Publicatie van officiële bekendmakingen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

In Letland worden officiële bekendmakingen gepubliceerd in Latvijas Vēstnesis, de Staatscourant van de Republiek Letland.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De volgende categorieën bekendmakingen worden in de Staatscourant gepubliceerd:

 • activiteitenverslagen,
 • veilingen,
 • rechterlijke uitspraken,
 • proefschriften,
 • informatie over erfenissen,
 • informatie over privatiseringen,
 • informatie uit het handelsregister,
 • informatie uit het ondernemingsregister,
 • informatie uit het register van Europese Economische Samenwerkingsverbanden,
 • informatie uit het register van politieke partijen,
 • informatie over vergelijkende onderzoeken voor functies,
 • huwelijksvermogensregimes,
 • kennisgevingen inzake ruimtelijke ordening,
 • kennisgevingen aan schuldeisers,
 • kennisgevingen inzake de nakoming van verplichtingen,
 • kennisgevingen aan aandeelhouders en vennoten,
 • intrekking van bevoegdheden,
 • staatskas,
 • dagvaardingen,
 • opdrachten voor leveringen en werken,
 • intrekking van documenten en officiële stempels,
 • overige mededelingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

In de Staatscourant worden officiële bekendmakingen gepubliceerd die worden aangeleverd door overheden en instanties of door personen (inschrijvingen in openbare registers, kennisgevingen, mededelingen of informatie van overheidsinstanties en hun functionarissen alsmede van personen) wanneer de officiële publicatie van dergelijke bekendmakingen bij wet is voorgeschreven.
Overzicht van wet- en regelgeving op grond waarvan officiële publicatie is voorgeschreven.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Er kan worden gezocht door tekst in te voeren in een zoekveld.
De resultaten kunnen worden gefilterd op basis van publicatiejaar en het soort bekendmaking.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Op de website van de Staatscourant https://www.vestnesis.lv is de elektronische versie van alle uitgaven van de Staatscourant beschikbaar vanaf de eerste datum waarop deze werd gepubliceerd, namelijk 25 februari 1993.
Voor documenten die tot 1 juli 2012 zijn verschenen, geldt de papieren versie van de Staatscourant als de officiële bekendmaking.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Nee, maar officiële bekendmakingen zijn wel beschikbaar in het kader van het hergebruik van informatie. Lees meer over het hergebruik van in de Staatscourant gepubliceerde informatie.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.