Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Malta

Autor treści:
Malta

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikuje się następujące obwieszczenia urzędowe:

  • obwieszczenia rządowe
  • komunikaty publiczne
  • komunikaty w dziedzinie zdrowia
  • ogłoszenia policyjne
  • ogłoszenia dla marynarzy
  • programy mieszkalnictwa socjalnego
  • ogłoszenia Banku Centralnego
  • zawiadomienia o wynikach egzaminów
  • ogłoszenia sądowe
  • ogłoszenia władz lokalnych.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikowane są obwieszczenia ministerstw, organów publicznych, sądów i władz lokalnych.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Tekst dowolny.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Obwieszczenia urzędowe są udostępniane w postaci elektronicznej od czerwca 2003 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Taka usługa nie jest dostępna.

Ostatnia aktualizacja: 30/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.