Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Dania

Autor treści:
Dania

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym (Statstidende) i publikuje się je pod adresem https://statstidende.dk/.

Do dnia 14 października 2005 r. Dziennik Urzędowy (Statstidende) był również publikowany w wersji papierowej.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym (Statstidende) publikowane są określone obwieszczenia obowiązkowe wywołujące skutki prawne dla obywateli, przedsiębiorstw i organów, a także niektóre obwieszczenia nieobowiązkowe
. Publikacji podlegają m.in. obwieszczenia dotyczące spadków po osobach zmarłych (np. obwieszczenia dla wierzycieli), obwieszczenia dotyczące masy upadłości w postępowaniu upadłościowym (np. postanowienia o ogłoszeniu upadłości), obwieszczenia dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw, wezwania do stawienia się przed sądem i podobne pisma wzywające do stawienia się przed sądem, obwieszczenia dotyczące sprzedaży w drodze licytacji sądowej (Tvangsauktioner) oraz obwieszczenia dotyczące wyborów i referendów.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikacji podlegają obwieszczenia sądów, adwokatów (advokater), instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Dostęp zarówno do wyszukiwań jednorazowych, jak i stałych jest nieodpłatny (zob. poniżej).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany w formie elektronicznej od 2000 r. Od dnia 15 października 2005 r. Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany wyłącznie w formie elektronicznej.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Można utworzyć wyszukiwania stałe. Wariant ten nieodpłatny, choć skorzystanie z niego wymaga zarejestrowania się jako użytkownik.
Można również zaprenumerować aktualną wersję Dziennika Urzędowego (Statsidende) w formacie pdf. W takim przypadku w dni, w które Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany, prenumerator otrzyma wiadomość e-mail wraz z wydaniem Statsidende z danego dnia w formacie pdf.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Każdy może uzyskać dostęp do otwartych danych – w tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki REST na stronie internetowej https://statstidende.dk. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem usprawnień technicznych na portalu Statstidende. Prowadzi się także prace dotyczące dalszego świadczenia tej usługi.

Ostatnia aktualizacja: 20/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.