Publicarea de anunțuri oficiale

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Pe ce site (site-uri) sunt publicate anunțurile oficiale?

În Letonia, anunțurile oficiale sunt publicate în Latvijas Vēstnesis, Monitorul Oficial al Republicii Letonia.

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?

Următoarele categorii de notificări sunt publicate în monitorul oficial:

 • Rapoarte de activitate
 • Licitații
 • Hotărâri ale Curții
 • Teze de doctorat
 • Informații privind succesiunile
 • Informații privind privatizările
 • Informații din Registrul Comerțului
 • Informații din registrul întreprinderilor
 • Informații din registrul grupurilor europene de interes economic
 • Informații din registrul partidelor politice
 • Informații privind concursurile pe post
 • Aspecte patrimoniale ale regimurilor matrimoniale
 • Anunțuri privind amenajarea teritoriului
 • Comunicări către creditori
 • Anunțuri de decontare a datoriilor
 • Notificări către acționari și membri
 • Revocări ale delegării de competențe
 • Trezoreria Statului
 • Somații de prezentare în instanță
 • Comenzi de bunuri și de lucrări
 • Retrageri de documente și de ștampile oficiale
 • Notificări diverse

Ce organizație (organizații) publică aceste anunțuri?

Monitorul Oficial publică anunțuri oficiale transmise de către autorități și instituții sau de către persoane fizice (înscrieri în registrele publice, notificări, anunțuri sau informații de la entități publice și funcționarii acestora și de la persoane fizice) în cazul în care publicarea unor astfel de anunțuri este prevăzută în legislație.
Lista de legi și reglementări care prevăd publicarea oficială.

Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?

Da.

Ce fel de căutări pot fi efectuate?

Căutarea se poate efectua prin introducerea de text liber.
Rezultatele pot fi filtrate în funcție de anul publicării și de categoria notificării.

Începând cu ce dată au fost disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

Pe site-ul Monitorului Oficial https://www.vestnesis.lv, versiunea electronică a tuturor numerelor Monitorului Oficial este disponibilă de la data primei publicări, și anume 25 februarie 1993.
În cazul documentelor care au apărut înainte de 1 iulie 2012, versiunea oficială este versiunea tipărită.

Dacă sunt îndeplinite criteriile, pot fi salvate căutările și trimise notificările?

Nu.

Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde pot fi găsite registrul și/sau informațiile tehnice?

Nu, însă anunțurile oficiale sunt disponibile pentru reutilizarea informațiilor. Mai multe informații cu privire la reutilizarea informațiilor publicate în Monitorul Oficial.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.