Publicatie van officiële bekendmakingen

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Aangezien de Bondsrepubliek Duitsland een federale staat is, publiceren de deelstaten (Länder) hun eigen officiële bekendmakingen. Zij hebben daarvoor hun eigen websites ontwikkeld. Links naar een aantal daarvan zijn te vinden op het Justitieportaal van de federale overheid en de deelstaten (Justizportal des Bundes und der Länder). De onderstaande informatie betreft alleen de publicaties van de federale overheid:

Publicatie Reikwijdte van de publicatie
Bondsblad (Bundesgesetzblatt) Slechts een elektronische kopie van de officiële papieren versie
Bondscourant (Bundesanzeiger)

Ambtelijke rubriek; gerechtelijke rubriek
(alleen in elektronische vorm)

Bondsbelastingblad (Bundessteuerblatt) Zowel op papier als elektronisch
Gezamenlijk ministerieel blad (Gemeinsames Ministerialblatt) Zowel op papier als elektronisch
Verkeersblad (Verkehrsblatt) Zowel op papier als elektronisch
Website van het federale ministerie van Financiën (Bundesministerium der Finanzen) Alleen in elektronische vorm. Gedrukte versies van de officiële handboeken zijn in de handel verkrijgbaar; het ministerie biedt ze zelf niet in deze vorm aan.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Publicatie Soorten bekendmakingen
Bondsblad Wetten, internationale verdragen, verordeningen, mededelingen, gerechtelijke bevelen, kennisgevingen en bepaalde uitspraken van het Constitutioneel Gerechtshof (Bundesverfassungsgericht)
Bondscourant Verordeningen, andere officiële bekendmakingen, aanbestedingen, richtsnoeren en gerechtelijke mededelingen. Tot de gerechtelijke mededelingen behoren publicaties over het register voor de procesvoering op grond van de Wet invoering proefprocessen beleggers (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), openbare kennisgevingen, strafzaken, dagvaardingen van personen en verzoeken om documenten, royementsbesluiten, de intrekking van effecten en andere besluiten, dagvaardingen van derden, faillissementen, insolventieprocedures en het register van anonieme en pseudonieme werken.
Bondsbelastingblad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Gezamenlijk ministerieel blad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Verkeersblad Ambtelijke bepalingen over verkeer, oproepen in verband met ontbrekende eigendoms- en registratiedocumenten van voertuigen
Website van het federale ministerie van Financiën Officiële handboeken: overzicht van alle officiële handboeken van het federale ministerie van Financiën in digitale vorm. De online-versie van de officiële handboeken biedt snel toegang tot wetten, verordeningen, richtlijnen en aantekeningen betreffende de aangegeven aanslagperioden.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Publicatie Publicerende organisatie
Bondsblad Federale instanties
Bondscourant Federale en deelstaatinstanties, rechterlijke instanties en officieren van justitie
Bondsbelastingblad Het federale ministerie van Financiën en de hoogste belastinginstanties in de deelstaten
Gezamenlijk ministerieel blad Alle federale ministeries die op de voorpagina worden vermeld
Verkeersblad Alle federale ministeries, instanties van de deelstaten die verantwoordelijk zijn voor de voertuigregistratie
Website van het federale ministerie van Financiën Federaal ministerie van Financiën

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Publicatie Gratis toegankelijk
Bondsblad Ja (alleen lezen)
Bondscourant Ja
Bondsbelastingblad Gedeeltelijk (de meest actuele en oudere publicaties niet)
Gezamenlijk ministerieel blad Alleen de inhoudsopgaven
Verkeersblad Alleen de titels van officiële bekendmakingen (toegang tot de inhoud tegen vergoeding)
Website van het federale ministerie van Financiën Digitale publicaties: ja. Gedrukte versies van de officiële handboeken zijn in de handel verkrijgbaar; het ministerie biedt ze zelf niet in deze vorm aan.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Publicatie Soorten zoekopdrachten
Bondsblad

Kosteloos: niet beschikbaar

Tegen vergoeding:

zoeken met behulp van vrije tekstvelden, zoeken op verwijzing, kopjes, paragraafnummer, publicatiedatum, jaar van bekendmaking en deel


Bondscourant Zoekterm, deel, publicatieperiode, soort publicatie, publicerende organisatie/rechtbank (ambtelijke en gerechtelijke rubriek); kenmerk, titel (ambtelijke rubriek); dossiernummer (gerechtelijke rubriek)
Bondsbelastingblad Soort belasting, soort document, volgorde van bepalingen, datum, dossiernummer, documentnummer, deelstaat, onderwerp/grondbeginsel, kenmerk
Gezamenlijk ministerieel blad Editie, paginanummer, jaar en met behulp van vrije tekstvelden
Verkeersblad Gebied, titel, zoektermen, datum, nummer verordening
Website van het federale ministerie van Financiën Zoeken in de volledige tekst en aanklikbare inhoudsopgave

Vanaf wanneer waren de officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Publicatie Beschikbaarheidsdatum
Bondsblad

De elektronische versie van Deel 1 van het Bondsblad is sinds 1998 beschikbaar naast de gedrukte versie. De elektronische versie van Deel 2 van het Bondsblad is sinds 1999 beschikbaar naast de gedrukte versie.

Alle gepubliceerde edities vanaf 23.5.1949 zijn doorzoekbaar.

Bondscourant

Bepaalde publicaties vanaf 30.8.2002.
Alle publicaties sinds 1.4.2012.

Bondsbelastingblad Gepubliceerde edities vanaf 1992 zijn doorzoekbaar.
Gezamenlijk ministerieel blad Gepubliceerde edities vanaf 1950 zijn doorzoekbaar.
Verkeersblad Gepubliceerde edities vanaf 1947 zijn doorzoekbaar.
Website van het federale ministerie van Financiën

Handboek inkomstenbelasting: elektronisch sinds 2017
Handboek loonbelasting: elektronisch sinds 2018
Handboek vennootschapsbelasting: elektronisch sinds 2018
Handboek bedrijfsbelasting: elektronisch sinds 2018
Handboek omzetbelasting: elektronisch sinds 2019
Handboek algemene belastingwet: elektronisch sinds 2020

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Publicatie Automatische zoekfunctie Open data
Bondsblad Nee Nee
Bondscourant Alleen als betaalde informatiedienst Nee
Bondsbelastingblad Nee Nee
Gezamenlijk ministerieel blad Nee, alleen de publicatiedatum van de eerstvolgende uitgave Nee
Verkeersblad Nee Nee
Website van het federale ministerie van Financiën Nee
Laatste update: 15/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.