Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Grecja

Autor treści:
Grecja

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Krajowy Urząd Publikacji (Ethnikó Typografeío):

„Przejrzystość” (Diávgeia)

Sąd Najwyższy (Áreios Págos)

Rada Stanu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: Materiały publikowane w dzienniku urzędowym (Efimerída tis Kyvérnisis) określa art. 7 ustawy 3469/2006 w obowiązującym brzmieniu.

Przejrzystość: Wszelkie ustawy, dekrety prezydenta i akty, które podlegają obowiązkowi publikacji w internecie określono w art. 2 ustawy 3861/2010 w obowiązującym brzmieniu.

Sąd Najwyższy: Wyroki sądów cywilnych i karnych wydane w 2007 r. lub po tej dacie można wyszukiwać online.

Rada Stanu: Wyroki sądów administracyjnych można wyszukiwać online.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: Obwieszczenia (publikowane w dzienniku urzędowym) publikuje dany organ, na wniosek podmiotu publicznego lub podmiotu należącego do szerzej rozumianego sektora publicznego.

Przejrzystość: Obwieszczenia, o których mowa w art. 2 ustawy 3861/2010, są publikowane w internecie bezzwłocznie przez organ dokonujący obwieszczenia.

Sąd Najwyższy: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Rada Stanu: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak

Jakie warianty wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwanie według terminów, słów lub fraz kluczowych, numerów w rejestrze, sygnatur wyroków, numerów wydania, tematów, kategorii, rodzajów, organów oraz dat.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Krajowy Urząd Publikacji: 1997

Przejrzystość: 2010

Sąd Najwyższy: 2007

Rada Stanu: 2016

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Tak
Każdy organ jest odpowiedzialny za funkcjonowanie baz danych zawierających urzędowe obwieszczenia, które dotyczą jego zakresu właściwości, oraz za treści zawarte w tych bazach. Repozytorium i techniczne informacje są przechowywane przez odpowiednie organy w ich lokalnych bazach danych.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.