Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Na Łotwie obwieszczenia urzędowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Republiki Łotewskiej (Latvijas Vēstnesis).

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym publikuje się obwieszczenia należące do następujących kategorii:

 • sprawozdania z działalności;
 • licytacje;
 • orzeczenia sądów;
 • rozprawy doktorskie;
 • informacje na temat spadków;
 • informacje na temat prywatyzacji;
 • informacje z rejestru handlowego;
 • informacje z rejestru przedsiębiorstw;
 • informacje z rejestru europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • informacje z rejestru partii politycznych;
 • informacje dotyczące konkursów na stanowiska;
 • informacje dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych;
 • obwieszczenia dotyczące planowania przestrzennego;
 • obwieszczenia skierowane do wierzycieli;
 • wezwania do uregulowania zobowiązań;
 • obwieszczenia skierowane do udziałowców/akcjonariuszy i członków;
 • odwołanie przekazanych uprawnień;
 • Skarb Państwa;
 • wezwania do stawiennictwa przed sądem;
 • zlecenia dostaw i wykonania prac;
 • wycofywanie dokumentów i pieczęci urzędowych;
 • obwieszczenia różne.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym publikuje się obwieszczenia urzędowe organów i instytucji lub pochodzące od osób fizycznych (wpisy do rejestrów publicznych, zawiadomienia, ogłoszenia lub informacje od podmiotów prawa publicznego i ich urzędników oraz od osób fizycznych), jeżeli prawo wymaga oficjalnej publikacji tych obwieszczeń.
Wykaz ustaw i rozporządzeń przewidujących obowiązek publikacji w formie obwieszczenia urzędowego.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwać można poprzez wpisanie dowolnego tekstu.
Wyniki można filtrować według roku publikacji i kategorii obwieszczenia.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego https://www.vestnesis.lv dostępne są elektroniczne wersje wszystkich wydań Dziennika Urzędowego od jego pierwszej publikacji, tj. od dnia 25 lutego 1993 r.
W przypadku dokumentów, które ukazały się do dnia 1 lipca 2012 r. włącznie, oficjalną publikacją jest publikacja w papierowej wersji Dziennika Urzędowego.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Nie, ale obwieszczenia urzędowe są dostępne do celów ponownego wykorzystania informacji. Szczegółowe informacje na temat ponownego wykorzystania informacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.