Publicatie van officiële bekendmakingen

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Nationale Drukkerij (Ethnikó Typografeío)

“Transparantie” (Diávgeia)

Hooggerechtshof (Áreios Págos)

Raad van State (Symvoúlio tis Epikrateías)

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Nationale Drukkerij: de publicatie in de Staatscourant wordt geregeld in artikel 7 van Wet 3469/2006, zoals van kracht.

Transparantie: de wetten, presidentiële besluiten en handelingen die op het internet moeten worden gepubliceerd, zijn vermeld in artikel 2 van Wet 3861/2010, zoals van kracht.

Hooggerechtshof: civiele en strafrechtelijke uitspraken van 2007 of later, zijn online doorzoekbaar.

Raad van State: bestuursrechtelijke uitspraken zijn online doorzoekbaar.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Nationale Drukkerij: (publicatie in de Staatscourant) bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie, op verzoek van een overheidsinstantie of een instantie die behoort tot de overheid in bredere zin.

Transparantie: de bekendmakingen als bedoeld in artikel 2 van Wet 3861/2010 worden zonder vertraging gepubliceerd op internet door de bekendmakende instantie.

Hooggerechtshof: bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie.

Raad van State: bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

JA.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Er kan worden gezocht op termen, trefwoorden of zinsdelen, registratienummer, nummer van desbetreffende rechterlijke uitspraak, uitgavenummer, thema, categorie, soort, instantie of datum.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Nationale Drukkerij: 1997

Transparantie: 2010

Hooggerechtshof: 2007

Raad van State: 2016

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Ja.
Elke instantie is verantwoordelijk voor de werking en inhoud van de gegevensbank voor officiële bekendmakingen die zij beheert. De betreffende instanties bewaren de opgeslagen gegevens en/of de technische informatie daarover dan ook in hun interne gegevensbanken.

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.