Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Publicatie van officiële bekendmakingen

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Aangezien Duitsland een federale staat is, publiceren de deelstaten (Länder) hun eigen officiële bekendmakingen. Zij hebben daarvoor hun eigen websites ontwikkeld. De links naar een aantal van die websites zijn te vinden op het Justitieportaal van de Bondsregering en de deelstaten (Justizportal des Bundes und der Länder). De onderstaande informatie betreft alleen de publicaties van de Bondsregering.

Publicatie Reikwijdte van de publicatie
Bondsblad (Bundesgesetzblatt) Slechts een elektronische kopie van de officiële papieren versie
Bondscourant (Bundesanzeiger)

Ambtelijke rubriek; gerechtelijke rubriek
(alleen in elektronische vorm)

Bondsbelastingblad (Bundessteuerblatt) Zowel op papier als elektronisch
Gezamenlijk ministerieel blad (Gemeinsames Ministerialblatt) Zowel op papier als elektronisch
Verkeersblad (Verkehrsblatt) Zowel op papier als elektronisch

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Publicatie Soorten bekendmakingen
Bondsblad Wetten, internationale verdragen, verordeningen, mededelingen, gerechtelijke bevelen, kennisgevingen en bepaalde uitspraken van het Constitutioneel Gerechtshof (Bundesverfassungsgericht)
Bondscourant Verordeningen, andere officiële bekendmakingen, aanbestedingen, richtsnoeren en gerechtelijke mededelingen. Tot de gerechtelijke mededelingen behoren publicaties over het register voor de procesvoering op grond van de Wet invoering proefprocessen beleggers (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), openbare kennisgevingen, strafzaken, dagvaardingen van personen en verzoeken om documenten, royementsbesluiten, de intrekking van effecten en andere besluiten, dagvaardingen van derden, faillissementen, insolventieprocedures en het register van anonieme en pseudonieme werken.
Bondsbelastingblad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Gezamenlijk ministerieel blad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Verkeersblad Ambtelijke bepalingen over verkeer, oproepen in verband met ontbrekende eigendoms- en registratiedocumenten van voertuigen

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Publicatie Publicerende organisatie
Bondsblad Federale instanties
Bondscourant Federale en deelstaatinstanties, rechterlijke instanties en officieren van justitie
Bondsbelastingblad Het federale ministerie van Financiën en de hoogste belastinginstanties in de deelstaten
Gezamenlijk ministerieel blad Alle federale ministeries die op de voorpagina worden vermeld
Verkeersblad Alle federale ministeries, toezichthouders in de deelstaten

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Publicatie Gratis toegankelijk
Bondsblad Ja (alleen lezen)
Bondscourant Ja
Bondsbelastingblad Gedeeltelijk (de meest actuele en oudere publicaties niet)
Gezamenlijk ministerieel blad Alleen de inhoudsopgaven
Verkeersblad Alleen de titels van officiële bekendmakingen (toegang tot de inhoud tegen vergoeding)

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Publicatie Soorten zoekopdrachten
Bondsblad

Kosteloos: niet beschikbaar

Tegen vergoeding:
zoeken met behulp van vrije tekstvelden, zoeken op verwijzing, kopjes, afkorting, publicatiedatum, jaar van bekendmaking en deel

Bondscourant Zoekterm, deel, publicatiedatum, soort publicatie, publicerende organisatie/rechtbank (ambtelijke en gerechtelijke rubriek); kenmerk, titel (ambtelijke rubriek); dossiernummer (gerechtelijke rubriek)
Bondsbelastingblad Soort belasting, soort document, volgorde van bepalingen, datum, dossiernummer, documentnummer, deelstaat, onderwerp/grondbeginsel, kenmerk
Gezamenlijk ministerieel blad Editie, paginanummer, jaar en met behulp van vrije tekstvelden
Verkeersblad Gebied, titel, zoektermen, datum, nummer verordening

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Publicatie Beschikbaarheidsdatum
Bondsblad

De elektronische versie van Deel 1 van het Bondsblad is sinds 1998 beschikbaar naast de gedrukte versie. De elektronische versie van Deel 2 van het Bondsblad is sinds 1999 beschikbaar naast de gedrukte versie.

Alle gepubliceerde edities vanaf 23 mei 1949 zijn doorzoekbaar.

Bondscourant

Bepaalde publicaties vanaf 30 augustus 2002.
Alle publicaties sinds 1 april 2012.

Bondsbelastingblad Gepubliceerde edities vanaf 1992 zijn doorzoekbaar.
Gezamenlijk ministerieel blad Gepubliceerde edities vanaf 1950 zijn doorzoekbaar.
Verkeersblad Gepubliceerde edities vanaf 1947 zijn doorzoekbaar.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Publicatie Automatische zoekfunctie Open data
Bondsblad Nee Nee
Bondscourant Alleen als betaalde informatiedienst Nee
Bondsbelastingblad Nee Nee
Gezamenlijk ministerieel blad Nee, alleen de publicatiedatum van de eerstvolgende uitgave Nee
Verkeersblad Nee Nee
Laatste update: 29/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.