Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Fuq liema sit/i web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-avviżi uffiċjali jiġu ppublikati fuq is-sit https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx

Liema avviżi huma ppubblikati?

L-avviżi ppublikati huma s-segwenti:

  • Notifikazzjonijiet tal-Gvern
  • Notifikazzjonijiet pubbliċi
  • Notifikazzjonijiet tas-saħħa
  • Avviżi tal-Pulizija
  • Avviżi lill-baħħara
  • Skemi ta' akkomodazzjoni soċjali
  • Avviżi tal-Bank Ċentrali
  • Notifikazzjonijiet ta' riżultati ta' eżamijiet
  • Avviżi tal-Qorti
  • Avviżi tal-Kunsilli Lokali

Mil-liema organizzazzjoni/jiet jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-avviżi uffiċjali jiġu ppublikati mill-Ministeri, entitajiet pubbliċi, mill-Qrati tal-Ġustizzja u mill-Kunsilli Lokali

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali huwa bla ħlas

X’tipi ta’ tiftixiet jistgħu jsiru?

Free text

Mil-liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

L-avviżi uffiċjali ilhom disponibbli fil-format elettroniku minn Ġunju 2003

It-tiftixiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Dan is-servizz m'huwiex disponibbli

L-aħħar aġġornament: 07/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.