Publicarea de anunțuri oficiale

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Pe ce site (site-uri) sunt publicate anunțurile oficiale?

Kuulutusrekisteri (registrul de anunțuri)

Virallinen lehti (Monitorul Oficial)

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?

Registrul de anunțuri este actualizat cu informații privind anunțurile publicate pe baza deciziilor adoptate de către instanțe sau autorități cu privire la:

 1. citații oficiale notificate de un tribunal districtual;
 2. fuziune de fundații notificată de un tribunal districtual;
 3. fuziunea, scindarea sau împărțirea de fonduri ale unei societăți cu răspundere limitată sau orice altă măsură sau decizie prevăzută în legislația privind asociațiile și fundațiile, care trebuie notificată în Monitorul Oficial; sau
 4. anunțurile executorilor judecătorești.

În Monitorul Oficial se publică notificările, anunțurile și alte documente a căror publicare în Monitorul Oficial este prevăzută printr-un act, un decret sau o altă decizie emisă de o instanță inferioară.

Ce organizații publică anunțurile oficiale?

Registrul de anunțuri publică notificările tribunalelor districtuale, ale instituțiilor de aplicare a legii și ale Registrului Comerțului din Finlanda (PRH).

Anunțurile comunicate de către tribunalele districtuale cu privire la registrul de anunțuri:

 • citațiile oficiale ale creditorilor
 • fuzionarea fundațiilor

Anunțurile introduse de către instituțiile de aplicare a legii în registrul de anunțuri:

 • discuții cu diferitele părți interesate
 • discuții privind împărțirea activelor
 • corespondența cu creditorii.

Anunțuri introduse de Registrul Comerțului din Finlanda (PRH) în registrul de anunțuri:

 • transferul sediului social al unei SE
 • divizare ulterioară fuziunii
 • citație oficială în procedura de lichidare
 • citație oficială adresată creditorilor fundațiilor în lichidare
 • reducerea capitalului inițial
 • fuziune prin constituirea unei noi societăți
 • notificarea titularilor de drepturi speciale
 • anunțarea creditorilor unei fundații destinatare
 • anunțarea creditorilor unei entități destinatare
 • anunțarea creditorilor unei entități destinatare în cazul unei divizări ulterioare fuziunii
 • cesionarea totală sau parțială a unei întreprinderi
 • renunțarea la autorizarea unei instituții de credit
 • transformarea unei societăți pe acțiuni într-o societate cu răspundere limitată
 • reducerea de capital
 • transformarea unei cooperative într-o societate cu răspundere limitată
 • radierea unei cooperative din registrul comerțului
 • renunțarea la autorizarea unei bănci cooperatiste
 • dispunerea procedurii de lichidare sau de radiere din registru
 • reducerea capitalului de investiții
 • fuziune
 • modificarea normelor sau derogarea de la o dispozițiile acestora
 • distribuirea capitalului propriu
 • reducerea fondurilor de rezervă
 • distribuirea profiturilor
 • invitație de a dispune dizolvarea unei asociații
 • modificarea statutului sau derogarea de la o dispozițiile acestuia
 • reducerea contului de prime de emisiune
 • invitație de a dispune lichidarea unei societăți sau radierea acesteia din registru
 • schimbarea formei pe care o are o societate

În plus, în Monitorul Oficial se publică notificările, anunțurile și alte documente referitoare la o serie de alte organizații.

Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?

Registrul de anunțuri: da

Monitorul Oficial: format PDF gratuit începând din 2011. Serviciul Virallinen.fi, gestionat de Credita, este cu plată:

1 utilizator, preț/licență: 200 EUR/an, 2-5 utilizatori, preț/licență: 145 EUR/an, 25 de utilizatori, preț/licență: 124 EUR/an.

Ce fel de căutări se pot efectua?

Căutările în registrul de anunțuri se pot face utilizând următorii parametri:

 • Tipul anunțului
 • Obiectul anunțului
 • Numărul de înregistrare/data nașterii/anul nașterii
 • Scadență
 • Domiciliu
 • Numărul dosarului atribuit de tribunalul districtual

În plus față de alte criterii de căutare, în baza de date a Monitorului Oficial se pot face căutări nerestricționate cu cuvinte-cheie.

De la ce dată sunt disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

Registrul de anunțuri: 1 aprilie 2004

Monitorul Oficial: din 2011

Se pot salva criteriile de căutare și se pot cere notificări prin e-mail atunci când sunt îndeplinite criteriile?

Registrul de anunțuri: nu, acest lucru nu este posibil.

Monitorul Oficial: căutările pot fi salvate și notificările pot fi primite prin e-mail atunci când se utilizează baza de date cu plată.

Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde se pot găsi registrul și/sau informațiile tehnice?

Anunțurile nu sunt disponibile sub formă de date deschise.

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.