Publicatie van officiële bekendmakingen

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Op welke website(s) worden officiële mededelingen gepubliceerd?

Officiële mededelingen worden gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Welke soorten mededelingen worden gepubliceerd?

Op de genoemde websites worden alle mededelingen gepubliceerd die verschijnen in de zeven 'Bekendmakingsbladen'. In het Staatsblad wordt nieuwe wetgeving of wijzigingswetgeving gepubliceerd. In de Staatscourant wordt eveneens regelgeving gepubliceerd, alsmede zakelijke mededelingen van overheidsorganisaties indien daartoe een wettelijke opdracht bestaat. In het Tractatenblad worden verdragen en andere internationale overeenkomsten gepubliceerd waarbij Nederland partij is. In het Provinciaal blad, het Gemeenteblad en het Waterschapsblad worden regelingen en zakelijke mededelingen gepubliceerd van respectievelijk provincies, gemeenten en waterschappen. In het Blad gemeenschappelijke regelingen worden regelingen en mededelingen gepubliceerd van samenwerkingsverbanden van verschillende overheden.

Van welke organisatie(s) worden mededelingen gepubliceerd?

Van alle organisaties die een wettelijke opdracht tot publicatie hebben.

Is de toegang tot de officiële mededelingen kosteloos?

De toegang tot de officiële bekendmakingen is kosteloos.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Op officielebekendmakingen.nl zijn de publicaties van vandaag zichtbaar; er kunnen ook enkelvoudige zoekopdrachten worden gegeven voor de hele collectie.

Op zoek.officielebekendmakingen.nl kan uitgebreid worden gezocht: op woorden in de titel of tekst, er kan worden gefilterd op publicatiedatum, publicatieblad, publicerende organisatie en onderwerp (uit een vaste lijst).

Vanaf wanneer waren de officiële mededelingen beschikbaar in elektronische vorm?

Sinds 1995.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Iedereen kan zich kosteloos abonneren op een attenderingsdienst. Er zijn twee soorten:

  • In de standaard attenderingsdienst kunnen gebruikers een zoekvraag opslaan. Zij krijgen dan een e-mail toegestuurd met een hyperlink naar ieder nieuw document dat aan de zoekcriteria voldoet.
  • Daarnaast is er de service 'Berichten over uw buurt'. Hiermee kunnen burgers een dagelijkse mail krijgen met een overzicht van alle berichten van decentrale overheden die relevant zijn voor hun eigen buurt. De 'eigen buurt' kan worden gespecificeerd aan de hand van de eigen postcode en een straal (in honderden meters).

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

De officiële mededelingen zijn kosteloos beschikbaar als open data via een SRU-interface (SRU = Search/Retrieve via URL).

De handleiding (en het adres) voor deze webservice is te vinden op koopoverheid.nl (alleen in het Nederlands).

Laatste update: 14/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.