Publicatie van officiële bekendmakingen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant van de Republiek Kroatië en op het elektronische mededelingenbord van het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Staatscourant van de Republiek Kroatië)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië)

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Aankondigingen in het kader van overheidsopdrachten, elektronische veilingen, concessies, vergelijkende onderzoeken, vacatures, kennisgevingen over vennootschappen, mededelingen van kamers, beslissingen over het inleiden van (verkorte) faillissementsprocedures, beslissingen over handelingsonbekwaamheid, liquidaties, openbare bekendmakingen van rechters en notarissen, inschrijvingen in een gerechtelijk register enz. worden gepubliceerd op het elektronische mededelingenbord.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

  • Narodne novine d.d. (Staatscourant van de Republiek Kroatië);
  • Op het elektronische mededelingenbord van het ministerie van Justitie zijn ook diverse beslissingen te vinden van rechtbanken en andere bevoegde instanties in faillissementsprocedures (beslissingen over het inleiden van een faillissementsprocedure, oproep om op de zitting te verschijnen). Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het IT-systeem dat nodig is om het elektronische mededelingenbord te laten werken.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja. De toegang is gratis.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De websites van de Staatscourant van de Republiek Kroatië kunnen worden doorzocht aan de hand van een zoekterm, datum van de bekendmaking, soort bekendmaking of het specifieke terrein waarop de bekendmaking betrekking heeft (bijv. wisselkoers).

Het elektronische mededelingenbord kan worden doorzocht aan de hand van een dossierkenmerk, een documentnaam, het onderwerp waarop de bekendmaking betrekking heeft of een PIN.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Er worden sinds januari 2014 bekendmakingen in elektronische vorm gepubliceerd op de website van de Staatscourant van de Republiek Kroatië.

De softwareapplicatie voor het elektronische mededelingenbord is op 1 november 2014 geïnstalleerd, d.w.z. in gebruik genomen.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

De Staatscourant van de Republiek Kroatië heeft een berichtensysteem voor de openbare aankondiging van overheidsopdrachten (elektronische tool voor de aankondiging van overheidsopdrachten) – de berichten worden verstuurd naar het e-mailadres of een gepersonaliseerde mailbox van de eindgebruiker.

Er is geen berichtensysteem ontwikkeld voor bekendmakingen die worden gepubliceerd op het elektronische mededelingenbord. Uitzonderingen zijn de Belastingdienst (Porezna uprava) en het Financieel Agentschap (Financijska agencija; FINA), waarvoor het ministerie van Justitie een webservice heeft opgezet waarmee die instanties dagelijks meerdere malen gegevens kunnen downloaden vanuit het elektronische mededelingenbord.

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Laatste update: 14/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.