Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Publicatie van officiële bekendmakingen

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Op de website http://www.justiz.gv.at/ worden de volgende bekendmakingen gepubliceerd:

 • verslagen,
 • rapporten van deskundigen,
 • adviezen,
 • evaluaties,
 • circulaires,
 • richtsnoeren,
 • teksten ten behoeve van consultatie,
 • wetten,
 • statistische gegevens,
 • handboeken,
 • vacatures,
 • bekendmaking van benoemingen.

Op de website http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – “Edictsdossier”) worden de volgende bekendmakingen gepubliceerd:

 • insolventieprocedures (faillissementen, reorganisaties, schuldsanering),
 • verkoop en huur in insolventieprocedures,
 • veilingen krachtens rechterlijk bevel:
 • onroerende zaken,
 • roerende zaken,
 • door de rechter benoemde curatoren,
 • vrijwillige veilingen,
 • besluiten en mededelingen in strafrechtelijke procedures:
 • mededelingen van strafrechters,
 • strafrechtelijke ontnemingsprocedures,
 • kennisgevingen in strafrechtelijke procedures,
 • beëindiging van onderzoeken,
 • openbare kennisgevingen:
 • door de rechter benoemde bewindvoerders en betekening door middel van openbare mededeling,
 • intrekking van effecten,
 • overlijdensakten/bewijs van doodsoorzaak,
 • besluiten in nalatenschapsprocedures,
 • besluiten op grond van de Wet bewaring en beslaglegging (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
 • benoeming als vertegenwoordiger van bewoners op grond van artikel 8 van de Verpleeghuiswet (Heimaufenthaltsgesetz),
 • benoeming als belangenbehartiger voor patiënten op grond van artikel 13 van de Wet gedwongen opname (Unterbringungsgesetz),
 • betekening aan rechtspersonen door middel van openbare kennisgeving,
 • betekening door middel van openbare kennisgeving door een rechtbank voor handelszaken (Firmenbuchgerichte),
 • mededelingen door een rechtbank voor handelszaken,
 • uitspraken van een kadasterrechtbank (Grundbuchsgerichte),
 • uitspraken van de kartelrechtbank (Kartellgericht),
 • bekendmakingen van justitie (Kundmachungen der Justiz),
 • bekendmakingen van vennootschappen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Het federaal ministerie van Justitie (Bundesministerium für Justiz);

rechterlijke instanties, officieren van justitie, advocaten en notarissen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De website van het ministerie van Justitie (http://www.justiz.gv.at/) biedt een eenvoudige zoekfunctie waarmee naar woorden kan worden gezocht in alle documenten op de website.

Alle soorten bekendmakingen op de website Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) zijn op woorden te doorzoeken. Daarnaast kunnen gebruikers voor bepaalde soorten bekendmakingen op dossiernummer zoeken. Voor veilingen kan ook worden gezocht op het soort pand. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zoekopdrachten, gezien het brede scala van zoekfuncties dat beschikbaar is voor de verschillende soorten mededelingen.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De website van het ministerie van Justitie (http://www.justiz.gv.at/) en de website Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) zijn sinds 2000 online.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

De bekendmakingen op de website Ediktsdatei zijn kosteloos beschikbaar en kunnen ook als HTML-bestanden worden verwerkt (er is geen kopieerbeveiliging). Er kan ook een licentie worden aangeschaft op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). De gegevens zijn momenteel echter niet beschikbaar als open data.

De publicaties op http://www.justiz.gv.at/ hebben meestal betrekking op bestaande documenten in pdf-formaat. In zeldzame gevallen is het document ook in MS Word beschikbaar. Alle publicaties worden als gratis toegankelijke HTML-pagina’s weergegeven in het kader van het WCMS (Web Content Management System). De documenten kunnen op de HTML-pagina’s als bijlage worden gedownload.

Laatste update: 30/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.