Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Austria

Autor treści:
Austria

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na stronie internetowej https://www.justiz.gv.at/ publikuje się następujące rodzaje obwieszczeń:

 • sprawozdania
 • opinie biegłych
 • opinie
 • oceny
 • okólniki
 • wytyczne
 • teksty do konsultacji
 • statuty
 • dane statystyczne
 • podręczniki
 • ogłoszenia o naborze
 • ogłoszenia o mianowaniu

Na stronie internetowej https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – baza danych obwieszczeń urzędowych) publikuje się następujące obwieszczenia:

 • obwieszczenia w postępowaniu w związku z niewypłacalnością (upadłość, restrukturyzacja, spłata zadłużenia)
 • obwieszczenia dotyczące europejskiego postępowania restrukturyzacyjnego
 • obwieszczenia dotyczące oczywistej niewypłacalności (offenkundige Zahlungsunfähigkeit)
 • obwieszczenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy (Verpachtung) w postępowaniu w związku z niewypłacalnością
 • obwieszczenia o licytacjach sądowych
 • obwieszczenia dotyczące nieruchomości
 • obwieszczenia dotyczące ruchomości
 • obwieszczenia dotyczące sprzedaży z wolnej ręki (freihändiger Verkauf) na podstawie § 268 ust. 2 kodeksu egzekucyjnego
 • obwieszczenia o ustanowieniu zarządu przymusowego ustanowionego przez sąd
 • obwieszczenia o licytacjach dobrowolnych (freiwillige Feilbietungen)
 • obwieszczenia o budynkach objętych zastawem bez przeniesienia posiadania wzniesionych na gruntach osób trzecich
 • ogłoszenia i obwieszczenia w postępowaniu karnym
 • obwieszczenia sądów orzekających w sprawach karnych
 • obwieszczenia w toku procedury odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw
 • zawiadomienia o doręczeniu pism sądowych w postępowaniach karnych
 • obwieszczenia o umorzeniu postępowania przygotowawczego
 • ogłoszenia i wywołania (Kundmachungen und Aufgebote)
 • obwieszczenia o powołaniu kuratora oraz obwieszczenia w celu skutecznego doręczenia pism (Ediktalzustellungen)
 • obwieszczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen)
 • orzeczenia o uznanie za zmarłego/przeprowadzenie dowodu na zgon (Todeserklärungen/Beweisführungen des Todes)
 • ogłoszenia w postępowaniach spadkowych
 • ogłoszenia wydawane zgodnie z ustawą o depozycie sądowym i zajęciu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • obwieszczenia o powołaniu przedstawicieli podopiecznych zgodnie z § 8 ustawy o pobycie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (Heimaufenthaltsgesetz)
 • obwieszczenia o powołaniu rzeczników praw pacjentów zgodnie z § 13 ustawy o przymusowej hospitalizacji (Unterbringungsgesetz)
 • pisma doręczane osobom prawnym przez publiczne ogłoszenie
 • pisma doręczane przez publiczne ogłoszenie przez sądy rejestrowe (Firmenbuchgerichte)
 • obwieszczenia sądów gospodarczych
 • ogłoszenia sądów wieczystoksięgowych (Grundbuchsgerichte)
 • orzeczenia sądów antymonopolowych (Kartellgerichte)
 • obwieszczenia wymiaru sprawiedliwości (Kundmachungen der Justiz)
 • informacje podawane do wiadomości publicznej przez przedsiębiorstwa

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikuje się obwieszczenia Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Bundesministerium für Justiz),

jak również sądów, prokuratorów, adwokatów i notariuszy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości (Homepage der Justiz można skorzystać z funkcji prostego wyszukiwania według słów kluczowych, umożliwiającej przeszukanie wszystkich dokumentów tam zamieszczonych.

Na portalu Ediktsdatei istnieje możliwość wyszukiwania według słów kluczowych we wszystkich kategoriach dokumentów. Ponadto w przypadku szeregu kategorii obwieszczeń użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według sygnatury. W przypadku licytacji dopuszcza się również możliwość wyszukiwania po jej przedmiocie. Są to tylko przykłady możliwości wyszukiwania, ponieważ dostępne są przeróżne opcje wyszukiwania w ramach poszczególnych kategorii.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Strona główna Ministerstwa Sprawiedliwości (Homepage der Justiz) oraz portal Ediktsdatei są dostępne od 2000 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia zamieszczane na portalu Ediktsdatei są udostępniane nieodpłatnie i mogą być następnie przetwarzane jako pliki HTML (nie są zabezpieczone przed kopiowaniem). Można również uzyskać licencję zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG) – link. Obecnie dane nie są jednak udostępniane w formacie otwartych danych.

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej https://www.justiz.gv.at/ dotyczą głównie istniejących dokumentów w formacie PDF. Niektóre dokumenty są publikowane w formacie MS Word, choć zdarza się to rzadko. Wszystkie obwieszczenia są udostępniane nieodpłatnie w postaci stron HTML, w ramach systemu WCMS (system zarządzania treściami internetowymi). Dokumenty udostępnia się do pobrania w postaci załączników zamieszczanych na stronach HTML.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.