Publicatie van officiële bekendmakingen

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd in de diverse publicatiebladen voor de verschillende niveaus die samen de Spaanse overheid vormen: de centrale, regionale en lokale overheden.

Alle publicatiebladen verschijnen in een officiële, authentieke versie die digitaal wordt gepubliceerd en bieden gegevensbankdiensten voor het zoeken naar gepubliceerde bekendmakingen.

De websites zijn:

Staatscourant: https://www.boe.es

De 17 autonome regio's en 2 autonome steden: alle websites zijn toegankelijke via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Lokale overheden (provinciale publicatiebladen): alle websites zijn toegankelijke via https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

  • Bestuursrechtelijke handelingen (personeelszaken, overheidsbesluiten, besluiten waarbij verschillende bestuursmaatregelen openbaar worden gemaakt);
  • kennisgevingen in verband met overheidsopdrachten;
  • bekendmakingen inzake niet-verrichte kennisgevingen;
  • bepaalde door de rechterlijke instanties gepubliceerde bekendmakingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Alle overheden, elk in hun eigen publicatieblad.

Rechterlijke instanties.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

  • Op tekst (waaronder op namen van personen);
  • op soort document;
  • op publicerende organisatie;
  • op datum van afkondiging;
  • op publicatiedatum;
  • op registratienummer.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De wet die de digitale publicatie van officiële publicatiebladen toestaat, is in 2007 aangenomen.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja, dit kan voor de Spaanse Staatscourant en voor de meeste publicatiebladen van de autonome regio's en steden. Deze functie is niet algemeen beschikbaar voor provinciale publicatiebladen.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Het beleid ten aanzien van open data verschilt per publicatieblad; een aantal publicatiebladen werkt met open data en verschijnt in xml-formaat.

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.