Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się w różnego rodzaju dziennikach urzędowych odpowiadających poszczególnym szczeblom samorządu terytorialnego na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, które wchodzą w skład struktury administracyjnej Hiszpanii.

Wszystkie dzienniki urzędowe posiadają oficjalne, autentyczne wersje publikowane w formie elektronicznej, a podmioty odpowiedzialne za ich publikację zapewniają możliwość korzystania z usług związanych z bazami danych w celu wyszukania opublikowanych obwieszczeń.

Dzienniki te są publikowane na następujących stronach internetowych:

poziom państwa: https://www.boe.es

poziom 17 wspólnot autonomicznych i 2 miast autonomicznych: dostęp do wszystkich stron internetowych można uzyskać za pośrednictwem portalu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

poziom samorządu terytorialnego (dzienniki urzędowe prowincji): dostęp do wszystkich stron internetowych można uzyskać za pośrednictwem portalu https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

  • akty administracyjne (decyzje w kwestiach kadrowych, decyzje administracyjne, decyzje o podaniu różnego rodzaju czynności administracyjnoprawnych do wiadomości publicznej)
  • ogłoszenia o przetargach otwartych (licitacion publicas)
  • obwieszczenia o bezskutecznym doręczeniu
  • niektóre obwieszczenia publikowane przez sądy.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia wszystkich organów administracji publicznej podlegają obowiązkowej publikacji w odpowiednich dziennikach urzędowych.

Obwieszczenia sądów.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

  • wyszukiwanie według tekstu dowolnego (uwzględniające imiona i nazwiska osób fizycznych)
  • wyszukiwanie według rodzaju
  • wyszukiwanie według organizacji wydającej
  • wyszukiwanie według daty wydania
  • wyszukiwanie według daty publikacji
  • wyszukiwanie według oficjalnego numeru

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Ustawa dopuszczająca możliwość publikowania dzienników urzędowych w formie elektronicznej została przyjęta w 2007 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak, taką możliwość przewidziano w przypadku Dziennika Urzędowego Hiszpanii oraz większości dzienników urzędowych wspólnot autonomicznych i miast autonomicznych. Funkcja ta nie jest powszechnie dostępna w przypadku dzienników urzędowych na szczeblu prowincji.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Podmioty odpowiedzialne za publikację poszczególnych dzienników urzędowych stosują różną politykę w zakresie otwartych danych – niektóre z nich publikują dzienniki urzędowe w formacie otwartych danych i w formacie xml.

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.