Publicatie van officiële bekendmakingen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Belangrijke openbare bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van Ametlikud Teadaanded, het officiële publicatieblad. In sommige gevallen schrijft de wet voor dat bekendmakingen ook in kranten moeten worden gepubliceerd.

Het officiële publicatieblad Ametlikud Teadaanded is sinds 1 juli 2003 alleen nog in elektronische vorm beschikbaar. Het is ook een gegevensbank die onderdeel uitmaakt van het Staatsinformatiesysteem. Ametlikud Teadaanded is kosteloos beschikbaar via https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Kennisgevingen, uitnodigingen en bekendmakingen die moeten worden gepubliceerd op grond van de wet of krachtens een verordening van de regering van de republiek of een ministeriële verordening.

In Ametlikud Teadaanded worden twee soorten bekendmakingen gepubliceerd:

  1. bekendmakingen die zijn bedoeld om een bepaalde persoon te informeren en die om privacyredenen niet moeten kunnen worden hergebruikt. Bekendmakingen van dit type worden gedurende een bepaalde termijn in Ametlikud Teadaanded gepubliceerd en zijn daarna slechts beperkt toegankelijk. Eisen op het gebied van hergebruik zijn niet van toepassing op dit soort bekendmakingen;
  2. bekendmakingen die zijn bedoeld als algemene kennisgeving en die moeten kunnen worden hergebruikt in een machinaal leesbaar formaat.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

In Ametlikud Teadaanded worden bekendmakingen gepubliceerd die nodig zijn voor het goede functioneren van de nationale en lokale overheden en vertegenwoordigers van vrije beroepen (bijv. notarissen en gerechtsdeurwaarders). Ook verschijnen er bekendmakingen in van private rechtspersonen die moeten worden gepubliceerd op grond van de wet en om redenen van algemeen belang, d.w.z. bekendmakingen die zijn bedoeld om het grote publiek te informeren (bijv. over de splitsing en ontbinding van vennootschappen).

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

De toegang tot alle bekendmakingen die worden gepubliceerd in Ametlikud Teadaanded is gratis.

Voor de publicatie van een bekendmaking in het belang van een privépersoon, bijv. een kennisgeving van het verlies van een document, is een vergoeding aan de overheid verschuldigd.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Gepubliceerde bekendmakingen kunnen worden gezocht op soort, titel, publicerende organisatie en onderwerp of door tekst in te voeren in een zoekveld.

Via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen" (Minu Ametlikud Teadaanded) kunnen gebruikers zich registreren om per e-mail diverse soorten bekendmakingen te ontvangen en gearchiveerde bekendmakingen te bekijken die over hen zijn gepubliceerd maar niet langer worden weergegeven. Een bekendmaking die bedoeld is voor een bepaalde persoon wordt gearchiveerd en niet langer weergegeven zodra het doel van de bekendmaking is bereikt. Dit soort bekendmakingen wordt ook niet langer weergegeven als de betreffende persoon de ontvangst van de bekendmaking via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen" heeft bevestigd met behulp van een identiteitsbewijs.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

1 juli 2003. De website van Ametlikud Teadaanded bevat ook bekendmakingen die eerder op papier zijn gepubliceerd en bedoeld zijn om het grote publiek te informeren.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Een gebruiker kan zich registreren om alle bekendmakingen per e-mail te ontvangen en zoekopdrachten op te slaan via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen". Om gebruik te kunnen maken van "Mijn Officiële Bekendmakingen" moet een gebruiker zich identificeren met een (mobiel) identiteitsbewijs. Via "Mijn Officiële Bekendmakingen" kunnen gebruikers gearchiveerde bekendmakingen bekijken die in Ametlikud Teadaanded over hen zijn gepubliceerd en kunnen zij zien wie deze archiveerde bekendmakingen over hen nog meer heeft gelezen.

Ook is het mogelijk om aan de hand van URI's (uniform resource identifiers) naar bekendmakingen in Ametlikud Teadaanded te zoeken en deze op te vragen. Hoe uniek een URI is, hangt af van het aantal URI-componenten dat wordt gebruikt. Een URI kan worden gebruikt om een of meer gepubliceerde bekendmakingen te openen in HTML-formaat, wat vergelijkbaar is met een zoekresultaat, of om deze te openen als een XML- or XML-RDF-bestand.

Met behulp van de URI van een bekendmaking is het mogelijk om openbaar beschikbare mededelingen te openen die niet bedoeld zijn om bekend te worden gemaakt aan een bepaalde persoon en die nog worden weergegeven.

Om gebruik te kunnen maken van een URI, moet een internetadres worden aangemaakt dat overeenkomt met de publicatiegegevens van de bekendmaking waar de gebruiker naar op zoek is.

Uitgebreidere instructies voor zoekopdrachten op basis van URI's zijn te vinden op https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Mededelingen die niet bedoeld zijn om bekend te worden gemaakt aan bepaalde natuurlijke personen maar om het grote publiek te informeren, zijn beschikbaar als open data. Bekendmakingen die niet langer worden weergegeven en zijn gearchiveerd, zijn niet beschikbaar als open data.

Open data kunnen in realtime als URI's worden gedownload. Hoe uniek een URI is, hangt af van het aantal URI-componenten dat wordt gebruikt. Een URI kan worden gebruikt om een of meer gepubliceerde bekendmakingen te openen in HTML-formaat, wat vergelijkbaar is met een zoekresultaat, of om deze te openen als een XML- or XML-RDF-bestand. Om gebruik te kunnen maken van een URI, moet een internetadres worden aangemaakt dat overeenkomt met de publicatiegegevens van de bekendmaking waar de gebruiker naar op zoek is.

Laatste update: 14/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.