Publicatie van officiële bekendmakingen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd in een papieren, rechtsgeldige versie, en op internet in een versie die gratis toegankelijk is viahttp://www.mof.gov.cy/gpo

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De volgende bekendmakingen worden gepubliceerd: vacatures in de publieke sector; openbare aanbestedingen; mededelingen inzake onteigening en vordering; benoemingen, bevorderingen en de bekrachtiging en intrekking van benoemingen; pensionering; benoemingen van plaatsvervangende ambtsdragers; aftredens; benoemingen van ministers; overlijdensberichten; aantreden, vertrek en plaatsvervanging van de president van de Republiek Cyprus; benoemingen door de president van de Republiek Cyprus; besluiten van de ministerraad en het parlement; (initiatief)wetsvoorstellen; internationale overeenkomsten; organogrammen van ministeries en bekendmakingen die wettelijk verplicht zijn, bijv. op grond van de Vennootschapswet.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

  • De staat,
  • semioverheidsorganisaties,
  • lokale overheden,
  • personen (advocaten) op basis van de bepalingen van de Vennootschapswet.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De volledige inhoud van alles wat is gepubliceerd in de Staatscourant van Cyprus (Epísimi Efimerída) kan worden doorzocht.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Vanaf 10 december 2004.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn kosteloos beschikbaar als open data op de website van de Staatsdrukkerij (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.