Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Cypr

Autor treści:
Cypr

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Są one publikowane w formie drukowanej wywołującej skutki prawne oraz są udostępniane bezpłatnie w internecie http://www.mof.gov.cy/gpo

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikowane są następujące obwieszczenia: ogłoszenia o wolnych stanowiskach w sektorze publicznym, ogłoszenia o przetargach publicznych, informacje o wywłaszczeniach i przepadku mienia, ogłoszenia o powołaniu na stanowisko, awansach, potwierdzeniu i odwołaniu powołania na stanowisko, odejściu na emeryturę, powołaniu zastępców osób zajmujących określone stanowiska, złożeniu rezygnacji z pełnienia stanowiska, powoływaniu ministrów, informacje o zgonach, ogłoszenia o objęciu urzędu i zakończeniu sprawowania urzędu przez prezydenta oraz powołaniu zastępcy prezydenta, powołaniu prezydenta, rozstrzygnięcia Rady Ministrów i Parlamentu, akty rządowe oraz akty jednostek niepublicznych, umowy międzynarodowe, schematy organizacyjne ministerstw oraz obwieszczenia wymagane przez przepisy prawa, np. przez przepisy ustawy o spółkach.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

  • Organy państwowe
  • Podmioty o charakterze na poły publicznym
  • Organy lokalne
  • Osoby fizyczne (adwokaci) na podstawie przepisów ustawy o spółkach.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak

Jakie warianty wyszukiwania są dostępne?

Wszystkie treści, które zostały opublikowane w cypryjskim dzienniku urzędowym (Epísimi Efimerída).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Począwszy od 10 grudnia 2004 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia publiczne są dostępne jako dane publiczne na stronie Rządowego Urzędu Publikacji (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.