Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Austria

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na stronie internetowej http://www.justiz.gv.at/ publikuje się następujące rodzaje obwieszczeń:

 • sprawozdania
 • opinie biegłych
 • opinie
 • oceny
 • okólniki
 • wytyczne
 • teksty do konsultacji
 • statuty
 • dane statystyczne
 • podręczniki
 • ogłoszenia o naborze
 • ogłoszenia o mianowaniu.

Na stronie internetowej http://www.edikte.justiz.gv.at/ ( Ediktsdatei – baza danych obwieszczeń urzędowych) publikuje się następujące obwieszczenia:

 • obwieszczenia w postępowaniu w związku z niewypłacalnością (upadłość, restrukturyzacja, spłata zadłużenia)
 • obwieszczenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy (Verpachtung) w postępowaniu w związku z niewypłacalnością
 • obwieszczenia o licytacjach sądowych
 • obwieszczenia dotyczące nieruchomości
 • obwieszczenia dotyczące ruchomości
 • obwieszczenia o ustanowieniu zarządu przymusowego ustanowionego przez sąd
 • obwieszczenia o licytacjach dobrowolnych (freiwillige Feilbietungen)
 • ogłoszenia i obwieszczenia w postępowaniu karnym
 • obwieszczenia sądów orzekających w sprawach karnych
 • obwieszczenia w toku procedury odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw
 • zawiadomienia o doręczeniu pism sądowych w postępowaniach karnych
 • obwieszczenia o umorzeniu postępowania przygotowawczego
 • ogłoszenia i wywołania (Kundmachungen und Aufgebote)
 • obwieszczenia o powołaniu kuratorów oraz o doręczeniu pism przez publiczne ogłoszenie
 • obwieszczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen)
 • orzeczenia o uznanie za zmarłego/przeprowadzenie dowodu na zgon (Todeserklärungen/Beweisführungen des Todes)
 • ogłoszenia w postępowaniach spadkowych
 • ogłoszenia wydawane zgodnie z ustawą o depozycie sądowym i zajęciu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • obwieszczenia o powołaniu przedstawicieli podopiecznych zgodnie z § 8 ustawy o pobycie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (Heimaufenthaltsgesetz)
 • obwieszczenia o powołaniu rzeczników praw pacjentów zgodnie z § 13 ustawy o leczeniu szpitalnym (Unterbringungsgesetz)
 • pisma doręczane osobom prawnym przez publiczne ogłoszenie
 • pisma doręczane przez publiczne ogłoszenie przez sądy rejestrowe (Firmenbuchgerichte)
 • obwieszczenia sądów gospodarczych
 • ogłoszenia sądów wieczystoksięgowych
 • orzeczenia sądów antymonopolowych
 • obwieszczenia wymiaru sprawiedliwości (Kundmachungen der Justiz)
 • informacje podawane do wiadomości publicznej przez przedsiębiorstwa.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikuje się obwieszczenia Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Bundesministerium für Justiz),

jak również sądów, prokuratorów, adwokatów i notariuszy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/) można skorzystać z funkcji prostego wyszukiwania według słów kluczowych umożliwiającej sprawdzenie wszystkich dokumentów zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Na stronie internetowej Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) istnieje możliwość wyszukiwania według słów kluczowych w przypadku wszystkich kategorii dokumentów. Ponadto w przypadku szeregu kategorii obwieszczeń użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według sygnatury. W przypadku licytacji dopuszcza się również możliwość wyszukiwania po jej przedmiocie. Powyższe rodzaje wyszukiwań należy traktować wyłącznie jako przykłady, ponieważ w ramach poszczególnych kategorii istnieje szerokie spektrum możliwości wyszukiwania.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/) oraz strona internetowa Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) działają od 2000 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej Ediktsdatei są udostępniane nieodpłatnie i mogą być następnie przetwarzane jako pliki HTML (nie są zabezpieczone przed kopiowaniem). Można również uzyskać licencję zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Obecnie dane nie są jednak udostępniane w formacie otwartych danych.

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej http://www.justiz.gv.at/ dotyczą głównie istniejących dokumentów w formacie PDF. Niektóre dokumenty są publikowane w formacie MS Word, choć zdarza się to rzadko. Wszystkie obwieszczenia są udostępniane nieodpłatnie w postaci stron HTML, w ramach systemu WCMS (system zarządzania treściami internetowymi). Dokumenty udostępnia się do pobrania w postaci załączników zamieszczanych na stronach HTML.

Ostatnia aktualizacja: 30/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.