunā logāBukarestes Tiesas) sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas tikai attiecīgās tiesas pavēstes.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Saite atveras jaunā logāe-Monitor — 2008. gads

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā — 2012. gads.

b) Valsts Komercreģistrs publicēja Maksātnespējas biļetena pirmo izdevumu elektroniskā formā 2006. gada 1. augustā, un to var aplūkot Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

III. Tiesu portāls

Publicētās pavēstes ir pieejamas Saite atveras jaunā logāTiesu portālā kopš 2013. gada marta.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nav piemērojams

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Tiesu portāls nodrošina Saite atveras jaunā logāplānotu piekļuvi tikai datu kopām, kas attiecas uz lietu materiāliem un sanāksmēm, nevis publicētām pavēstēm. Informācija par publicētām pavēstēm ir pieejama tikai HTML formātā.

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Slovākija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Augstākā tiesa

Saite atveras jaunā logāĪpašā krimināltiesa

Saite atveras jaunā logāBanská Bystrica apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāBratislavas apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāKošices apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāNitras apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāPrešovas apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāTrenčinas apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāTrnavas apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāŽilinas apgabaltiesa

Saite atveras jaunā logāRajonu tiesas (saraksts)

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Tiesu oficiālajos ziņojumu dēļos publicē šādus paziņojumus: tiesu darba grafiki, publiski paziņojumi par spriedumiem, paziņojumi par izsniegšanu, paziņojumi par dokumentu izsniegšanu, Slovākijas Republikas Augstākās tiesas lēmumi, paziņojumi par galīgajiem ziņojumiem, paziņojumi par izpildes procedūras uzsākšanu, rīkojumi par bankrota procedūras atcelšanu, paziņojumi par iesniegtajām pārsūdzībām, rīkojumi par priekšmetu pieņemšanu glabāšanā un rīkojumi par depozītu atgriešanu valstij.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Visas reģionālās un rajona tiesas publicē paziņojumus tieslietu jomā.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklēšanu var veikt, oficiālā ziņojumu dēļa tīmekļa vietnes meklēšanas laukā ievadot vienu no šādiem elementiem: dokumenta nosaukums, nosaukuma daļa vai lietas numurs.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Tiesas var publicēt oficiālos paziņojumus elektroniskā formātā kopš 2011. gada.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Somija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Saite atveras jaunā logāKuulutusrekisteri (Paziņojumu reģistrs)

Saite atveras jaunā logāVirallinen lehti (Oficiālais izdevums)

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par paziņojumiem, kas balstīti uz tiesu vai iestāžu lēmumiem, par:

 1. publiskām pavēstēm, ko izziņojusi rajona tiesa;
 2. nodibinājumu apvienošanu, ko izziņojusi rajona tiesa;
 3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību līdzekļu apvienošanu, sadalīšanu vai sadali vai jebkādu citu pasākumu vai lēmumu, kas minēts tiesību aktos par sabiedrībām un fondiem un kas ir jāpaziņo Oficiālajā izdevumā; vai
 4. tiesu izpildītāju paziņojumiem.

Oficiālajā izdevumā tiek publicēti paziņojumi un citi dokumenti, kas jāpublicē Oficiālajā izdevumā ar aktu, dekrētu vai citu zemākas instances tiesas pieņemtu lēmumu.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrā publicē rajona tiesu, tiesībaizsardzības iestāžu un Somijas Komercreģistra (PRH) paziņojumus.

Rajona tiesas paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • publiskas pavēstes kreditoriem
 • nodibinājumu apvienošana

Tiesībaizsardzības iestādes paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • vienošanos noslēgšana ar kreditoriem
 • diskusijas par aktīvu sadalīšanu
 • korespondence ar kreditoriem

Somijas Komercreģistrs (PRH) paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • Eiropas uzņēmējsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana
 • uzņēmumu sadalīšana
 • publiskas pavēstes likvidācijas procesā
 • publiskas pavēstes likvidējamo nodibinājumu kreditoriem
 • sākumkapitāla samazināšana
 • apvienošana, izveidojot jaunu uzņēmumu
 • paziņojums īpašu tiesību turētājiem
 • paziņojums iegādātāja nodibinājuma kreditoriem
 • paziņojums iegādātājas struktūras kreditoriem
 • paziņojums iegādātājas struktūras kreditoriem sadalīšanas gadījumā
 • visas darījumdarbības vai tās daļas pārcelšana
 • kredītiestādes atļaujas atsaukšana
 • akciju sabiedrības pārveidošana par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
 • kapitāla samazināšana
 • kooperatīva pārveidošana par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
 • kooperatīva izslēgšana no komercreģistra
 • kooperatīva bankas atļaujas atsaukšana
 • rīkojums par likvidāciju vai izslēgšanu no reģistra
 • ieguldījumu kapitāla samazināšana
 • apvienošana
 • noteikumu grozīšana vai atbrīvojums no noteikuma
 • brīvā pašu kapitāla sadale
 • rezerves fonda samazināšana
 • peļņas sadale
 • lūgums izdot rīkojumu par asociācijas likvidēšanu
 • asociācijas statūtu grozīšana vai atbrīvojums no noteikuma
 • akciju emisijas uzcenojuma konta samazināšana
 • lūgums izdot rīkojumu par uzņēmuma likvidāciju vai tā izslēgšanu no reģistra
 • uzņēmuma veida maiņa

Turklāt Oficiālajā izdevumā tiek publicēti arī vairāku citu organizāciju paziņojumi un citi dokumenti.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Paziņojumu reģistrs: jā.

Oficiālais izdevumsPDF kopijas ir pieejamas bez maksas kopš 2011. gada. Tiek piemērota maksa par Credita pakalpojumu Saite atveras jaunā logāVirallinen.fi.

cena par licenci 1 lietotājam: 200 EUR gadā, cena par licenci 2–5 lietotājiem: 145 EUR gadā, cena par licenci 5 un vairāk lietotājiem: 124 EUR gadā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklējumus Paziņojumu reģistra ierakstos var veikt, izmantojot šādus parametrus:

 • paziņojuma veids;
 • paziņojuma temats;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs / dzimšanas datums / dzimšanas gads;
 • beigu datums;
 • domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta;
 • lietas numurs, ko piešķīrusi rajona tiesa.

Papildus citiem meklēšanas kritērijiem Oficiālā izdevuma maksas datubāzē var veikt neierobežotu meklēšanu, izmantojot atslēgvārdus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Paziņojumu reģistrs: 2004. gada 1. aprīlis

Oficiālais izdevums: kopš 2011. gada

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus pa e-pastu, ja ir atbilsme kritērijiem?

Paziņojumu reģistrs: nē, tas nav iespējams.

Oficiālais izdevums: meklējumus var saglabāt un paziņojumus var saņemt pa e-pastu, ja izmanto maksas datubāzi.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Skotija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiāli paziņojumi sabiedrībai tiek ievietoti Edinburgas vēstnesī (Saite atveras jaunā logāEdinburgh Gazette), Apvienotās Karalistes “Valsts vēstneša” Skotijas reģionālajā versijā.

Lapa atjaunināta: 27/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.