Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Czechy

Autor treści:
Czechy

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Aplikacja InfoDeska to elektroniczna tablica ogłoszeń Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Ważne obwieszczenia dotyczące postępowań sądowych.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, sądów, prokuratury.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

W pierwszej kolejności wyszukuje się podmiot, który wydał dokument (Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd, prokuratura).
Na tablicy ogłoszeń konkretnego sądu można następnie wyszukiwać dokumenty według tematu, daty publikacji lub numeru referencyjnego.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Aplikacja InfoDeska zawiera dokumenty opublikowane po 1 stycznia 2009 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak, w sekcji „Moje InfoDeska” można zapisać się do usługi powiadomień e-mail o nowych dokumentach.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe nie są dostępne nieodpłatnie jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.