Objava uradnih obvestil

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

 • Uradne objave se objavijo na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije, na uradnih spletnih straneh slovenskih sodišč ter na portalu sodnih dražb.

Uradni list Republike Slovenije je dostopen na spletni strani: www.uradni-list.si

Uredbeni del in mednarodne pogodbe se izdajajo v elektronski in tiskani obliki. Iskanje po uredbenem delu in mednarodnih pogodbah je mogoče od 25. 6. 1991. Elektronska oblika je uradna od 1. 4. 2010. Razglasni del je izhajal v tiskani obliki do 31. 12. 2006. Od takrat dalje izhaja le v elektronski obliki. Elektronska oblika razglasnega dela je uradna od 1. 1. 2006. Iskanje po razglasnem delu je mogoče od leta 2011.

 • Uradne spletne strani slovenskih sodišč in portal sodnih dražb so dostopne na naslednjih spletnih straneh: https://sodisce.si/ (uradne spletne strani slovenskih sodišč)

Katere vrste obvestil se objavijo?

 • V Uradnem listu se objavljajo: ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora; ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku in prenehanju njihove veljavnosti; akti državnega sveta; akti predsednika republike; odločbe in sklepi ustavnega sodišča; predpisi in drugi akti vlade in ministrov ter, če zakon tako določa, akti predstojnikov organov v sestavi ministrstev; splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil; predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti; drugi akti, katerih objavo v uradnem glasilu določa zakon ali drug predpis.

V uradnem listu se objavljajo tudi javni razpisi, objave delovnih mest, javne dražbe, sklepi sodišč, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.

 • Na uradnih spletnih straneh slovenskih sodišč in portal sodnih dražb se objavljajo:
  • Seznami (razporedi) glavnih obravnav vseh slovenskih sodišč
  • Register kolektivnih tožb
  • Nadomestne vročitve
  • Obvestila Zemljiške knjige
  • Zapuščinski postopki
  • Obvestila na sodni deski
  • Razpisi in natečaji za delovna mesta
  • Drugi oklici
  • Dražbeni naroki (izvedba elektronskih dražb)
  • Uradne objave glede nabave blaga in storitev

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

 • V uradnem listu objavljajo: Državni zbor RS, Državni svet RS, Predsednik republike, Vlada RS, Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče, Banka Slovenije, Sodni svet, Državna volilna komisija, drugi državni organi in organizacije, lokalne skupnosti, sodišča.
 • Na uradnih spletnih straneh slovenskih sodišč in na portalu sodnih dražb se objavljajo obvestila sodišč v okviru slovenskega sodstva.

Ali je objava uradnih obvestil brezplačna?

Katere vrste iskanja so možne?

 • Iskanje na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije je možno po naslovu predpisa, po številki, po rubriki, po korenih besed, po datumu objave oziroma časovnemu obdobju.
 • Spletišči sodisce.si in sodnedrazbe.si omogočata dva načina iskanja – enostavno in napredno iskanje, pri čemer lahko pri naprednem iskanju uporabniki iščejo po različnih poljih, pomagajo pa si lahko tudi z operatorji IN, ALI, NE.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

 • Uradni list (uredbeni del in mednarodne pogodbe) je elektronsko dostopen od 25. 6. 1991. Iskalnik za razglasni del je aktiven od leta 2011.
 • Uradna obvestila se na spletišču sodisce.si (v opisanem obsegu) objavljajo od leta 2010.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

 • Podjetje Uradni list nudi storitev UL info tok, ki uporabniku omogoča tudi obveščanje o objavah v Uradnem listu RS.
 • Spletišči sodisce.si in sodnedrazbe.si omogočata spremljanje iskalnih parametrov prek servisa RSS, prek katerega so obiskovalci obveščeni, če se v sistemu pojavi nov zapis, ki ustreza iskalnim pogojem.

Ali so uradna obvestila na voljo brezplačno kot odprti podatki? Če da, kje je mogoče najti register in/ali tehnične informacije?

 • Vse objave v Uradnem listu so brezplačno dostopne na spletni strani, kjer je arhiv objav od leta 1991.
 • Ne, uradna obvestila na spletiščih sodisce.si in sodnedrazbe.si niso na voljo kot odprti podatki.
Zadnja posodobitev: 27/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.