Publicarea de anunțuri oficiale

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Pe ce site-uri sunt publicate anunțurile oficiale?

Având în vedere că Germania este un stat federal, landurile se ocupă de publicarea propriilor anunțuri oficiale. Acestea și-au creat propriile pagini web în acest scop. Link-urile către o parte dintre acestea pot fi găsite pe Portalul de justiție al guvernului federal și al landurilor (Justizportal des Bundes und der Länder). Informațiile care urmează se referă exclusiv la publicațiile guvernului federal:

Publicație Tipul publicației
Monitorul Oficial federal (Bundesgesetzblatt) Doar copie electronică a versiunii tipărite oficiale
Monitorul federal (Bundesanzeiger)

Secțiunea oficială; secțiunea judiciară
(numai în format electronic)

Monitorul federal de informare fiscală (Bundessteuerblatt) Atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
Jurnalul ministerial comun (Gemeinsames Ministerialblatt) Atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
Jurnalul transporturilor (Verkehrsblatt) Atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Exclusiv în format electronic. Versiunile tipărite ale manualelor oficiale pot fi cumpărate din comerț; Ministerul Federal de Finanțe nu le pune la dispoziția publicului în acest format.

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?

Publicație Tipuri de anunțuri
Monitorul Oficial federal Legi, tratate internaționale, ordonanțe, anunțuri, ordine, orientări și anumite decizii ale Curții Constituționale Federale
Monitorul federal Reglementări legale, alte anunțuri oficiale, oferte, orientări și comunicări procedurale. Comunicările procedurale cuprind publicații ale instanțelor judecătorești referitoare la registrul de litigii conform Legii privind procedurile-pilot destinate investitorilor de capital (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), notificări publice, cazuri penale, citații ale persoanelor și cereri de documente, hotărâri de excludere, anulări ale titlurilor și alte decizii, citații ale terților, falimente, proceduri de insolvență și registrul operelor anonime și publicate sub pseudonim
Monitorul federal de informare fiscală Dispoziții legale fiscale și ordine administrative, hotărâri ale Curții Fiscale Federale
Jurnalul ministerial comun Dispoziții legale fiscale și ordine administrative, hotărâri ale Curții Fiscale Federale
Jurnalul transporturilor Dispoziții oficiale în materie de transporturi, cereri de documente de proprietate și de înmatriculare auto pierdute
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Manuale oficiale: prezentare generală, în format digital, a tuturor manualelor oficiale emise de Ministerul Federal al Finanțelor. Versiunea online a manualelor oficiale oferă acces rapid la legi, reglementări, norme și orientări privind perioadele de evaluare specificate.

Care sunt organizațiile care au publicat inițial aceste anunțuri?

Publicație Organismul care publică anunțurile
Monitorul Oficial federal Autoritățile federale
Monitorul federal Autoritățile federale și ale landurilor, instanțele judecătorești și procurorii
Monitorul federal de informare fiscală Ministerul Federal de Finanțe și cele mai înalte autorități fiscale din landuri
Jurnalul ministerial comun Toate ministerele federale enumerate pe prima pagină
Jurnalul transporturilor Toate ministerele federale, autoritățile din landuri responsabile de înmatriculări
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Ministerul Federal de Finanțe

Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?

Publicație Acces liber
Monitorul Oficial federal Da (numai pentru citire)
Monitorul federal Da
Monitorul federal de informare fiscală Parțial (nu pentru cele mai recente și cele mai vechi publicații)
Jurnalul ministerial comun Numai cuprinsul
Jurnalul transporturilor Numai titlurile anunțurilor oficiale (trebuie plătită o taxă pentru accesarea conținutului)
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Publicații digitale: da. Versiunile tipărite ale manualelor oficiale pot fi cumpărate din comerț; Ministerul Federal de Finanțe nu le pune la dispoziția publicului în acest format.

Ce fel de căutări pot fi efectuate?

Publicație Criterii de căutare
Monitorul Oficial federal

Gratuit: nicio publicație

Contra cost: căutare în textul integral, căutare după citat, titlu, numărul secțiunii, data emiterii, anul promulgării și parte


Monitorul federal Termen, perioada de publicație, tipul publicației, autoritatea/instanța responsabilă de publicare (secțiunile administrativă și judiciară); referință, titlu (secțiunea oficială); numărul dosarului (secțiunea judiciară)
Monitorul federal de informare fiscală Tipul de taxă, tipul documentului, secvența de norme, dată, numărul dosarului, numărul documentului, land, subiect/principiu de bază, referință
Jurnalul ministerial comun Ediție, numărul paginii, anul și căutarea în textul integral
Jurnalul transporturilor Domeniu, titlu, cuvinte-cheie, dată, numărul reglementării
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Căutare după text complet și cuprins care conține linkuri

Începând cu ce dată au fost disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

Publicație Data la care au fost disponibile
Monitorul Oficial federal

Versiunea electronică a secțiunii 1 a Monitorului Oficial federal este disponibilă în paralel cu versiunea tipărită începând cu anul 1998; versiunea electronică a secțiunii 2 a Monitorului Oficial federal este disponibilă în paralel cu versiunea tipărită începând cu anul 1999.

Se pot efectua căutări în toate edițiile publicate începând cu 23 mai 1949.

Monitorul federal

Anumite publicații începând cu 30 august 2002.
Toate publicațiile începând cu 1 aprilie 2012.

Monitorul federal de informare fiscală Se pot efectua căutări în edițiile publicate începând cu anul 1992.
Jurnalul ministerial comun Se pot efectua căutări în edițiile publicate începând cu anul 1950.
Jurnalul transporturilor Se pot efectua căutări în edițiile publicate începând cu anul 1947.
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe

Manual privind impozitul pe venit: disponibil în format electronic din 2017.
Manual privind impozitul pe salarii: disponibil în format electronic din 2018.
Manual privind impozitul pe profit: disponibil în format electronic din 2018. Manual privind impozitul comercial: disponibil în format electronic din 2018.
Manual privind impozitul pe cifra de afaceri – ediție prescurtată: disponibil în format electronic din 2019.
Manual privind codurile de impozitare: disponibil în format electronic din 2020.

Dacă sunt îndeplinite criteriile, se pot salva căutările și se pot trimite notificările?

Publicație Căutare automată Date deschise
Monitorul Oficial federal Nu Nu
Monitorul federal Numai ca serviciu de informare contra cost Nu
Monitorul federal de informare fiscală Nu Nu
Jurnalul ministerial comun Nu, doar data publicării pentru următoarea ediție Nu
Jurnalul transporturilor Nu Nu
Site-ul web al Ministerului Federal de Finanțe Nu
Ultima actualizare: 15/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.