Publicatie van officiële bekendmakingen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Op welke website(s) worden officiële mededelingen gepubliceerd?

Kuulutusrekisteri (mededelingenregister)

Virallinen lehti (Staatscourant)

Welke soorten mededelingen worden gepubliceerd?

In het register van bekendmakingen wordt actuele informatie gepubliceerd over bekendmakingen naar aanleiding van beslissingen van rechters of overheidsinstanties met betrekking tot:

 1. officiële oproeping meegedeeld door een districtsrechtbank;
 2. fusies van stichtingen meegedeeld door een districtsrechtbank;
 3. fusies, splitsingen of verdelingen van het kapitaal van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of andere maatregelen of besluiten als bedoeld in de wetgeving inzake verenigingen en stichtingen die in de Staatscourant bekend moeten worden gemaakt; of
 4. bekendmakingen van gerechtsdeurwaarders.

In de Staatscourant worden de kennisgevingen, bekendmakingen en overige documenten gepubliceerd die op grond van een wet, besluit of een andere door een lagere rechter genomen beslissing in de Staatscourant moeten worden gepubliceerd.

Van welke organisatie(s) worden mededelingen gepubliceerd?

In het register van bekendmakingen worden de kennisgevingen van districtsrechtbanken, uitvoeringsinstanties en het Finse handelsregister (PRH) gepubliceerd.

Kennisgevingen van de districtsrechtbanken in het register van bekendmakingen:

 • officiële oproeping voor schuldeisers;
 • fusies van stichtingen.

Kennisgevingen van uitvoeringsinstanties in het register van bekendmakingen:

 • totstandkoming van schuldeisersakkoorden;
 • bespreking van de verdeling van goederen;
 • correspondentie met schuldeisers.

Kennisgevingen van het Finse handelsregister (PRH) in het register van bekendmakingen:

 • verplaatsing van het hoofdkantoor van een kleine onderneming;
 • splitsingen;
 • officiële oproeping in liquidatieprocedures;
 • officiële oproeping voor schuldeisers van stichtingen bij liquidatie;
 • vermindering van het aanvangskapitaal;
 • fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap;
 • kennisgeving aan houders van bijzondere rechten;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende stichting;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende entiteit;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende entiteit bij een splitsing;
 • overdracht van een onderneming of een deel daarvan;
 • intrekking van de vergunning van een kredietinstelling;
 • omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap;
 • kapitaalvermindering;
 • omzetting van een coöperatie in een besloten vennootschap;
 • verwijdering van een coöperatie uit het handelsregister;
 • intrekking van de vergunning van een coöperatieve bank;
 • inleiding van een liquidatieprocedure of opdracht tot verwijdering uit het register;
 • vermindering van het investeringskapitaal;
 • fusie;
 • wijziging van de regels of vrijstelling van een bepaling;
 • verdeling van vrij kapitaal;
 • vermindering van het reservefonds;
 • verdeling van de winst;
 • aanvraag om de ontbinding van een vereniging te gelasten;
 • wijziging van de statuten of vrijstelling van een bepaling;
 • vermindering van de agiorekening;
 • aanvraag om de liquidatie van een onderneming of de verwijdering ervan uit het register te gelasten;
 • wijziging van bedrijfsvorm.

Daarnaast worden in de Staatscourant de kennisgevingen, bekendmakingen en overige documenten gepubliceerd van een aantal andere organisaties.

Is de toegang tot de officiële mededelingen kosteloos?

Register van bekendmakingen: ja

Staatscourant: de pdf-versies zijn sinds 2011 kosteloos toegankelijk. Er is een vergoeding verschuldigd voor de diensten van Credita’sVirallinen.fi.

Eén gebruiker, prijs per licentie: 200 EUR per jaar; twee tot vijf gebruikers, prijs per licentie: 145 EUR per jaar; meer dan vijf gebruikers, prijs per licentie: 124 EUR per jaar.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De informatie in het register van bekendmakingen kan worden doorzocht op basis van de volgende parameters:

soort bekendmaking;

onderwerp van de bekendmaking;

bedrijfs-ID / geboortedatum / geboortejaar;

vervaldatum;

woonplaats;

zaaknummer rechtbank.

Naast de andere zoekcriteria is de betaalversie van de gegevensbank van de Staatscourant onbeperkt te doorzoeken met behulp van zoektermen.

Vanaf wanneer waren de officiële mededelingen beschikbaar in elektronische vorm?

Register van bekendmakingen: 1 april 2004

Staatscourant: sinds 2011

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Register van bekendmakingen: nee, dit is niet mogelijk.

Staatscourant: in de betaalversie van de gegevensbank kunnen zoekopdrachten worden opgeslagen en kunnen gebruikers berichten ontvangen via e-mail.

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.