Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe są publikowane na stronie internetowej officielebekendmakingen.nl. Archiwalne obwieszczenia można znaleźć tutaj.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na wskazanych powyżej stronach internetowych publikowane są wszystkie obwieszczenia zamieszczane w siedmiu niderlandzkich dziennikach urzędowych. Nowe lub zmieniające akty prawne są publikowane w  Staatsblad (Dziennik Ustaw i Dekretów). W Staatscourant (Dziennik Urzędowy) publikuje się rozporządzenia, a także obwieszczenia jednostek rządowych, jeżeli w obowiązujących przepisach ustanowiono obowiązek ich opublikowania w tym publikatorze. Traktaty i inne umowy międzynarodowe, których Niderlandy są stroną, publikuje się w Tractatenblad (Zbiór Traktatów), podczas gdy akty prawa miejscowego i obwieszczenia organów na szczeblu prowincji i gminy oraz organów ds. gospodarki wodnej publikuje się, odpowiednio, w Provinciaal blad (Dziennik Prowincji), Gemeenteblad (Dziennik Gminny) oraz Waterschapsblad (Dziennik Urzędu ds. Gospodarki Wodnej). W Blad gemeenschappelijke regelingen (Dziennik Wspólnych Ustaleń Organów Samorządu Terytorialnego) publikuje się uchwały i obwieszczenia partnerstw zawiązywanych między różnymi organami publicznymi.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikacji podlegają obwieszczenia wszystkich organizacji, które na mocy obowiązujących przepisów są zobowiązane do podawania swoich obwieszczeń do wiadomości publicznej.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Z obwieszczeniami z danego dnia można zapoznać się pod adresem officielebekendmakingen.nl. Na tej stronie internetowej można wyszukiwać publikacje wyłącznie według nazwy.

Na stronie internetowej zoek.officielebekendmakingen.nl można przeprowadzać wyszukiwania według słów kluczowych w tytule lub tekście oraz filtrować wyniki wyszukiwania według daty publikacji, nazwy, organizacji publikującej i tematu (wybierając jedną z pozycji z ustalonego wykazu).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od 1995 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Każdy użytkownik może się zarejestrować w celu nieodpłatnego korzystania z usługi przesyłania powiadomień. Dostępne są dwa rodzaje usług.

  • Pierwszą z nich jest standardowa usługa przesyłania powiadomień, która zapewnia możliwość zapisywania żądań wyszukiwania. Żądania wyszukiwania są następnie przesyłane w formie wiadomości e-mail zawierającej hiperłącze do każdego nowego dokumentu, który spełnia kryteria wyszukiwania.
  • Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi „Berichten over uw buurt” („Powiadomienia dotyczące Państwa okolicy”), w ramach której obywatel codziennie otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą przegląd wszystkich obwieszczeń opublikowanych przez organy na szczeblu regionalnym i lokalnym i istotnych dla okolicy, w której ten obywatel zamieszkuje. Użytkownik może wyznaczyć „swoją okolicę” (eigen buurt), podając swój kod pocztowy oraz promień okręgu odpowiadającego danemu obszarowi (w setkach metrów).

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe są dostępne nieodpłatnie jako otwarte dane za pośrednictwem interfejsu SRU (wyszukiwanie/pobieranie za pośrednictwem URL).

Podręcznik poświęcony tej usłudze sieciowej (oraz jej adres internetowy) można znaleźć na stronie internetowej koopoverheid.nl (tylko w języku niderlandzkim).

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.